Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Vyvrcholili misie vo farnosti Horné Obdokovce

Od 27. januára do 4. februára sa vo farnosti Horné Obdokovce konali ľudové misie. Viedol ich tím p. Ivana Flimela.

„Misie v našej farnosti boli pre nás požehnaným časom. Tak, ako v každej farnosti, aj u nás bolo a je veľmi potrebné zveľaďovať vieru a neustále, krôčik po krôčiku kráčať bližšie k Pánovi. V našej farnosti misie viedol, a sprostredkoval nám nimi nekonečný prameň Božej milosti, páter Ivan Flimel. Sväté misie v Horných Obdokovciach začali slávnostnou svätou omšou v sobotu o 18:00. Všetci sme boli plní očakávaní – mnohí z nás zažili misie po prvýkrát. Úsmevné bolo, keď sa ma môj malý brat spýtal, či ten pán misionár bude v takej kapucni, ako niektorí mnísi. Vtedy som si uvedomila, že všetci sme plní rozličných očakávaní a najmä deti nevedia, čo majú čakať. Ako to teda prebiehalo? Po zahájení svätých misií sme počas nedele slávili sväté omše s misijným príhovorom. Popoludní prebiehali katechézy – pre mužov a pre ženy. Od pondelka sme dostali ponuku a možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. V pondelok, v stredu a v piatok boli slávené sväté omše vo farskom kostole, v utorok a vo štvrtok vo filiálke Obsolovce. V  piatok po sv. omši a poklone Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej sa páter stretol s mladými našej farnosti a rozprával im o voľbe budúceho povolania, o ceste sviatostného kňazstva, sviatostného manželstva… V sobotu sme počas svätej omše dostali svätoblažejské požehnanie.

Prostredníctvom pátra Ivana do našej farnosti zažiarilo Svetlo, ktoré pretrhlo čierne mračná nad nami. Priniesol nám Kristovo Slovo a aj vďaka nemu mal každý z nás možnosť začať nový život – lepší, svätejší, oveľa viac spätý s Kristom. Hoci sa nedeľou skončil oficiálny program svätých misií a páter od nás odišiel na svoju ďalšiu cestu hlásania Božieho slova, cesta, na ktorú sme sa vydali sa ešte len začína. Verím, že mnohí z nás počas tohto požehnaného týždňa vykročili na novú cestu života – na cestu za Kristom do Božieho kráľovstva.  Svätý Alfonz Mária de Liguori, ktorý bol zakladateľom rehole redemptoristov zložil veľmi peknú pieseň, ktorej úryvok v slovenskom preklade znie takto: Požehnaj s láskou biedneho aj mňa, čo srdce prázdne často mám. Daj sily, nech ako ty sám, tiež vieru, nádej, lásku všetkým aj ja prinášam. Verím, že každý z nás posilnený Božím slovom bude naďalej a ešte pevnejšie a neoblomnejšie prinášať iným vieru, nádej a lásku a prostredníctvom nás všetkých, keď nabudúce páter Ivan zavíta do našej farnosti, bude náš chrám plný – tak, ako sme to spievali v sobotu pri zahájení svätých misií – nech ten chrám  zaplní zástup sŕdc veselých, mužov, žien, detí… Všetci si želáme, aby to tak bolo aj v našom chráme, ale aj v našom srdci – aby v ňom mal domov Ježiš Kristus a aby prostredníctvom Neho v nás zažiaril Jeho pokoj, láska a radosť.“
Lucia Maková
Autor fotografií: Tibor Hric

Súvisiace články:

Misie Tvrdošín (apríl 2018)

Nižná na Orave (apríl 2018)

Horné Obdokovce (január/február 2018)

MISIE (2017)

Misie v Brusne (nov. 2017)

Obnova v Ladcoch (okt. 2017)

Misie v Zuberci (sept. 2017)

Misie v Banskej Belej (sept. 2017)

Misie Záhradné (sept. 2017)

Misie Rudno nad Hronom (jún 2017)

Misie Pružina (jún 2017)

Misie Víťaz (jún 2017)

Misie v Podhoranoch pri Prešove (máj 2017)

Misie v Raslaviciach (máj 2017)

Misie v Sebedraží (apríl/máj 2017)

Misie v Sučanoch (apríl 2017)

Misie v Košiciach KVP (marec 2017)

Obnova misií v Cíferi (marec 2017)

Misie v Seredi (marec 2017)

Misie Suchá nad Parnou (marec 2017)

Misie v Novom meste nad Váhom (február 2017)

Misie v Spišských Vlachoch (január 2017)

OBNOVY (2017)

Obnova o Matke ustavičnej pomoci (Považany – jún 2017)

Obnova pre ZKSM (máj 2017)

Obnova Pozvaná k Božej láske (apríl 2017)

MISIE (2016)

Odpustky spojené s misiami redemptoristov v Roku milosrdenstva

Misijný plán 2016

Jesenná misijná sezóna 2016

V Humennom vyvrcholila misijná obnova

V Detve boli misie

Misie v Poprade, V Poprade sa konali misie

Misie Veľká Lomnica (dec. 2016)

Misie Budkovce (nov. 2016)

Misie v Ladcoch (okt. 2016)

Misie Senohrad (sept. 2016) 

Misie v Lúčkach

Misie milosrdenstva v Bratislave

Ďalšie príbuzné články:

Prečo robíme misie? (P. Michal)

Prvé misie redemptoristov na území Slovenska

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved