Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Misie v Suchej nad Parnou

V Suchej nad Parnou sa ľudové misie konali naposledy v roku 1945, keď tu boli redemptoristi. Je to farnosť, kde redemptoristi zanechali, aj napriek neprítomnosti misií, hlbokú pečať – v Charitnom domove sestier uršulínok, ktorý sa tu nachádza. Ako duchovní otcovia uršulínok tu totiž dlhšiu dobu pôsobili pátri Andrej Konc a Viktor Mišuth, pričom vypomáhali aj s pastoráciou v tejto farnosti, na čo veriaci dodnes radi spomínajú. Misionári každý deň slávili omšu v Charitnom domove pre sestry, kde sa im aj prihovorili.
V roku 2017 sa misie v Suchej nad Parnou konali od 11. do 19. marca pod vedením pátrov redemptoristov Ivana Flimela, Viktora Mišutha a Róberta Režného. Program misií bežal súbežne aj v dvoch filiálkach: Zvončín a Košolná. V nedeľu boli stretnutia a katechézy pre mužov a ženy. V utorok misionári ponavštevovali chorých v domoch a udelili im sviatosť pomazania chorých. V tento deň bola vo farskom kostole aj sv. omša pre deti, na ktorej sa zúčastnili hlavne prvoprijímajúce deti. V stredu sa v kultúrnom dome uskutočnil evanjelizačný program pre miestnu základnú školu, ktorý pripravili redemptoristi spolu so spoločenstvom Calvary. Vo štvrtok sa konala Eucharistická odprosujúca pobožnosť. V piatok doobeda bola sv. omša s pomazaním chorých a večer sv. omša pre mladých spolu s evanjelizačným programom pre mládež, ktorý viedol p. Jozef Jackanin spolu so študentami – redemptoristami. V sobotu ráno sa konala pobožnosť k Matke ustavičnej pomoci a po jej skončení nasledovala sv. omša s témou o modlitbe. Večer bol takisto príhovor o Panne Márii na sv. omšiach vo filiálke a vo farskom kostole. V nedeľu misie vyvrcholili požehnaním misijného kríža pred farským kostolom.

IMG_5698 IMG_5708 IMG_5711 IMG_5756

Príbuzné články:

Misie v Novom meste nad Váhom (február 2017)

Misie v Spišských Vlachoch (január 2017)

Obnova misií v Cíferi (marec 2017)

Misie v Seredi (marec 2017)

 

ROK 2016

Jesenná misijná sezóna 2016

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved