Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Komunita Frýdek

P. Jozef Novák st. CSsR 

+420 734 288 586

farní vikář a rektor komunity 

P. František Boldy CSsR

+420 731 433 133

administrátor farnosti

P. Peter Kvetan CSsR

+420 603 222 349

farní vikář

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved