Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomeOchrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristi spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk.

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
close

Zdieľajte príspevok..