Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Farská pastorácia

V súčasnej dobe provincia spravuje štyri farnosti, z toho dve na sídliskách veľkých miest (Bratislava – Kramáre a Banská Bystrica – Radvaň), vo Frýdku a v Gaboltove.

Svatá Hora je jedným z najvýznamnejších pútnych miest v Českej republike a Gaboltov je významným pútnickým miestom Košickej arcidiecézy. Naše farnosti a kostoly, v ktorých pôsobíme, majú byť miestami stálej misie.

Farský kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Bratislave - Kramároch
Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved