Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Spolupráca s laikmi

Prejavom vernosti našej charizme je aj spolupráca s laikmi v apoštolskom diele. Laickým spolupracovníkom dávame možnosť spoznať našu charizmu a spolupracovať s nami na misiách a slúžiť vo farnostiach. Pri našich domoch existujú laické misijné spoločenstvá Rieka Života (Podolínec), Koral (Kostolná – Záriečie), Calvary (Bratislava – Puškinova), Shekinah (Banská Bystrica – Radvaň) a iné. 

V našej provincii máme aj laických spolupracovníkov, tzv. oblátov, ktorí sa zúčastňujú na určitých aktivitách spoločného života komunity, ako sú modlitba, slávnosti, dni obnovy.

Web stránky našich laických spoločenstiev: 

www.calvary.sk

www.riekazivota.sk

www.spolocenstvo-rl.sk

www.shekinah.sk

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved