Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Ľudové misie v Seredi

Od 04. do 12. marca tohto roka sa  konali vo farnosti Sereď ľudové misie. Počas ôsmich dní  slávil tím misionárov z Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa pod vedením P. Petra Hertela CSsR a Františka Romaňáka CSsR  sväté omše, prihováral sa v katechézach a vysluhoval sviatosti zmierenia a pomazania chorých. Misionárom v niektoré dni vypomáhali aj pátri z domu v Bratislave (Puškinova) P. Rastislav Dluhý, P. Štefan Varecha a P. Patrik Grotkovský.

Okrem riadneho programu, ktorý sa odohrával v kostole sa niektoré programy odohrávali v školách. V pondelok dopoludnia sa uskutočnili misijné programy na katolíckej základnej škole pre všetky skupiny žiakov. Laický tím viedol Jozef Greš z Rieky Života za pomoci členov spoločenstva Koral. V utorok popoludní sa P. Peter Hertel a P. Rastislav Dluhý stretli s učiteľmi katolíckej základnej školy a ponúkli úvahu o živej rodine, škole, farnosti a Cirkvi. Po úvahe nasledovala diskusia. Počas chvál v stredu večer, ponúklo miestne spoločenstvo Youth evanjelizačný program a chvály. Počas chvál sa veriacim prihovoril P. Rastislav Dluhý. Na stretnutí sa zúčastnili aj veriaci iných kresťanských denominácií. Spoločenstvo Youth vypomáhalo aj pri adorácii vo štvrtok. V piatok dopoludnia prijalo v kostole sviatosť pomazania chorých takmer 200 ľudí zo Serede a okolia. Pre žiakov miestneho gymnázia, ktorí chodia na hodiny náboženskej výchovy bol v piatok aj evanjelizačný program pod vedením spoločenstva Youth. Slovom mladých povzbudil aj P. Rastislav Dluhý.

V piatok pri svätej omši bola obnova manželských sľubov. Po svätej omši nasledoval evanjelizačný program pre mladých. 

Miestne internetové noviny Seredonline prejavili záujem o krátku reportáž o misiách, ktorú aj promtne na svojej stránke uverejnili. P. Rastislav Dluhý poskytol novinám dlhší rozhovor, ktorý bude onedlho uverejnený.

Naposledy boli v Seredi ľudové misie v deväťdesiatych rokoch 20. storočia. Viedol ich tím P. Ivana Flimela. Pre mesto Sereď boli mimoriadne tým, že sa uskutočnili po dlhých päťdesiatich rokoch (predtým tu boli ľudové misie v rokoch 1934 a 1944). Aj tie tohtoročné sú mimoriadne, pretože sa konajú v pamätnom roku storočnice fatimských zjavení Panny Márie.

Zdroj: Seredské noviny

FOTO

Misie Sereď 2017
Misie Sereď 2017
Misie Sereď 2017
Misie Sereď 2017
Misie Sereď 2017
Misie Sereď 2017
Misie Sereď 2017
Misie Sereď 2017
201702271510390

201702271510430

misie Sereď
misie Sereď
misie Sereď
misie Sereď
misie Sereď

Misie Sereď
Misie Sereď
Misie Sereď
Misie Sereď

Rozhovor s misionárom v Seredi

Viac foto nájdete TU

Príbuzné články:

Misie v Novom meste nad Váhom (február 2017)

Misie v Spišských Vlachoch (január 2017)

Obnova misií v Cíferi (marec 2017)

ROK 2016

Jesenná misijná sezóna 2016

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved