Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

V Tvrdošíne vyvrcholili ľudové misie

Dva misijné tímy vyrazili do farností v rovnakom čase, v sobotu 14. apríla. Jeden z nich, tím z komunity Bratislava z Puškinovej ulice, P. Václav Hypius, P. Patrik Grotkovský a P. Rastislav Dluhý viedol misie v Tvrdošíne.

V nedeľu pri všetkých omšiach v Tvrdošíne odzneli misijné príhovory o zmysle života. Po sv. omši o 11:00 bolo krátke stretnutie pre mladých. O 16:00 sa po krátkej mariánskej pobožnosti prihovoril ženám v Tvrdošíne P. Michal Zamkovský.

V pondelok viedlo spoločenstvo Shekinah z Radvane programy na školách: ZŠ Márie Medveckej – Medvedzie – 160 žiakov, Spojená stredná škola Medvedzie – 4 programy pre 200 žiakov.

Pri ranných omšiach v pondelok zaznel príhovor o hriechu a večer o obrátení. Po večernej omši bola katechéza pre mužov.

V utorok spoločenstvo Shekinah navštívilo  školy v Tvrdošíne:  Cirkevnú škola Štefana Šmálika – 150 žiakov a 8-ročné gymnázium – 90 žiakov.

Od 15:30 bola možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a o 16:00 sa konala sv. omša pre deti. Pri večernej omši, ktorú slúžil P. Václav Hypius, si veriaci vypočuli misijnú kázeň o smrti a súde. Po omši bol krátky evanjelizačný klip Most a modlitba vďaky a chvály.

Od stredy do piatku poludnia vypomáhal na misiách aj P. Martin Huk. Pomohol so spovedaním, pomazaním chorých aj s omšou pre deti. V stredu večer prišiel na večernú svätú omšu aj P. Michal Zamkovský, ktorý po omši ešte uviedol jeden evanjelizačný klip o nebi, po ktorom nasledovala krátka modlitba chvály. V stredu bolo na spovedi veľmi veľa ľudí. Spovedalo sa od 7:15 do konca večerného programu.

Vo štvrtok večer bola krásna eucharistická slávnosť s adoráciou a modlitbou chvály. Miestne spoločenstvo mladých ľudí vypomáhalo s praktickými vecami aj s hudobnou službou pri misijných stretnutiach.

V piatok večer bolo po večernej svätej omši so spoločnou obnovou manželských sľubov ešte stretnutie pre mladých. Pre plný kostol mladých viedol evanjelizačné stretnutie 9-členný tím Calvary z Bratislavy.

V sobotu večer sa farnosť modlila novénu k Matke ustavičnej pomoci. Veriaci vložili do schránky veľmi veľa poďakovaní a prosieb na novénu. Všetky modlitby prečítal počas novény misionár.

Ľudia veľmi ocenili publikácie z nášho vydavateľstva a náš časopis.

Misie vyvrcholili svätou omšou s požehnaním misijného kríža v nedeľu 22. apríla o 11:00.

Misie na Orave v krátkych správach TV Lux (od 5. minúty)

Súvisiace články:

Misie vo farnosti Maňa (apríl 2018)

Misie Tvrdošín katechéza pre ženy
Misie Tvrdošín katechéza pre ženy
Misie Tvrdošín katechéza pre ženy
Misie Tvrdošín katechéza pre ženy
Misie Tvrdošín program pre žiakov
Misie Tvrdošín program pre žiakov
Misie Tvrdošín program pre žiakov
Misie Tvrdošín program pre žiakov
Misie Tvrdošín pondelok
Misie Tvrdošín pondelok
Misie Tvrdošín pondelok
Misie Tvrdošín program pre gymnazistov
Misie Tvrdošín program pre gymnazistov
Misie Tvrdošín program pre gymnazistov
Misie Tvrdošín program pre gymnazistov
Tvrdošín misie
Tvrdošín misie
Tvrdošín novéna k Matke ustavičnej pomoci
Misie Tvrdošín sv. omša pre deti
Misie Tvrdošín sv. omša pre deti
Misie Tvrdošín sv. omša pre deti
Misie Tvrdošín obnova manželských sľubov
Misie Tvrdošín obnova manželských sľubov
Misie Tvrdošín program pre mladých
Misie Tvrdošín program pre mladých
Misie Tvrdošín program pre mladých
Tvrdošín záver misií
Tvrdošín záver misií
Tvrdošín záver misií
Tvrdošín záver misií
Tvrdošín záver misií

Príbuzné články:

Nižná na Orave (apríl 2018)

MISIE (2017)

Misie v Brusne (nov. 2017)

Obnova v Ladcoch (okt. 2017)

Misie v Zuberci (sept. 2017)

Misie v Banskej Belej (sept. 2017)

Misie Záhradné (sept. 2017)

Misie Rudno nad Hronom (jún 2017)

Misie Pružina (jún 2017)

Misie Víťaz (jún 2017)

Misie v Podhoranoch pri Prešove (máj 2017)

Misie v Raslaviciach (máj 2017)

Misie v Sebedraží (apríl/máj 2017)

Misie v Sučanoch (apríl 2017)

Misie v Košiciach KVP (marec 2017)

Obnova misií v Cíferi (marec 2017)

Misie v Seredi (marec 2017)

Misie Suchá nad Parnou (marec 2017)

Misie v Novom meste nad Váhom (február 2017)

Misie v Spišských Vlachoch (január 2017)

OBNOVY (2017)

Obnova o Matke ustavičnej pomoci (Považany – jún 2017)

Obnova pre ZKSM (máj 2017)

Obnova Pozvaná k Božej láske (apríl 2017)

MISIE (2016)

Odpustky spojené s misiami redemptoristov v Roku milosrdenstva

Misijný plán 2016

Jesenná misijná sezóna 2016

V Humennom vyvrcholila misijná obnova

V Detve boli misie

Misie v Poprade, V Poprade sa konali misie

Misie Veľká Lomnica (dec. 2016)

Misie Budkovce (nov. 2016)

Misie v Ladcoch (okt. 2016)

Misie Senohrad (sept. 2016) 

Misie v Lúčkach

Misie milosrdenstva v Bratislave

Ďalšie príbuzné články:

Prečo robíme misie? (P. Michal)

Prvé misie redemptoristov na území Slovenska

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved