Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Misie v Sebedraží

Vo farnosti Sebedražie sa v dňoch 29. 4. až 7. 5. 2017 konali ľudové misie pod vedením pátrov Petra Hertela a rodáka Václava Hypiusa. Počas celého týždňa na svätých omšiach odzneli kázne na témy: hriech, obrátenie, spoveď, smrť a súd, Cirkev, Ježiš – darca života, viera, Eucharistia, utrpenie, láska, modlitba, Panna Mária a kríž.

V piatok 5. mája v rámci týchto ľudových misií  členovia Shekinah, spoločenstva laikov pri redemptoristoch v Banskej Bystrici, viedli evanjelizačné programy. Dopoludnia mali dva programy pre deti ZŠ v Sebedraží a ZŠ v Cígli, čo je filiálka danej farnosti. Počas týchto programov  hravou formou  odovzdali deťom posolstvo o Ježišovi Kristovi, najlepšom priateľovi detí. Večer po sv. omši spojenej s obnovou manželských sľubov mali zase možnosť svedčiť mladým z farnosti Sebedražie, ako prežívajú Božiu lásku v každodennom živote, ako spoznanie Boha – Otca dáva silu odpustiť blížnym, ako Božie milosrdenstvo zbavuje hanby a i. Počas programu  sa členovia spoločenstva Shekinah pokúsili ohlásiť kerygmu aj tvorivým spôsobom prostredníctvom videoklipu, scénok a hudby. Na záver programu sa mladým prihovoril aj P. Peter Hertel, ktorý hovoril o troch formách povolania (slobodný stav,  kňazstvo a zasvätený život, manželstvo) ako odpovedí na Božiu lásku.

Informoval: Jozef Mihok CSsR

Príbuzné články:

Misie v Sučanoch (apríl 2017)

Misie v Košiciach KVP (marec 2017)

Misie v Novom meste nad Váhom (február 2017)

Misie v Spišských Vlachoch (január 2017)

Obnova misií v Cíferi (marec 2017)

Misie v Seredi (marec 2017)

ROK 2016

Jesenná misijná sezóna 2016

ROK 2014

Misie jún – september 2014

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved