Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomeNovinkyDeň obnovy pre ZKSM

Deň obnovy pre ZKSM

Na Slávnosť Nanebovstúpenia Pána vo františkánskom kláštore v Beckove bol P. Miloš Miloslav Pizovka pozvaný predniesť duchovné slovo pre vedúci tím Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. V duchovnom príhovore sa páter Miloslav zameral na osobu Mojžiša a jeho priateľstvo s Bohom, ktoré sa postupne vyformovalo do hlbokého dôverného vzťahu. Aby mohol Mojžiš voviesť vyvolený ľud do zasľúbenej zeme potreboval nielen počúvať Boží hlas, ale aj spolupracovať s jednotlivými predstaviteľmi Izraelských kmeňov. Práve pri nich sa učil ešte viac dôverovať Bohu. Mojžiš je vzorom pre mnohých lídrov spoločenstiev v skĺbení odvahy robiť veľké veci a zároveň bohabojnosti, ktorou uznávajú Božiu zvrchovanosť.

V Centre novej evanjelizácie Jána Pavla II. mali tiež svoje stretnutie lídri Spoločenstva pri Dóme sv. Martina. O dvanástej hodine spoločne slávili svätú omšu.

 

Autor: Redemptoristi

Foto: Návšteva hradu Beckov

Príbuzné články:

Mojžiš – obnova pre mužov (december 2016)

Pozvaná k Božej láske (október 2016)

P. Pizovka na kurze pre spovedníkov 

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
close

Zdieľajte príspevok..