DomovKomunita Bratislava Kramáre

Rím.-kat. farský úrad

Klenová 87

831 01 Bratislava III

www.kramare.fara.sk 

kramare31@gmail.com,

tel. 02/ 54775015, nemocničný mobil: 0908 431 049

Kramáre kostol zvnútra

Farnosť Kramare