Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Duchovná obnova „Pozvaná k Božej láske“

Uplynulý víkend sa konala v kláštore redemptoristov v Kostolnej – Záriečí duchovná obnova zameraná pre ženy s názvom Pozvaná k Božej láske, ktorú viedol P. Miloš Miloslav Pizovka, CSsR.

Daná téma je stále oslovujúca. Cieľom duchovnej obnovy bolo prostredníctvom predobrazov biblických žien priblížiť Božiu lásku voči svojmu stvoreniu. Tamara, svätá Mária Magdaléna i Božia Matka Mária nám majú stále čo povedať. Aj tentokrát sa ženy zhodli v názore, že im táto obnova pomohla pochopiť vlastné prežívanie, niekedy obavy, strach či frustráciu. Taktiež im ukázala východiská, z ktorých je možné prostredníctvom sviatostného života a sebarealizácie nanovo aktivizovať svoj duchovný život milovanej Božej dcéry. Pozvanie prijalo dvadsaťštyri žien.

Príbuzné články:

Mojžiš – obnova pre mužov (december 2016)

Pozvaná k Božej láske (október 2016)

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved