Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

V Humennom vyvrcholila misijná obnova

Presne pred rokom boli v Humennom farské misie. Od piatku 28. októbra do 1. novembra v tomto meste prebiehala misijná obnova pod vedením pátra Michala Zamkovského (online záznamy všetkých kázní sú k dispozícii TU.). Na obnove vypomáhali aj dvaja redemptoristi z Bratislavy, P. Rastislav Dluhý a P. Ján Andrejov. Obnova sa začala pri misijnom kríži, ktorý bol pred rokom na záver misií požehnaný. V bráne milosrdenstva potom zaznela modlitba, ktorú sa počas Misií milosrdenstva v katedrále sv. Martina v Bratislave modlili veriaci vchádzajúci do katedrály na misie.

V sobotu ráno uvažovali veriaci o milosti spovede – sviatosti milosrdenstva. Večer počas svätej omše o 18:00 zaznel príhovor o Matke milosrdenstva. Bezprostredne po omši bola prvá časť Cesty milosrdenstva. Nasledujúce dva dni (v nedeľu a pondelok) sa veriaci pomodlili 2. a 3. časť Cesty milosrdenstva. Túto pobožnosť sa redemptoristi modlili prvýkrát počas májových Misií milosrdenstva v katedrále sv. Martina v Bratislave. Neskôr v septembri počas misijných obnov o milosrdenstve so Slovákmi v kanadskom meste Mississauga a v americkom meste Clifton. Túto modlitbu sa chcú modliť aj so Slovákmi počas obnovy v Londýne koncom novembra.

V nedeľu pri svätých omšiach sa misionári s veriacimi zamýšľali nad Otcovým milosrdenstvom, ktoré je vyjadrené v príbehu o Zachejovi, ktorý túžil vidieť Ježiša a ktorého veľmi túžil navštíviť sám Ježiš. Popoludní o 16:00 bola 2. časť Cesty milosrdenstva, ktorá pripomenula veriacim, že aj Ježiš na krížovej ceste potreboval, aby mu ľudia ako Mária, Veronika, Šimon z Cyrény a plačúce ženy, prejavili milosrdenstvo.

V pondelok bola témou príhovorov Cirkev prejavujúca milosrdenstvo.

V utorok pri prvých dvoch omšiach misionári hovorili o svätcoch milosrdenstva. Misijná obnova vyvrcholila odpustovou slávnosťou Všetkých svätých, na ktorej sa zúčastnil aj pomocný biskup košickej arcidiecézy Mons. Marek Forgáč.

IMG_0001
Humenné
Humenné
Humenné
Humenné
Humenné
Humenné
Humenné
Humenné
Humenné
Humenné
Humenné
Humenné
Humenné
Humenné
Humenné
Humenné
Humenné
Humenné
Cesta milosrdenstva Humenne
Humenné
Humenné
Humenné
Cesta milosrdenstva Humenne
Misie plagat a3 na výšku.indd

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved