Blahoslavení redemptoristi mučeníci Sv. Alfonz sníval o redemptoristoch misionároch, ktorí by ohlasovali evanjelium v ďalekých krajinách a možno tam aj podstúpili mučenícku smrť vo vernosti evanjeliu. Napriek tomu počas prvých 200 rokov existencie Kongregácie (až do roku 1936) nebol žiaden redemptorista zabitý pre vieru a Cirkvou uznaný ako mučeník. V 20. storočí Kongregácia nielen expandovala na päť kontinentov, ale bola verná ohlasovaniu hojného vykúpenia až

Rehoľní bratia, alebo jednoducho „bratia", boli vždy dôležitou súčasťou Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa. Podľa vzoru sv. Gerarda Majellu, ktorý žil v tej istej dobe ako zakladateľ kongregácie, prispievajú svojou pokornou a hodnotnou službou k svätosti a rozvoju inštitútu. Tento článok, na ktorom spolupracoval brat Marcos Vinicius, Brazílčan, bol napísaný v Roku zasväteného života a má byť vyjadrením uznania za všetko dobro,

V lete 2019 opustia redemptoristi svoj kláštor v Innsbrucku na ulici Maximilianstraße. Budova kláštora bude v budúcnosti slúžiť ako internát pre študentov pod správou združenia Akademikerhilfe. Kostol bude odovzdaný srbskej pravoslávnej cirkevnej obci. „Uzavreli sme partnerstvo s kláštorom Admont, aby sa budova dostala do dobrých rúk,“ zdôraznil provinciál redemptoristov P. Alfons Jestl a pokračoval: „Opustenie kláštora je riešením aktuálnych potrieb v rôznych oblastiach. Historicky zaujímavé a vedecky

It has been a week since the visit of the Pope Francis to Lithuania and exactly a month since the opening of the new Redemptorist Community in the City and Archdiocese of Kaunas. The Redemptorists of the Bratislava – Prague Province, Fr. Rastislav Dluhý and Missionary of Mercy, Fr. Peter Hertel, arrived in Lithuania on August 30th. The community was

Príbuzné články: Duchovné programy na Svatej Hore v roku 2019 Misijný plán 2018 Misijný kongres – október 2017 Čo sú to “ľudové misie”? –

V lete 2019 opustia redemptoristi svoj kláštor v Innsbrucku na ulici Maximilianstraße. Budova kláštora bude v budúcnosti slúžiť ako internát pre študentov pod

Študenti z provincie Bratislava - Praha sa v dňoch 14. a 15. decembra 2018 zúčastnili duchovnej obnovy, ktorú viedol P.

(Európa) Prvé stretnutie Sekretariátu pre nové misijné iniciatívy (NMI) sa uskutočnilo v nedeľu 4. novembra bezprostredne po zasadnutí Sekretariátu pre

(New York, USA) Otec Ruskin Piedra CSsR, redemptoristický kňaz z provincie Baltimore, vedie centrum právnej pomoci v Sunset Park v Brooklyne. Bojuje proti deportácii

X. kapitula Ľvovskej provincie, ktorá sa konala na začiatku decembra 2018 v kláštore sv. Alfonza, zvolila riadnych a mimoriadnych konzultorov.

Modlitby, novéna či pieseň k Matke ustavičnej pomoci sú už aj v digitálnej podobe. Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristi, ktorá si dnes

Ikona Panny Márie, Matky ustavičnej pomoci v redemptoristickom Kostole svätého Alfonza v Ríme oslávila 26. apríla 2016 už 150 rokov svojho putovania

Ježíš řekl svým učedníkům: „Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane!‘, vejde do království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského

Bol to jeden z takých dní, keď sa ti najprv zdá, že to ide ako v lete na sánkach a

Najbližšie podujatia
dec
19
St
10:00 Sv. omša pre mamy s deťmi (BA)
Sv. omša pre mamy s deťmi (BA)
dec 19 @ 10:00 – 11:00
Svätá omša pre mamy a otcov s deťmi v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Bratislave.
11:00 Pohreb sestry Márie Lujzy
Pohreb sestry Márie Lujzy
dec 19 @ 11:00 – 12:00
Pohreb sestry Márie Lujzy
  Sestra Mária Lujza pôsobila v rokoch 1992-1997 na Starých Horách spolu s pátrami redemptoristami.   SR. M. LUJZA – Helena Perunová * 25. 10. 1927 – † 16. 12. 2018 Sr. M. Lujza sa narodila 25. októbra 1927 v Slanskej Hute, okres Košice, v roľníckej rodine. Mala piatich súrodencov. Po ukončení Ľudovej školy pracovala s rodičmi na hospodárstve. Dňa 19. marca 1949 bola v Kongregácii prijatá za kandidátku a pracovala v Ťahanovciach, Spišskej Hute a v Spišskej Novej Vsi. V auguste toho istého roku mala v Levoči obliečku za prítomnosti otca biskupa Jána Vojtaššáka. Jej nasledovné pracovné nasadenie bolo na chirurgii v Košiciach. V roku 1950 bola sústredená do kláštora v Spišskej Novej Vsi,[...]
dec
21
Pi
10:20 Slovenští redemptoristé v Rumuns...
Slovenští redemptoristé v Rumuns...
dec 21 @ 10:20 – 10:35
Dokument o návratu slovenských redemptoristů do Rumunska, kde po více než půl století obnovují svou pastorační činnost. První redemptoristé přišli na území Rumunska už v roce 1815. I když jejich působení v Bukurešti a okolí trvalo jen několik let nikdy neztratitli tuto zemi ze zřetele. Od roku 1906 začali rakouští a čeští redeptoristé s podporou temešvárských biskupů systematickou misijní činnost v Banátu, který byl v té době součástí Uherska v rámci Habsburské monarchie. Vypuknutí První světové války znemožnilo založení fundace, ale redemptoristé zde zůstli aktivní až do roku 1938, kdy z politických důvodů nebyla jejich další pastorační činnost v této[...]
dec
23
Ne
6:25 Bazilika Navštívení Panny Marie ...
Bazilika Navštívení Panny Marie ...
dec 23 @ 6:25 – 7:05
Dokument o rekonstrukci areálu baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku. Bazilika Navštívení Panny Marie s areálem ve Frýdku je vzorovou ukázkou vrcholně barokního monumentálního stavitelství ve Slezsku. Základní kámen stavby kostela na místě dřívější dřevěné kaple byl položen v roce 1740 a ještě ne zcela dokončená stavba byla vysvěcena v roce 1759. Vzácně autenticky bez dodatečných úprav dochovaný chrám včetně přilehlého postupně vytvářeného areálu s křížovou cestou, souborem soch a tzv. Římskou kaplí je významnou dominantou města. Zároveň jde o jedno z hlavních poutních míst ve Slezsku. Poutní chrám byl dekretem papeže v roce 1999 povýšen na Baziliku Minor. Vzhledem k tomu, že kostel s areálem byl[...]
Najčítanejšie

„Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa

obr