Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

Drahí spolubratia, sestry a laickí spolupracovníci, s veľkou radosťou vás pozdravujem, keď sa pripravujeme sláviť s Máriou slávnosť jej Nepoškvrneného počatia v tomto adventnom období. Ako nám sv. Alfonz v knihe Slávna si, Mária pripomína, práve pod týmto titulom Nepoškvrneného počatia je Mária hlavnou patrónkou našej Kongregácie. Počas tohto adventného obdobia si pripomíname neustále tvrdenie sv. Alfonza, že v Panne Márii sa

Pozývame vás tohtoročný Advent prežiť aj prostredníctvom duchovnej obnovy, ktorú pripravil P. Peter Hertel CSsR. P. Peter už niekoľko rokov pôsobí v litovskom Kaunase, pred odchodom zo Slovenska viedol jeden z misijných tímov a je misionárom milosrdenstva. https://youtu.be/MYrssEhv7zs

V stredu 1. 12. 2021 sme sa rozlúčili s naším drahým spolubratom redemptoristom P. Virgiliusom Čiernym. Pohrebné obrady sa konali v Dome smútku v Prievidzi. Udalosti sa z dôvodu pandemických opatrení zúčastnila iba najbližšia rodina a zopár našich spolubratov. P. Virgilius zomrel vo veku 94 rokov 28. novembra 2021. Nech odpočíva v pokoji! Ďakujeme za vaše modlitby. Pripravil: mediálny tím redemptoristov

„15. november, svetový deň bez alkoholu, bol príležitosťou požiadať o pomoc ´kňaza-ochrancu´ ľudí trpiacich závislosťou, redemptoristu Alfreda Pampalona,“ píše portál Aleteia preberajúc pritom preklad jedného zo svojich článkov vo francúzštine. Milióny ľudí trpia alkoholizmom a jeho následkami, a mnohí z nich sa o svoje skúsenosti delia v hnutí Anonymných alkoholikov. Hovoriť o alkohole, aby sme sa ho zbavili, je mottom hnutia,

„15. november, svetový deň bez alkoholu, bol príležitosťou požiadať o pomoc ´kňaza-ochrancu´ ľudí trpiacich závislosťou, redemptoristu Alfreda Pampalona,“ píše portál Aleteia preberajúc pritom preklad jedného zo svojich článkov vo francúzštine. Milióny ľudí trpia alkoholizmom a jeho následkami, a mnohí z nich sa o svoje skúsenosti delia v hnutí Anonymných alkoholikov. Hovoriť o alkohole, aby sme sa ho zbavili, je mottom hnutia,

Drahí spolubratia, sestry a laickí spolupracovníci, s veľkou radosťou vás pozdravujem, keď sa pripravujeme sláviť s Máriou slávnosť jej Nepoškvrneného počatia

V stredu 1. 12. 2021 sme sa rozlúčili s naším drahým spolubratom redemptoristom P. Virgiliusom Čiernym. Pohrebné obrady sa konali v Dome smútku

Běh pro republiku se uskutečnil v okolí Památníku Vojna v neděli 31. října 2021 při příležitosti 103. výročí vzniku ČSR. Běžci

Vo veku 94 rokov odovzdal 28. novembra 2021 vsvoju dušu Vykupiteľovi P. Virgilius Čierny CSsR. Narodil sa 9. mája 1927 v

Pozývame vás tohtoročný Advent prežiť aj prostredníctvom duchovnej obnovy, ktorú pripravil P. Peter Hertel CSsR. P. Peter už niekoľko rokov

„15. november, svetový deň bez alkoholu, bol príležitosťou požiadať o pomoc ´kňaza-ochrancu´ ľudí trpiacich závislosťou, redemptoristu Alfreda Pampalona,“ píše portál

V tesnej blízkosti študentského mestečka na križovatke ulíc Saulėtekio a Nemenčinės vo Vilniuse sa nachádza budova kláštora, v ktorom pôsobili

Pred niekoľkými rokmi bol u nás na Slovensku jeden spolubrat redemptorista z Libanonu. Keď zazneli tóny piesne „Celá krásna si, Mária“, úplne

Prví Litovci v kongregácii redemptoristov V predchádzajúcom príspevku o redemptoristoch v Pobaltí sme hovorili o pôsobení prvých členov kongregácie v Kurónsku na území dnešného Lotyšska na prelome

Časopis prievidzskej farnosti Bartolomej vo svojom novembrovom čísle zverejnil text o P. Jozefovi Bednárikovi CSsR. S láskavým súhlasom šéfredaktora ho

Najnovší podcast
Video-zamyslenie
Facebook Redemptoristov
Matka ustavičnej pomoci
Matka ustavičnej pomoci
Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
close

Zdieľajte príspevok..