Rozšírenie morálneho učenia svätého Alfonza de Liguoriho je jedným z prejavov a príčin odmietnutia rigorizmu v devätnástom storočí – a to zvlášť medzi klérom. Svätý Alfonz (†1787), zakladateľ rehole redemptoristov, bol v roku 1816 vyhlásený za blahoslaveného, v roku 1839 za svätého a v roku 1871 za učiteľa Cirkvi. Jeho hlboké morálne úvahy, ktoré sa rozširovali s podporou Svätej stolice,

Od pondelka 16. júla do piatku 20. júla sa v Čičmanoch v Dome sv. Bystríka konala formačná škola zameraná na históriu a vývoj katolíckej charizmatickej obnovy, krst v Duchu Svätom, modlitbu príhovoru a učeníctvo. Na škole sa zúčastnilo viac ako 60 laikov z rôznych spoločenstiev, rehoľníkov i kňazov, vrátane redemptoristov a viacerých rodín s deťmi. Účastníci odišli zo školy povzbudení

Kráčanie s Bohom je kniha – svedectvo. Autor sa odhodlal otvoriť čitateľom svoje denníky, aby im odhalil svoj spôsob každodenného kontaktu s milovaným Bohom. Na pozadí rôznych všedných i mimoriadnych udalostí opisuje, ako sa v nich nielen učil vnímať Božiu prítomnosť a riadenie, ale najmä to, ako sa s Bohom rozprával. S Bohom sa totiž dá hovoriť. Keď spolu s ním

Po vypuknutí Varšavského povstania, 6. augusta 1944 vojaci hitlerovskej armády zastrelili v hlavnom meste Poľska 30 redemptoristov. Boli to redemptoristi, ktorí bývali v kláštore na Karolkowej ulici: 15 pátrov, 9 bratia, 5 bohoslovci a jeden novic. V prvých dňoch povstania sa v redemptoristickom kláštore usadila skupina povstalcov. Pátri sa presťahovali do pivníc, kde poskytovali úkryt a pomoc obyvateľom mesta. 5. augusta boli

(Bratislava, Slovakia) The Redemptorists – the Congregation of the Most Holy Redeemer – have strengthened their presence on social networks. In July, they became the first Slovak religious order to launch a podcast and opened Twitter accounts for the Congregation and the publishing house ‘Slovo medzi nami,’ which also communicates with seekers of high-quality Christian literature via Instagram. The Redemptorist Podcast

Ponúkame vám úryvok z knihy Svätci v milosrdenstve, ktorá vyšla vo vydavateľstve Slovo medzi nami. Prečítajte si o sv. Albertovi

                                         

Dnes, 18. augusta, si pripomíname 115. výročie narodenia kňaza, redemptoristu p. Zynovija Kovalyka. Ponúkame vám úryvok z knihy nášho vydavateľstva

(Bratislava, Slovakia) The Redemptorists – the Congregation of the Most Holy Redeemer – have strengthened their presence on social networks.

(Canandaigua, NY) Šesťdesiatdva účastníkov konferencie sa stretlo v Exercičnom dome Notre Dame v Canandaigua v New Yorku, ako zástupcovia spoločnosti

16. augusta si pripomíname narodenie sv. Jána Bosca, kňaza, zakladateľa rehole saleziánov a Dcér Panny Márie Pomocnice, učiteľa mládeže a

Keď pápež Pius XII., v novembri 1950, promulgoval apoštolskú konštitúciu Munificentissimus Deus (Najláskavejší Boh), na prosby mnohých veriacich a so súhlasom kolégia

Vydavateľstvo Slovo medzi nami vydalo ďalšiu knihu katolíckeho filozofa Petra Kreefta. "Skôr ako odídem" je zbierka múdrosti vytvorená pre jeho

Redemptoristky v Írsku vytvorili ikonu na Svetové dni rodín, ktoré budú od 21. do 26. augusta 2018 v írskom hlavnom

S radosťou vám oznamujeme, že sme rozšírili svoju prítomnosť na sociálnych sieťach. Ako prvá slovenská rehoľa sme na konci júla

Najbližšie podujatia
aug
13
Po
18:00 Letná škola služby – Kežmarok
Letná škola služby – Kežmarok
aug 13 @ 18:00 – aug 21 @ 12:00
Od 13. do 21. augusta 2018 budú mladí zo spoločenstva Rieka Života organizovať Letnú školu služby v Kežmarku, ktorá tohto roku nahradí tradičné oázy či oázové letá. Jej cieľom bude pripraviť účastníkov na praktické aspekty služby v Cirkvi (najmä s ohľadom na prácu s mladými). Týmto spôsobom chceme priamo odpovedať na požiadavky účastníkov a pomôcť im postupne preklenúť neľahkú hranicu medzi časom formácie a časom služby.  
aug
25
So
6:15 Pešia púť k relikviám bl. mučení...
Pešia púť k relikviám bl. mučení...
aug 25 @ 6:15 – 17:00
Pešia púť k relikviám bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku
Redemptoristi v Michalovciach Vás pozývajú na 6. ročník pešej púte k relikviám blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku, ktorá sa uskutoční v sobotu 25. augusta 2018. Púť sa začne o 06:15 sv. liturgiou v gréckokatolíckom chráme v Nižnom Hrabovci. Po skončení liturgie pútnici pôjdu po ceste do Poše, Nižného Hrušova, cez les na Vybuchanec, a ďalej cestou do Lesného, Suchého, Topoľan a Michaloviec. V každej obci sa zastavia v miestnom gréckokatolíckom chráme, kde bude krátka modlitba a príhovor. Predpokladaný príchod do Baziliky minor Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach je okolo 17:00.
sep
3
Po
17:30 Exercicie „Věda a víra – hledání...
Exercicie „Věda a víra – hledání...
sep 3 @ 17:30 – sep 7 @ 8:30
Pozývame vás na Exercicie s názvom „Věda a víra – hledání smyslu života“, cena 1860 Kč, Exercitátor: P. Josef Michalčík, CSsR. Přihlášky jen písemně: Římskokatolická farnost Svatá Hora, Exerciční dům,261 01 Příbram II–591, mail ex.dum@svata-hora.cz, nebo vyplněním formuláře na www.svata-hora.cz. Tel. 731 619 800, Změna programu vyhrazena.
Najčítanejšie

Ponúkame vám úryvok z knihy Svätci v milosrdenstve, ktorá vyšla vo vydavateľstve Slovo medzi nami. Prečítajte si o sv. Albertovi Chmielowskom, poľskom rehoľníkovi, umelcovi, zástancovi chudobných,  zakladateľovi albertínok. Volali ho

obr