Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

Peter Donders sa narodil 27. októbra 1809 v Tilburgu v Holandsku. Od mladosti sa cítil byť povolaný ku kňazstvu, ale pre chudobu svojej rodiny mu bolo prerušené štúdium, aby sa mohol venovať tkáčskemu remeslu svojho otca. To mu však nebránilo, aby vo voľnom čase vyučoval deti katechizmus. Mal dobrý vplyv aj na mladých ľudí v jeho veku. Ako dvadsaťdvaročný vstúpil

Pozývame vás tohtoročný Advent prežiť aj prostredníctvom duchovnej obnovy, ktorú pripravil P. Peter Hertel CSsR. P. Peter už niekoľko rokov pôsobí v litovskom Kaunase, pred odchodom zo Slovenska viedol jeden z misijných tímov a je misionárom milosrdenstva. https://youtu.be/MYrssEhv7zs https://youtu.be/E7U2FbeaxuY https://youtu.be/akVWFeGqnsU

To, že medzi učeníkmi Ježiša Krista boli viacerí príbuzní, nie je až také prekvapivé; nečakané je azda skôr to, že do úzkeho kruhu apoštolov sa dostali také rozdielne osobnosti. Medzi redemptoristami pôsobiaci uplynulých 100 rokov na Slovensku by sme našli všetky možné príbuzenské prepojenia. Avšak aj ľudí natoľko rozdielnych, že v bežnom živote by sa z nich stali spolupracovníci asi len

Bratia redemptoristi z viceprovincie Západná Afrika si 8. januára v Ouagadougou (Burkina Faso) pripomenuli 75 rokov od založenia redemptoristickej misie a svojej prítomnosti na tomto mieste. V Miamey (Niger) oslávili 9. januára deň vďakyvzdania. Západoafrická viceprovincia svedčí a vďačí Pánovi za 75 rokov svojej misionárskej prítomnosti v západnej Afrike. Dňa 28. mája 1946 bolo reskriptom Posvätnej kongregácie "Propaganda Fide" oficiálne schválené

Bratia redemptoristi z viceprovincie Západná Afrika si 8. januára v Ouagadougou (Burkina Faso) pripomenuli 75 rokov od založenia redemptoristickej misie a svojej prítomnosti na tomto mieste. V Miamey (Niger) oslávili 9. januára deň vďakyvzdania. Západoafrická viceprovincia svedčí a vďačí Pánovi za 75 rokov svojej misionárskej prítomnosti v západnej Afrike. Dňa 28. mája 1946 bolo reskriptom Posvätnej kongregácie "Propaganda Fide" oficiálne schválené

Bratia redemptoristi z viceprovincie Západná Afrika si 8. januára v Ouagadougou (Burkina Faso) pripomenuli 75 rokov od založenia redemptoristickej misie

Nedeľa 9. januára 2022 sa navždy zapíše do sŕdc farníkov a do análov Kongregácie ako deň posviacky nového farského kostola

Peter Donders sa narodil 27. októbra 1809 v Tilburgu v Holandsku. Od mladosti sa cítil byť povolaný ku kňazstvu, ale

To, že medzi učeníkmi Ježiša Krista boli viacerí príbuzní, nie je až také prekvapivé; nečakané je azda skôr to, že

"Bol blízko chorým, rád bol s chudobnými, bol priateľom hriešnikov a teraz je slávou všetkých emigrantov." - týmito slovami zhrnul

Vatikánske vianočné známky patria k najznámejším na svete. Autorom dvoch minuloročných známok bol nečakane poľský umelec bez domova Adam Piekarski.

Drahí spolubratia, sestry a laickí partneri v misii, na túto slávnosť Panny Márie, ktorá je zároveň prvým dňom nového roka, vás

V súvislosti so 150. výročím narodenia svätého Alfonza Mária de Liguori ako učiteľa Cirkvi, vás pozývam uchopiť myšlienky svätého Alfonza

Tento rok, redemptoristická rodina a Alfonziánska akadémia, oslavujú spolu s celou Cirkvou 150. výročie vyhlásenia svätého Alfonza za učiteľa Cirkvi. Pri

„Náš Boh mu z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Vychádzajúci nás z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo

Najnovší podcast
Video-zamyslenie
Facebook Redemptoristov
Matka ustavičnej pomoci
Matka ustavičnej pomoci
Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
close

Zdieľajte príspevok..