Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

Impulz zo Svätého Písma: Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom. (Lk, 16, 10) Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. (Lk, 24, 35) Reflexia: Chlieb na ceste Ako dieťa som veľmi rád stál vedľa svojej pratety Mamie a pomáhal jej pri

Duchovnú pôstnu obnovu pripravil P. Róbert Režný CSsR, rektor komunity v Banskej Bystrici - Radvani. Názov pôstnej obnovy, ktorú vám chcem ponúknuť, je veľavravný. Chcem sa spolu s vami zamyslieť nad pôstnym obdobím, ktoré práve prežívame spolu so Svätým Otcom Františkom. Pozrieť na tento čas jeho očami. Prečo? Pápeži všetkých čias sú viditeľnou hlavou Cirkvi a preto, bez ohľadu na ich ľudské kvality,

Pred 272 rokmi, 25. februára 1749, pápež Benedikt XIV. po vypočutí stanoviska kardinálov Svätej kongregácie koncilu (od roku 1967 je to Kongregácia pre klérus), schválil Kongregáciu najsvätejšieho Vykupiteľa a jej regulu apoštolským listom Ad Pastoralis Dignitatis fastigium. Pápežské schválenie prispelo k zvýšeniu počtu povolaní do nového inštitútu. P. Berthe, jeden zo životopiscov svätého Alfonza, popisuje udalosť takto: P. Villani získal od

Pápež František vymenoval 4. marca kardinála Josepha W. Tobina z Newarku v New Jersey za člena Kongregácie pre biskupov, úradu, ktorý radí pápežovi pri nominácii biskupov na celom svete. Kardinál Tobin je redemptorista, ktorý slúžil v Ríme ako generálny predstavený Kongregácie a tiež ako sekretár Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Do USA sa vrátil v roku 2012 ako

Impulz zo Svätého Písma: Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom. (Lk, 16, 10) Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. (Lk, 24, 35) Reflexia: Chlieb na ceste Ako dieťa som veľmi rád stál vedľa svojej pratety Mamie a pomáhal jej pri

Pápež František vymenoval 4. marca kardinála Josepha W. Tobina z Newarku v New Jersey za člena Kongregácie pre biskupov, úradu,

Chaldejský katolícky arcibiskup Erbilu Mons. Bashar Warda CSsR je presvedčený, že úcta irackého ľudu ku kresťanskej komunite, ktorá bola v

(z blogu Alfonziánskej Akadémie) Koncom januára sme si pripomenuli Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Zmienil sa o ňom aj Pápež František vo

Pred 272 rokmi, 25. februára 1749, pápež Benedikt XIV. po vypočutí stanoviska kardinálov Svätej kongregácie koncilu (od roku 1967 je

Duchovnú pôstnu obnovu pripravil P. Róbert Režný CSsR, rektor komunity v Banskej Bystrici - Radvani. Názov pôstnej obnovy, ktorú vám chcem

https://youtu.be/diFYtHG33lY Hybnou silou pre akúkoľvek misijnú činnosť Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov je silné vedomie o bezhraničnej Božej dobrote, prejavenej v

Provinciál redemptoristov P. Václav Hypius CSsR bol na Popolcovú stredu hosťom programu Rádia Lumen Rozhovor týždňa. Moderátor Radovan Pavlík sa

Impulz zo Svätého Písma: Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je

"Drahí spolubratia, sestry a partneri v misii, Popolcovou stredou 17. februára 2021 začneme Pôstne obdobie. Tento rok obmedzenia v súvislosti s pandémiou Covid-19

Jednou z dôležitých čŕt dvestého výročia smrti nášho spolubrata Klementa Hofbauera bola rozmanitosť inšpiratívnych a užitočných textov v tejto sérii o

Najnovší podcast
Video-zamyslenie
Matka ustavičnej pomoci
Matka ustavičnej pomoci
Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier