Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

Drahí spolubratia, sestry, laickí partneri v misii a spolupracovníci,  posielam vám požehnanie v deň slávnosti sv. Alfonza Márie de Liguori! Počas dnešnej Eucharistie v prvom čítaní počúvame slová, ktoré odrážajú prorockú výzvu adresovanú nám sv. Alfonzom, výzvu pripomínajúcu nám povolanie, ktoré sme dostali od nášho Vykupiteľa. Dovoľte mi trochu parafrázovať Izaiášove slová:  „Duch Pána, Boha, je nad nami, pretože nás Pán pomazal: poslal nás hlásať

V exercičnom dome na Svatej Hore v Příbrami sa do konca roka bude konať ešte dvanásť duchovných cvičení pre rôzne skupiny na zaujímavé témy. Cvičenia vedú pátri redemptoristi, ale aj iní známi českí exercitátori ako napríklad Aleš Opatrný. Pozývame vás duchovne sa obnoviť v krásnom prostredí najväčšej českej mariánskej svätyne. Spôsob prihlasovania je uvedený pod programom.

Brat Stanislav Marcin CSsR zloží 15. augusta 2020 na sviatok Nanebovzatia Panny Márie v kostole sv. Stanislava v Podolínci do rúk provinciála Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa P. Václava Hypiusa doživotné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. Stanislav Marcin, ktorý pochádza z Raslavíc v Košickej arcidiecéze, začal svoju formáciu v reholi redemptoristov v roku 2014. Po noviciáte v Lubaszowej v Poľsku a v Podolínci zložil 15. augusta 2017 dočasné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. Po ukončení bakalárskeho štúdia a 4. ročníka na Teologickej

Celý svet je šokovaný tragédiou obyvateľov Libanonu. Ohromný výbuch v Bejrúte zabil v utorok 4. augusta vyše sto ľudí (desiatky sú zatiaľ nezvestné) a spôsobil obrovské škody. Prebiehajú záchranné akcie, je potrebná humanitárna a modlitebná podpora. Prinášame vám výpoveď P. Binoya Mandapathila, redemptoristu, ktorý pracuje v Bejrúte a zblízka vidí následky katastrofy. "Bolo pol siedmej večer 4. augusta 2020, keď v bejrútskom prístave nastal výbuch. Veľké otrasy a tlaková vlna ohrozili nás všetkých. V Libanone

It has been a week since the visit of the Pope Francis to Lithuania and exactly a month since the opening of the new Redemptorist Community in the City and Archdiocese of Kaunas. The Redemptorists of the Bratislava – Prague Province, Fr. Rastislav Dluhý and Missionary of Mercy, Fr. Peter Hertel, arrived in Lithuania on August 30th. The community was

Brat Stanislav Marcin CSsR zloží 15. augusta 2020 na sviatok Nanebovzatia Panny Márie v kostole sv. Stanislava v Podolínci do rúk provinciála Kongregácie Najsvätejšieho

Celý svet je šokovaný tragédiou obyvateľov Libanonu. Ohromný výbuch v Bejrúte zabil v utorok 4. augusta vyše sto ľudí (desiatky sú zatiaľ nezvestné) a spôsobil

Drahí spolubratia, sestry, laickí partneri v misii a spolupracovníci,  posielam vám požehnanie v deň slávnosti sv. Alfonza Márie de Liguori! Počas dnešnej Eucharistie

1. Klement bol deviaty z dvanástich bratov Sv. Klement Hofbauer sa narodil ako Johannes (Ján) Hofbauer 26. decembra 1751 v Tasoviciach

"V srdci spoločenstva, aby ho tvoril a udržoval, prebýva sám Vykupiteľ a jeho Duch Lásky. A čím užšia je ich

V exercičnom dome na Svatej Hore v Příbrami sa do konca roka bude konať ešte dvanásť duchovných cvičení pre rôzne

V sobotu 11. júla 2020 je pripravené slávnostné odhalenie pamätnej tabule blahoslavenému mučeníkovi redemptoristovi o. Metodovi Dominikovi Trčkovi pred kostolom

V sobotu 27. júna 2020 odhalil kardinál Duka pamätnú tabuľu pátrom redemptoristom Janokovcom na stene kostola v ich rodnej obci

V nedeľu 28. júna 2020 sa v Kaplnke Panny Márie, Matky ustavičnej pomoci v kláštore redemptoristov v Kostolnej-Záriečí stretlo niekoľko

Drahí spolubratia, sestry, redemptoristickí partneri v misii a priatelia, V tento sviatok našej Matky ustavičnej pomoci nech ste požehnaní pokojom, radosťou,

Najnovší podcast
Video-zamyslenia
Matka ustavičnej pomoci
Matka ustavičnej pomoci
Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier