Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

Sme dostatočne súčasní? „Budeš žiť v zaujímavých časoch!“ hovorí čínske príslovie. Nie je jasné, či je toto príslovie dobrým prianím alebo kliatbou. Nech je to akokoľvek, Klement Mária Hofbauer žil v zaujímavých časoch. Širšie svetové politické dianie sa z času na čas dotýkalo jeho osobného života. Pre neho však bolo intelektuálne a spoločenské dianie jeho doby dôležitejšie ako vonkajšie udalosti. Uprostred tohto diania sa snažil

Nad tohtoročným adventom sa zamýšľa br. Milan Haluš CSsR, člen komunity redemptoristov v Banskej Bystrici - Radvani. Prvé zamyslenie je o Advente, ktorý znamená príchod, a nájdete ho v našom podcaste vo svojich smartfónoch alebo si ho môžete prehrať tu:

Sme dostatočne súčasní? „Budeš žiť v zaujímavých časoch!“ hovorí čínske príslovie. Nie je jasné, či je toto príslovie dobrým prianím alebo kliatbou. Nech je to akokoľvek, Klement Mária Hofbauer žil v zaujímavých časoch. Širšie svetové politické dianie sa z času na čas dotýkalo jeho osobného života. Pre neho však bolo intelektuálne a spoločenské dianie jeho doby dôležitejšie ako vonkajšie udalosti. Uprostred tohto diania sa snažil

Sme dostatočne súčasní? „Budeš žiť v zaujímavých časoch!“ hovorí čínske príslovie. Nie je jasné, či je toto príslovie dobrým prianím alebo kliatbou. Nech je to akokoľvek, Klement Mária Hofbauer žil v zaujímavých časoch. Širšie svetové politické dianie sa z času na čas dotýkalo jeho osobného života. Pre neho však bolo intelektuálne a spoločenské dianie jeho doby dôležitejšie ako vonkajšie udalosti. Uprostred tohto diania sa snažil

Počas misijného mesiaca október poďme navštíviť vzdialenú farnosť redemptoristov v Kemerove, na Sibíri, v Rusku. Video, ktoré je uvedené nižšie nás vovádza na cestu. Prechádzaním širokých a dlhých sibírskych vzdialeností a pri stretávaní sa s ľuďmi, môžeme zakúsiť ich jednoduchý život a pohostinnosť, a zacítiť tak smäd po vykúpení, po vzácnom Ježišovom dare, ktorý ponúka všetkým. Redemptoristi v Rusku a Kazachstane začali svoju prácu

Aj počas tohtoročného Adventu sa budú v kostoloch pri komunitách redemptoristov konať rorátne sväté omše. Tu je ich prehľad: Bratislava –

Nad tohtoročným adventom sa zamýšľa br. Milan Haluš CSsR, člen komunity redemptoristov v Banskej Bystrici - Radvani. Prvé zamyslenie je o

Sme dostatočne súčasní? „Budeš žiť v zaujímavých časoch!“ hovorí čínske príslovie. Nie je jasné, či je toto príslovie dobrým prianím alebo kliatbou.

Úvod Tí, ktorí sú povolaním misionári, sa často ocitajú v neznámych situáciách. Všetko je nové a úplne neznáme. Niekedy sa človek snaží

Novici Samuel Opálka a Ján Kniez nás pozývajú modliť sa za nové povolania do Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristov. Noviciát je

Drahí spolubratia, sestry, laickí misionári a spolupracovníci, pozdravujem Vás z Ríma, v čase príprav každoročného Dňa povolaní misionárov-redemptoristov, ktorý slávime 8. novembra 2020 vo

Provinciál redemptoristov P. Václav Hypius,v relácii TV Lux Medzi nebom a zemou rozprával o tom, ako prebiehajú farské misie a

Narodil sa 18. augusta 1952 v Sačurove, prvé sľuby zložil 15. decembra 1978 a večné sľuby 15. augusta 1981. Kňazskú

Dnes si duchovná rodina redemptoristov pripomína výročie narodenia Božieho služobníka Jána Ivana Mastiliaka. Narodil sa 5. novembra 1911 v Nižnom Hrabovci.

Zo života blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku (1886 – 1959) je najznámejšia udalosť, ako si v leopoldovskej väznici spieval koledu, kvôli

Najnovší podcast
Video-zamyslenia
Matka ustavičnej pomoci
Matka ustavičnej pomoci
Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier