Blahoslavení redemptoristi mučeníci Sv. Alfonz sníval o redemptoristoch misionároch, ktorí by ohlasovali evanjelium v ďalekých krajinách a možno tam aj podstúpili mučenícku smrť vo vernosti evanjeliu. Napriek tomu počas prvých 200 rokov existencie Kongregácie (až do roku 1936) nebol žiaden redemptorista zabitý pre vieru a Cirkvou uznaný ako mučeník. V 20. storočí Kongregácia nielen expandovala na päť kontinentov, ale bola verná ohlasovaniu hojného vykúpenia až

  V sobotu, 1. decembra, sa večernou svätou omšou začali vo farnosti Kanianka ľudové misie. Viedol ich misijný tím P. Ivana Flimela. Trvali do nedele, 9. decembra. V utorok 4. decembra viedlo spoločenstvo Shekinah spolu s P. Jozefom Mihokom a študentami redemptoristami evanjelizačný program pre žiakov na škole v Kanianke.     V piatok večer 7. decembra viedli laici so spoločenstva Shekinah spolu s

Rehoľní bratia, alebo jednoducho „bratia", boli vždy dôležitou súčasťou Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa. Podľa vzoru sv. Gerarda Majellu, ktorý žil v tej istej dobe ako zakladateľ kongregácie, prispievajú svojou pokornou a hodnotnou službou k svätosti a rozvoju inštitútu. Tento článok, na ktorom spolupracoval brat Marcos Vinicius, Brazílčan, bol napísaný v Roku zasväteného života a má byť vyjadrením uznania za všetko dobro,

V lete 2019 opustia redemptoristi svoj kláštor v Innsbrucku na ulici Maximilianstraße. Budova kláštora bude v budúcnosti slúžiť ako internát pre študentov pod správou združenia Akademikerhilfe. Kostol bude odovzdaný srbskej pravoslávnej cirkevnej obci. „Uzavreli sme partnerstvo s kláštorom Admont, aby sa budova dostala do dobrých rúk,“ zdôraznil provinciál redemptoristov P. Alfons Jestl a pokračoval: „Opustenie kláštora je riešením aktuálnych potrieb v rôznych oblastiach. Historicky zaujímavé a vedecky

It has been a week since the visit of the Pope Francis to Lithuania and exactly a month since the opening of the new Redemptorist Community in the City and Archdiocese of Kaunas. The Redemptorists of the Bratislava – Prague Province, Fr. Rastislav Dluhý and Missionary of Mercy, Fr. Peter Hertel, arrived in Lithuania on August 30th. The community was

V lete 2019 opustia redemptoristi svoj kláštor v Innsbrucku na ulici Maximilianstraße. Budova kláštora bude v budúcnosti slúžiť ako internát pre študentov pod

Študenti z provincie Bratislava - Praha sa v dňoch 14. a 15. decembra 2018 zúčastnili duchovnej obnovy, ktorú viedol P.

(Európa) Prvé stretnutie Sekretariátu pre nové misijné iniciatívy (NMI) sa uskutočnilo v nedeľu 4. novembra bezprostredne po zasadnutí Sekretariátu pre

(New York, USA) Otec Ruskin Piedra CSsR, redemptoristický kňaz z provincie Baltimore, vedie centrum právnej pomoci v Sunset Park v Brooklyne. Bojuje proti deportácii

X. kapitula Ľvovskej provincie, ktorá sa konala na začiatku decembra 2018 v kláštore sv. Alfonza, zvolila riadnych a mimoriadnych konzultorov.

Modlitby, novéna či pieseň k Matke ustavičnej pomoci sú už aj v digitálnej podobe. Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristi, ktorá si dnes

Ikona Panny Márie, Matky ustavičnej pomoci v redemptoristickom Kostole svätého Alfonza v Ríme oslávila 26. apríla 2016 už 150 rokov svojho putovania

Ježíš řekl svým učedníkům: „Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane!‘, vejde do království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského

Bol to jeden z takých dní, keď sa ti najprv zdá, že to ide ako v lete na sánkach a

Na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, 8. decembra, sa Cirkev skláňa nad pravdou o tom, že Najsvätejšia Panna Mária bola

Najbližšie podujatia
dec
19
St
10:00 Sv. omša pre mamy s deťmi (BA)
Sv. omša pre mamy s deťmi (BA)
dec 19 @ 10:00 – 11:00
Svätá omša pre mamy a otcov s deťmi v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Bratislave.
dec
21
Pi
10:20 Slovenští redemptoristé v Rumuns...
Slovenští redemptoristé v Rumuns...
dec 21 @ 10:20 – 10:35
Dokument o návratu slovenských redemptoristů do Rumunska, kde po více než půl století obnovují svou pastorační činnost. První redemptoristé přišli na území Rumunska už v roce 1815. I když jejich působení v Bukurešti a okolí trvalo jen několik let nikdy neztratitli tuto zemi ze zřetele. Od roku 1906 začali rakouští a čeští redeptoristé s podporou temešvárských biskupů systematickou misijní činnost v Banátu, který byl v té době součástí Uherska v rámci Habsburské monarchie. Vypuknutí První světové války znemožnilo založení fundace, ale redemptoristé zde zůstli aktivní až do roku 1938, kdy z politických důvodů nebyla jejich další pastorační činnost v této[...]
dec
23
Ne
6:25 Bazilika Navštívení Panny Marie ...
Bazilika Navštívení Panny Marie ...
dec 23 @ 6:25 – 7:05
Dokument o rekonstrukci areálu baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku. Bazilika Navštívení Panny Marie s areálem ve Frýdku je vzorovou ukázkou vrcholně barokního monumentálního stavitelství ve Slezsku. Základní kámen stavby kostela na místě dřívější dřevěné kaple byl položen v roce 1740 a ještě ne zcela dokončená stavba byla vysvěcena v roce 1759. Vzácně autenticky bez dodatečných úprav dochovaný chrám včetně přilehlého postupně vytvářeného areálu s křížovou cestou, souborem soch a tzv. Římskou kaplí je významnou dominantou města. Zároveň jde o jedno z hlavních poutních míst ve Slezsku. Poutní chrám byl dekretem papeže v roce 1999 povýšen na Baziliku Minor. Vzhledem k tomu, že kostel s areálem byl[...]
Najčítanejšie

V lete 2019 opustia redemptoristi svoj kláštor v Innsbrucku na ulici Maximilianstraße. Budova kláštora bude v budúcnosti slúžiť ako internát pre študentov pod správou združenia Akademikerhilfe. Kostol bude odovzdaný srbskej pravoslávnej cirkevnej obci. „Uzavreli

obr