Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

Po dvoch rokoch pravidelných video zamyslení nad evanjeliom dňa sme v septembri spustili nové série nášho podcastu. Chceme vám v nich ponúknuť rozhovory s redemptoristami a našimi laickými spolupracovníkmi, ktorí pôsobia v provincii Bratislava-Praha. Budeme sa s nimi rozprávať o tom, ako žijú svoje povolanie a charizmu redemptoristov. V prvej sérii, ktorá má šesť častí, sme sa rozprávali pátrami Petrom

V Starej Ľubovni v dňoch od 26. novembra do 4. decembra viedol misijný tím P. Michala Zamkovského s pátrami z Podolínca a Bratislavy s laickými misionármi zo spoločenstva Rieka Života ľudové misie. Súčasťou osemdňového programu boli sväté omše v kostoloch sv. Mikuláša a sv. Petra a Pavla s misijnými kázňami, v ktorých sa pátri redemptoristi venovali jednotlivým tajomstvám našej spásy v Ježišovi Kristovi. Každý deň boli pátri niekoľko hodín k dispozícii

Rím, 19. október 2022 Prot. N.: 0000 200/2022 spomienka Svätého Pavla od Kríža MISIONÁRI NÁDEJE V ŠĽAPAJACH VYKUPITEĽA Všetkým rehoľným spolubratom, podporovateľom povolaní a formátorom, ašpirantom, postulantom a novicom, redemptoristickej mládeži, a laickým spolupracovníkom nášho poslania. 1. Dňa 13. novembra 2022 bude celá Kongregácia sláviť každoročný Deň podpory redemptoristického misionárskeho povolania. Je to čas, keď sú všetci rehoľní spolubratia, mladí vo formácii, naši ašpiranti a laickí spolupracovníci pozvaní pripomenúť

Reportérka portálu Catholic News Agency Courtney Mares vo svojom texte zverejnenom 2. decembra 2022 cituje biskupa ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi Svjatoslava Ševčuka, že dvaja katolícki kňazi - redemptoristi, ktorých zajali ruské jednotky, sú „bez milosti mučení“. Ako ďalej uvádza článok, arcibiskup Svjatoslav Ševčuk sa 1. decembra obrátil na medzinárodné orgány s výzvou, aby pomohli pri prepustení pátrov redemptoristov Ivana Levytského CSsR a

Ruskí vojaci zadržali v Berďansku na Ukrajina dvoch kňazov redemptoristov. Boli falošne obvinení zo skladovania zbraní a výbušnín.  Dňa 17. novembra 2022 sme sa z niektorých otvorených zdrojov na sociálnych sieťach dozvedeli, že dvaja naši redemptoristickí kňazi, o. Ivan Levytský a o. Bohdan Heleta, boli deň predtým (16. novembra) zadržaní ruskými bezpečnostnými službami. Presne od toho dňa - 16. novembra -

V Starej Ľubovni v dňoch od 26. novembra do 4. decembra viedol misijný tím P. Michala Zamkovského s pátrami z Podolínca a Bratislavy s laickými

Reportérka portálu Catholic News Agency Courtney Mares vo svojom texte zverejnenom 2. decembra 2022 cituje biskupa ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi Svjatoslava

Ruskí vojaci zadržali v Berďansku na Ukrajina dvoch kňazov redemptoristov. Boli falošne obvinení zo skladovania zbraní a výbušnín.  Dňa 17. novembra

Dvoch redemptoristov, Ivana Levytského CSsR a Bohdana Heletu CSsR, farára a vikára Chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky, zatkli ruské okupačné orgány

Kardinál Joseph Tobin sa s veriacimi, ktorým slúži v arcidiecéze Newark ako misionár-redemptorista, podelil o svoje skúsenosti. Vo svojom príhovore

Misionári nádeje v šľapajach Vykupiteľa Bratia a sestry! 1. V duchu radosti a nádeje posielame toto posolstvo kapitulárov kanonickej fázy 26. generálnej

P. Rogério Gomes: Sláviť týchto 290 rokov znamená pripomínať si v najhlbšom zmysle naše spomienky na vykúpenie; to má svoj

Od 29. októbra do 6. novembra 2022 viedol P. Ivan Flimel spolu s P. Róbertom Režným misie vo farnosti Jelenec.

Redemptoristi pôsobia v Cirkvi nepretržite už 290 rokov. Pri príležitosti výročia založenia Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa, ktoré pripadá na 9. novembra,

Páter Antonio Marazzo CSsR, generálny postulátor kauzy, sa podelil o svoje zamyslenie nad svedectvom života našich spolubratov, ktorí boli kruto

Najnovší podcast
Video-zamyslenie
Facebook Redemptoristov
Matka ustavičnej pomoci
Matka ustavičnej pomoci
Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
close

Zdieľajte príspevok..