Pred pár rokmi som navštevoval prednášky jedného pravoslávneho mnícha. Ešte počas minulého režimu emigroval z Československa do Spojených štátov a tam vstúpil do kláštora. Neskôr, už po Nežnej revolúcii, sa podľa rozhodnutia svojho predstaveného vrátil do Česka, aby na univerzite prednášal o pravoslávnej spiritualite. Tento mních raz na prednáške povedal čosi o tom, že zjednotenie s Bohom, hoci aj v skrytosti, pomáha svetu viac ako

Farnosť v Dolnom Moštenci, spolu s filiálkou Horný Moštenec, je administratívne súčasťou mesta Považská Bystrica. Kostol sv. Gorazda bol postavený až v roku 2001. Farským kostolom sa stal v roku 2011 a prvým správcom farnosti sa stal dodnes tu pastoračne aktívny vdp. Peter Buchtinec. Vo farnosti nie je škola, ani obecný úrad, zdravotné stredisko či pošta. Ľudia za

Vo vydavateľstve Slovo medzi nami vychádza ďalšia kniha populárneho amerického biskupa Roberta Barrona. Živé paradoxy s podnadpisom Protiklady, ktoré sa nevylučujú je zbierka esejí spájajúcich zdanlivo nezlučiteľné témy a motívy, ktoré však vďaka Vteleniu odrážajú nové svetlo v každom smere.  Katolicizmus je aj-aj, a nie buď-alebo. Robert Barron v knihe ponúka  spojenie protikladov – milosti a prírody, viery a rozumu, Písma a tradície, tela a duše – tak, aby

Ponúkame vám úryvky z vyhlásenia kardinála Josepha W. Tobina CSsR, arcibiskupa americkej arcidiecézy Newark, k posynodálnej exhortácii pápeža Františka Milovaná Amazónia: "Počas rokov služby pre moje rehoľné spoločenstvo, Kongregáciu Najsvätejšieho Vykupiteľa (Redemptoristov), som mal výsadu navštíviť misionárov vo viac ako 70 rôznych krajinách po celom svete. V priebehu tohto času som sa naučil, že každý misionár je povolaný 1) milovať ľudí,

It has been a week since the visit of the Pope Francis to Lithuania and exactly a month since the opening of the new Redemptorist Community in the City and Archdiocese of Kaunas. The Redemptorists of the Bratislava – Prague Province, Fr. Rastislav Dluhý and Missionary of Mercy, Fr. Peter Hertel, arrived in Lithuania on August 30th. The community was

Farnosť v Dolnom Moštenci, spolu s filiálkou Horný Moštenec, je administratívne súčasťou mesta Považská Bystrica. Kostol sv. Gorazda

Vo vydavateľstve Slovo medzi nami vychádza ďalšia kniha populárneho amerického biskupa Roberta Barrona. Živé paradoxy s podnadpisom Protiklady, ktoré sa nevylučujú je

Ponúkame vám úryvky z vyhlásenia kardinála Josepha W. Tobina CSsR, arcibiskupa americkej arcidiecézy Newark, k posynodálnej exhortácii pápeža Františka Milovaná

To, co dnes Pán Ježíš hovoří, je požadavek vyšší spravedlnosti v životě učedníka. Je potřeba vnímat Ježíšovy výroky, které se

Od 15. do 23. februára  sa pod vedením pátrov redemptoristov konajú ľudové misie na dvoch miestach Slovenska súčasne. Tím P.

Februárové Slovo medzi nami prináša duchovnú obnovu s pápežským kazateľom pátrom Ranierom Cantalamessom, OFMCap. o svätej Matke Terézii z Kalkaty, ale aj rozprávanie redemptoristu

Pred pár rokmi som navštevoval prednášky jedného pravoslávneho mnícha. Ešte počas minulého režimu emigroval z Československa do Spojených štátov a tam vstúpil

2. február 2020, Sviatok Obetovania Pána Drahí spolubratia, sestry a spolupracovníci v misii, 15. marca 2020 si pripomenieme 200. výročie smrti sv. Klementa Mária Hofbauera, 

Do Kostola sv. Cyrila a Metoda v Bratislave sa pred 30 rokmi vrátili redemptoristi. Slávnostne ho prevzali 14. januára 1990. Rovnaké výročie si pripomínajú i v Podolínci,

V januári sa pátri redemptoristi vrátili do Báhoňa, aby tu po 14 mesiacoch viedli obnovu misií, ktoré sa konali v

Najnovší podcast
Matka ustavičnej pomoci
Matka ustavičnej pomoci
Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na

Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube
Soundtier