Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

„Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania.“ (Ef 4, 4) Úvod: čo je to misia? Aby sme pochopili, čo znamená výraz „partnerstvo v misii“ alebo „spoločná misia“, musíme najskôr odpovedať na otázku: Čo je to misia? Postupom času sa na túto otázku našlo niekoľko odpovedí. Hovorilo sa napríklad, že misijná činnosť zakladá Cirkev na miestach, kde predtým nebola. Významný redemptorista Willem Cardinal van

Ďakovaním za prijaté milosti misii aj úrody, tzv. dožinkovou slávnosťou, sa dnes končí obnova misií v Hornej Súči. Po niekoľkých mesiacoch sa tak opäť rozprúdila misijná práca. Misionármi sú P. Ivan Flimel a P. Róbert Režný. Obnova sa začala v stredu večer 9. septembra svätými omšami vo farskom kostole a vo filiálke Vlčí Vrch a pokračovala návštevami chorých po domoch, kde

Na Motyčkách pri Donovaloch sa 15. a 16. septembra 2020 uskutočnil každoročný Misijný kongres Provincie Bratislava - Praha. Je to formačno-pracovný čas pre redemptoristov a ich laických spolupracovníkov, ktorí sa v akejkoľvek forme podieľajú a spolupracujú na mnohých apoštolských a evanjelizačných akciách na Slovensku, v Českej republike či v Litve. Najviditeľnejšou formou evanjelizačných a apoštolských prác je už od čias sv. Alfonza hlavne konanie farských misií.

Večer 1. septembra bol v Ciorani pri Neapole otvorený medziprovinciálny noviciát, ktorého súčasťou sú aj Ján Kniez a Samuel Opálka z našej provincie Bratislava-Praha. Noviciát je v našom rehoľnom živote výnimočným časom intenzívneho rozlišovania povolania, a zároveň časom prípravy na redemptoristický apoštolský život podľa sľubov čistoty, chudoby a poslušnosti. Ročný noviciát strávia Ján a Samuel v komunite spolu s troma

It has been a week since the visit of the Pope Francis to Lithuania and exactly a month since the opening of the new Redemptorist Community in the City and Archdiocese of Kaunas. The Redemptorists of the Bratislava – Prague Province, Fr. Rastislav Dluhý and Missionary of Mercy, Fr. Peter Hertel, arrived in Lithuania on August 30th. The community was

Na Motyčkách pri Donovaloch sa 15. a 16. septembra 2020 uskutočnil každoročný Misijný kongres Provincie Bratislava - Praha. Je to

Ďakovaním za prijaté milosti misii aj úrody, tzv. dožinkovou slávnosťou, sa dnes končí obnova misií v Hornej Súči. Po niekoľkých

Dnes, 12. septembra 2020, sa večernou sv. omšou s misijným príhovorom (Jn 2, 1-11: Urobte všetko, čo vám povie) končí

Večer 1. septembra bol v Ciorani pri Neapole otvorený medziprovinciálny noviciát, ktorého súčasťou sú aj Ján Kniez a Samuel Opálka

Redemptoristi v Michalovciach pozývajú na 8. ročník pešej púte k relikviám blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku, ktorá sa uskutoční v

"Piesňou chcem Božie meno osláviť a velebiť ho chválospevmi." (Ž 69, 31) V sobotu 22. augusta 2020 sa v Podolínskom kláštore nahráva

Hybnou silou pre akúkoľvek misijnú činnosť Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov  je silné vedomie o bezhraničnej Božej dobrote, prejavenej v

„Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania.“ (Ef 4, 4) Úvod: čo je to misia? Aby sme

Náš spolubrat Stanislav Marcin v sobotu 15. 8. 2020 na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie zložil doživotné sľuby čistoty, chudoby a

Najnovší podcast
Video-zamyslenia
Matka ustavičnej pomoci
Matka ustavičnej pomoci
Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier