Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

„Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania.“ (Ef 4, 4) „Zodpovedajú naše služby, naše diela, naša prítomnosť tomu, čo Duch žiadal od našich zakladateľov? Sú primerané cieľom, ktoré sledujeme v dnešnej spoločnosti a Cirkvi? Máme rovnakú vášnivú lásku k ľuďom, sme k nim tak blízko, aby sme s nimi mohli prežívať ich radosti a bolesti, aby sme skutočne chápali ich potreby a vedeli im pomôcť

Od 7. do 14. júna sa v Lesnici konali ľudové misie, ktoré viedol tím P. Michala Zamkovského. Misie prebehli v posunutom termíne (o týždeň neskôr oproti pôvodnému plánu), s dodržaním hygienických opatrení, s ochrannými rúškami atď. Kvôli obmedzenému počtu miest v kostole bola vonku aj veľkoplošná obrazovka, takže ľudia mohli byť účastní aj takýto spôsobom - niekedy

V sobotu 11. júla 2020 je pripravené slávnostné odhalenie pamätnej tabule blahoslavenému mučeníkovi redemptoristovi o. Metodovi Dominikovi Trčkovi pred kostolom na väzenskom múre v Ilave. Bl. Metod v tomto väzení začať svoju strastiplnú cestu komunistickými väzeniami v roku 1952, keď bol nespravodlivo odsúdený za špionáž a velezradu na 12 rokov života. Bl. Metod Trčka pochádzal z Frýdlantu nad Ostravicí na Morave.

Z Brazílie prišla smutná správa o smrti nášho spolubrata, otca biskupa Czesława Stanulu CSsR. Zomrel 14. mája 2020 vo veku 80 rokov po vážnej chorobe. Na misiách prežil 54 rokov, najprv v Argentíne a potom v Brazílii, kde svoj život zasvätil ohlasovaniu hojného vykúpenia miestnym obyvateľom. Odpočinutie večné daj mu, Pane

It has been a week since the visit of the Pope Francis to Lithuania and exactly a month since the opening of the new Redemptorist Community in the City and Archdiocese of Kaunas. The Redemptorists of the Bratislava – Prague Province, Fr. Rastislav Dluhý and Missionary of Mercy, Fr. Peter Hertel, arrived in Lithuania on August 30th. The community was

V sobotu 11. júla 2020 je pripravené slávnostné odhalenie pamätnej tabule blahoslavenému mučeníkovi redemptoristovi o. Metodovi Dominikovi Trčkovi pred kostolom

V sobotu 27. júna 2020 odhalil kardinál Duka pamätnú tabuľu pátrom redemptoristom Janokovcom na stene kostola v ich rodnej obci

V nedeľu 28. júna 2020 sa v Kaplnke Panny Márie, Matky ustavičnej pomoci v kláštore redemptoristov v Kostolnej-Záriečí stretlo niekoľko

Drahí spolubratia, sestry, redemptoristickí partneri v misii a priatelia, V tento sviatok našej Matky ustavičnej pomoci nech ste požehnaní pokojom, radosťou,

Komunita redemptoristov a spoločenstvo Koral v Kostolnej - Záriečí pri Trenčíne, pozývajú Vás, Vaše rodiny i známych na odpustovú slávnosť k Matke

Od 7. do 14. júna sa v Lesnici konali ľudové misie, ktoré viedol tím P. Michala Zamkovského. Misie prebehli v posunutom

Páter Jozef Mihok CSsR, správca farnosti v Banskej Bystrici - Radvani a misionár milosrdenstva, a dvaja laickí misionári z banskobystrického

Rím, 15. máj 2020 Prot.No. 0000 071/2020 Drahí spolubratia, nech počas tohto veľkonočného obdobia zmŕtvychvstanie Ježiša, nášho Vykupiteľa, posilňuje vašu nádej a radosť!

Kto je Duch Svätý? Kresťan, žijúci v novozákonnej dobe na to odpovedá s istotou: tretia Božská osoba v najsvätejšej Trojici. Veriaci Izraeliti nepoužívali

Pri narodení sa nadýchneme prvýkrát. Na konci života poslednýkrát. Počas celého života žijeme vďaka tomu, že dýchame. Naše dýchanie je

Najnovší podcast
Video-zamyslenia
Matka ustavičnej pomoci
Matka ustavičnej pomoci
Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier