Milosť je Božia blízkosť. Kresťanský život je odpoveďou na milosť, otvorenosťou a citlivosťou na jeho oživujúce konanie. Ona nás pozýva a uschopňuje vnímať a nazývať Boha Otcom: „Abba, Otče“. Mení uhoľ pohľadu, od otroctva k synovstvu. Od „ja“ k „Ty“. V krste nás Boh prijal za svojich. Zavolal nás po mene. Vpísal sa nám do srdca. Stali sme sa jeho synmi a dcérami. Vieme, že všetko, čo sme a čo máme – sme a máme

Šenkvice, ako ich poznáme v súčasnosti, vznikli v roku 1964 spojením dvoch obcí: Malých a Veľkých Šenkvíc. História dediny je ovplyvnená chorvátskymi kolonistami, ktorí v 16. storočí znovuzaložili obec zničenú vojnami. Najvyššou stavbou a dominantou obce je Kostol sv. Anny, v ktorom prebieha aj obnova ľudových misií. Prvý kostol v Šenkviciach, postavený okolo roku 1350 v gotickom slohu, pravdepodobne zhorel. Na jeho mieste si

Hybnou silou pre akúkoľvek misijnú činnosť Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov  je silné vedomie o bezhraničnej Božej dobrote, prejavenej v hojnom vykúpení, ktoré Boh ponúka ľuďom vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi. S týmto posolstvom prichádzame ako poslovia predovšetkým k ľuďom a spoločenstvám, ktoré sú v Cirkvi a v spoločnosti opustenejšie a chudobnejšie. Keďže našou povinnosťou je vyhľadávať nové apoštolské aktivity, snažíme sa

Drahí spolubratia, sestry, laickí misionári a redemptoristickí spolupracovníci, svet zažíva veľmi vážne obdobie krízy kvôli šíreniu nového koronavírusu Covid-19. V čase, keď vám píšem tieto slová, vieme, že vírus bol zistený už v 159 krajinách a môže sa šíriť aj do ďalších. Mnohé krajiny prijali veľmi silné opatrenia, aby sa zabránilo šíreniu vírusu - sú zatvorené hranice, školy, parky, obchody, reštaurácie,

It has been a week since the visit of the Pope Francis to Lithuania and exactly a month since the opening of the new Redemptorist Community in the City and Archdiocese of Kaunas. The Redemptorists of the Bratislava – Prague Province, Fr. Rastislav Dluhý and Missionary of Mercy, Fr. Peter Hertel, arrived in Lithuania on August 30th. The community was

Milosť je Božia blízkosť. Kresťanský život je odpoveďou na milosť, otvorenosťou a citlivosťou na jeho oživujúce konanie. Ona nás pozýva a uschopňuje vnímať a nazývať Boha

Pandémia ochorenia COVID-19 prekračuje hranice štátov. Aj u našich severných susedov boli prijaté obmedzenia života verejného i náboženského. Z poľských biskupov

Dnes je nedeľa, Deň vzkriesenia Pána – bez osobnej prítomnosti laikov na slávení liturgie. „Sine Dominica non possimus“ - Bez

Drahí spolubratia, sestry, laickí misionári a redemptoristickí spolupracovníci, svet zažíva veľmi vážne obdobie krízy kvôli šíreniu nového koronavírusu Covid-19. V čase,

píše Francesca Morelli, talianska psychologička Myslím, že stvorený svet pozná spôsob, ako dať do poriadku veci a svoje zákony vo chvíli, keď

Prinášame vám zamyslenie redemptoristu P. Rastislava Dluhého nad súčasnou situáciou v súvislosti so zákazom verejných bohoslužieb vo svetle liturgických čítaní

Cirkev nás v pôstnom čase vyzýva k prehĺbeniu modlitby. Aj zákaz verejného slávenia bohoslužieb môže byť pre nás príležitosťou nájsť

Program osláv 200. výročia smrti sv. Klementa Márie Hofbauera, ktorý mal vyvrcholiť počas minulého víkendu, musel byť zmenený kvôli situácii

Hybnou silou pre akúkoľvek misijnú činnosť Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov  je silné vedomie o bezhraničnej Božej dobrote, prejavenej v

Najnovší podcast
Video-zamyslenia
Matka ustavičnej pomoci
Matka ustavičnej pomoci
Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube
Soundtier