Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Vypočujte si náš najnovší podcast

  • zamyslenia
  • kázne
  • rozhovory

Kto sú redemptoristi?

Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa

My, Redemptoristi, sme rehoľné  spoločenstvo a žijeme a pracujeme ako rehoľní kňazi a bratia. Meno našej rehoľnej spoločnosti pochádza z latinského slova Redemptor – Vykupiteľ. Naša existencia a poslanie sú úzko zviazané s osobou Ježiša Krista, Vykupiteľa, s jeho poslaním spásy a vykúpenia sveta. „Lebo u neho je hojné  vykúpenie“.

Sv. Alfonz Maria de Luguori

U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.

Ž 130, 7

Kto sú redemptoristi?

Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa

My, Redemptoristi, sme rehoľné  spoločenstvo a žijeme a pracujeme ako rehoľní kňazi a bratia. Meno našej rehoľnej spoločnosti pochádza z latinského slova Redemptor – Vykupiteľ. Naša existencia a poslanie sú úzko zviazané s osobou Ježiša Krista, Vykupiteľa, s jeho poslaním spásy a vykúpenia sveta. „Lebo u neho je hojné  vykúpenie“.

Sv. Alfonz Maria de Luguori

U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.

Ž 130, 7

Sv. Alfonz Mária de Liguori

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved