Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

Americký kresťanský portál Aleteia priniesol začiatkom augusta článok Zranila vás Cirkev? Svätý Alfonz vám môže pomôcť. Ublížili vám členovia Cirkvi nejakým spôsobom? Ak áno, máte patróna, svätého Alfonza Ligouriho. Autor Tom Hoopes píše o tom, že mnohí ľudia, ktorí pracujú pre Cirkev - vrátane zasvätených a rehoľníkov - musia neustále bojovať s nevôľou svojich spolupracovníkov či predstavených. Výnimkou neboli ani veľkí

V roku 2018 spravila rehoľa redemptoristov na Slovensku významné a predovšetkým odvážne rozhodnutie. Prijala pozvanie biskupov z Litvy a dvoch zo svojich bratov uvoľnila pre službu v tejto pobaltskej krajine. V septembri sa naplnia štyri roky, odkedy sa P. Rastislav Dluhý CSsR a P. Peter Hertel CSsR rozhodli naplno venovať pastorácii v Litve. Jednou z hlavných služieb redemptoristov na Slovensku sú ľudové misie. Nie je preto prekvapením, že dvojica

V našej redemptoristickej tradícii doživotnej profesii predchádza mesiac prípravy. Tohtoročného mesiaca obnovy sa zúčastňuje sedem spolubratov (dvaja z Provincie Bratislava - Praha a piati z Varšavskej provincie). Konferencie, ktoré vedú spolubratia, kňazi, zasvätené osoby a laici, sa venujú témam spirituality a histórie našej kongregácie, rozoberajú rehoľné sľuby a rôzne oblasti súvisiace so zasväteným životom, ktoré sa nás buď týkajú teraz alebo

„Choď a zdieľaj!“ bolo mottom XII. európskeho stretnutia redemptoristickej mládeže, ktoré sa konalo v Toruni od 27. do 31. júla 2022. Zišlo sa na ňom asi 250 mladých ľudí z 12 krajín nášho kontinentu. Stretnutie pripomenulo hlavnú tému charizmy redemptoristov, ktorou je ohlasovanie radostnej zvesti. Nasledujúce dni boli venované témam kerygmy, spoločenstva - Cirkvi a samotnej evanjelizácie. Tieto témy sa niesli

„Choď a zdieľaj!“ bolo mottom XII. európskeho stretnutia redemptoristickej mládeže, ktoré sa konalo v Toruni od 27. do 31. júla 2022. Zišlo sa na ňom asi 250 mladých ľudí z 12 krajín nášho kontinentu. Stretnutie pripomenulo hlavnú tému charizmy redemptoristov, ktorou je ohlasovanie radostnej zvesti. Nasledujúce dni boli venované témam kerygmy, spoločenstva - Cirkvi a samotnej evanjelizácie. Tieto témy sa niesli

Americký kresťanský portál Aleteia priniesol začiatkom augusta článok Zranila vás Cirkev? Svätý Alfonz vám môže pomôcť. Ublížili vám členovia Cirkvi

„Choď a zdieľaj!“ bolo mottom XII. európskeho stretnutia redemptoristickej mládeže, ktoré sa konalo v Toruni od 27. do 31. júla

V našej redemptoristickej tradícii doživotnej profesii predchádza mesiac prípravy. Tohtoročného mesiaca obnovy sa zúčastňuje sedem spolubratov (dvaja z Provincie Bratislava

Redemptoristická rodina a celá Cirkev sa pripravujú na oslavu veľkého sviatku svätého Alfonza Mária di Liguori, zakladateľa Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa,

Kanadskí redemptoristi už viac ako 140 rokov slúžia pútnikom a návštevníkom v Bazilike svätej Anny Sainte-Anne-de-Beaupre v Kanade. Každoročne do

V roku 2018 spravila rehoľa redemptoristov na Slovensku významné a predovšetkým odvážne rozhodnutie. Prijala pozvanie biskupov z Litvy a dvoch zo svojich bratov

O dva mesiace sa v Ríme začne druhá, teda kanonická fáza 26. generálnej kapituly Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa. Počas štvortýždňového zasadania

Eucharistia slávená 5. júla 2022 v kaplnke rehoľného domu redemptoristov v poľskom Krakove bola prvým bodom štvortýždňovej duchovnej prípravy, ktorú

(Pagani, Taliansko) Mária Kristína Savojská (1812 - 1836) deň po svadbe s kráľom Ferdinandom II. z Kráľovstva oboch Sicílií, ktorá

Pápež František 15. mája 2022 vo Vatikáne kanonizoval 10 blahoslavených. Medzi nimi bol aj Charles de Foucauld - brat Karol

Najnovší podcast
Video-zamyslenie
Facebook Redemptoristov
Matka ustavičnej pomoci
Matka ustavičnej pomoci
Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
close

Zdieľajte príspevok..