Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

Redemptoristická rodina si 5. októbra pripomína ďalšieho svätého Božieho muža, blahoslaveného Františka Xaverského Seelosa CSsR. Narodil sa 11. januára 1819 vo Füssene v Bavorsku v Nemecku a v ten istý deň bol aj pokrstený. Do diecézneho seminára vstúpil v roku 1842 po ukončení štúdia filozofie, keďže mal veľkú túžbu stať sa kňazom. Po spoznaní práce misionárov redemptoristov, ktorí boli založení na

V sobotu 10. septembra 2022 večer sa vo farnosti Raková začali misie - už tretie po roku 1990, ktoré koná tím pátra Ivana Flimela CSsR (tentoraz sú v jeho tíme pátri Róbert Režný a Jozef Novák ml.). Raková má takmer 6000 obyvateľov aj je najväčšou obcou v regióne Kysuce. Farský kostol je zasvätený Narodeniu Panny Márie. Práve preto sa v

Ponúkame vám stručné zhrnutie hlavných správ z prvého týždňa 26. generálnej kapituly, ktorá sa koná v Il Carmelo neďaleko Ríma. Kanonickú fázu XXVI. generálnej kapituly našej kongregácie redemptoristov slávnostne otvoril v pondelok 11. septembra generálny predstavený páter Michael Brehl CSsR v Il Carmelo pri Ciampine neďaleko Ríma. Prítomných bolo približne 110 spolubratov, kňazov a bratov, z toho 91 kapitulárov a zvyšok

Tretí týždeň XXVI. generálnej kapituly bol pre všetkých kapitulárov i pre celú Kongregáciu dôležitý z viacerých dôvodov. Zvolilo sa nové generálne vedenie Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa. Najskôr prebehla voľba nového generálneho predstaveného, pátra Rogéria Gomesa CSsR, a potom voľba generálnych konzultorov. Zároveň kapitulári preštudovali postuláty (návrhy) predložené kapitule, vyjadrili svoj názor a tiež predložili návrhy a podnety, čo by mala kapitula

SVEDKOVIA VYKUPITEĽA: V solidarite s misiou v zranenom svete Drahí spolubratia, sestry, laickí partneri a priatelia, ešte raz vás srdečne pozdravujem z Ríma! Tieto dni sú tu v generálnej kúrii veľmi rušné, pretože vítame delegátov na kanonickej fáze 26. generálnej kapituly a pripravujeme sa na jej začiatok v nedeľu večer 11. septembra. Prípravná komisia, vrátane moderátorov a pomocného personálu, usilovne dokončuje prípravy v Il

Redemptoristická rodina si 5. októbra pripomína ďalšieho svätého Božieho muža, blahoslaveného Františka Xaverského Seelosa CSsR. Narodil sa 11. januára 1819

Tretí týždeň XXVI. generálnej kapituly bol pre všetkých kapitulárov i pre celú Kongregáciu dôležitý z viacerých dôvodov. Zvolilo sa nové

V sobotu 1. októbra sa pápež František stretol na audiencii s redemptoristami zídenými na 26. generálnej kapitule. Vyše stovke kapitulárov

Generálna kapitula zvolila šiestich bratov, ktorí budú pomáhať generálnemu predstavenému P. Rogériovi Gomesovi v jeho službe vedenia celej Kongregácie Najsvätejšieho

Pánov pokoj nech je s vami všetkými! Rád by som sa vám prihovoril svojím prvým jednoduchým posolstvom: Všetkým spolubratom z kapituly, spolubratom z

Dnes, keď oslavujeme narodeniny svätého Alfonza, dostala redemptoristická rodina nového generálneho predstaveného, pátra Rogeria Gomesa CSsR z provincie Sao Paulo

Druhý týždeň generálnej kapituly sa venoval dôležitým témam: redemptoristická identita, redemptoristická misia, zasvätený život redemptoristov, redemptoristická formácia pre misiu a

Ponúkame vám stručné zhrnutie hlavných správ z prvého týždňa 26. generálnej kapituly, ktorá sa koná v Il Carmelo neďaleko Ríma. Kanonickú

Generálny predstavený redemptoristov P. Michael Brehl adresoval všetkým členom našej rehoľnej rodiny list, v ktorom píše o nedávnej zmene v

V sobotu 10. septembra 2022 večer sa vo farnosti Raková začali misie - už tretie po roku 1990, ktoré koná

Najnovší podcast
Video-zamyslenie
Facebook Redemptoristov
Matka ustavičnej pomoci
Matka ustavičnej pomoci
Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
close

Zdieľajte príspevok..