Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

„Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania.“ (Ef 4, 4) „Zodpovedajú naše služby, naše diela, naša prítomnosť tomu, čo Duch žiadal od našich zakladateľov? Sú primerané cieľom, ktoré sledujeme v dnešnej spoločnosti a Cirkvi? Máme rovnakú vášnivú lásku k ľuďom, sme k nim tak blízko, aby sme s nimi mohli prežívať ich radosti a bolesti, aby sme skutočne chápali ich potreby a vedeli im pomôcť

Pri narodení sa nadýchneme prvýkrát. Na konci života poslednýkrát. Počas celého života žijeme vďaka tomu, že dýchame. Naše dýchanie je spontánne. Neuvedomujeme si ho – až do momentu, keď nás nedostatočnosť dýchacieho systému alebo vonkajšia prekážka neupozornia na dôležitosť dýchania. Najmä vo veľkých mestách sme si všimli, aj sme pocítili, ako sa vzduch vyčistil, keď kvôli pandémii ľudia obmedzili svoj pohyb dopravnými

Poznáme ten príbeh Šavla zo Skutkov apoštolských, ktorému po stretnutí s osláveným Kristom Boh posiela učeníka Ananiáša, aby ho pokrstil a uviedol do služby apoštola. Tak sa to deje v cirkvi, že si neporadíme sami, ale Pán Boh nám posiela ľudí, ktorí nás usmerňujú na ceste viery. Ja si v týchto dňoch s vďačnosťou pripomínam svoju diakonskú i kňazskú vysviacku spred 40 rokov a znovu žasnem nad tým, ako Pán Boh všetko zariadil. Počas

Z Brazílie prišla smutná správa o smrti nášho spolubrata, otca biskupa Czesława Stanulu CSsR. Zomrel 14. mája 2020 vo veku 80 rokov po vážnej chorobe. Na misiách prežil 54 rokov, najprv v Argentíne a potom v Brazílii, kde svoj život zasvätil ohlasovaniu hojného vykúpenia miestnym obyvateľom. Odpočinutie večné daj mu, Pane

It has been a week since the visit of the Pope Francis to Lithuania and exactly a month since the opening of the new Redemptorist Community in the City and Archdiocese of Kaunas. The Redemptorists of the Bratislava – Prague Province, Fr. Rastislav Dluhý and Missionary of Mercy, Fr. Peter Hertel, arrived in Lithuania on August 30th. The community was

Rím, 15. máj 2020 Prot.No. 0000 071/2020 Drahí spolubratia, Nech počas tohto veľkonočného obdobia zmŕtvychvstanie Ježiša, nášho Vykupiteľa, posilňuje vašu nádej a radosť!

Kto je Duch Svätý? Kresťan, žijúci v novozákonnej dobe na to odpovedá s istotou: tretia Božská osoba v najsvätejšej Trojici. Veriaci Izraeliti nepoužívali

Pri narodení sa nadýchneme prvýkrát. Na konci života poslednýkrát. Počas celého života žijeme vďaka tomu, že dýchame. Naše dýchanie je

„Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania.“ (Ef 4, 4) „Zodpovedajú naše služby, naše

„Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania.“ (Ef 4, 4) Úvod Medzi najznámejšie citáty sv.

Poznáme ten príbeh Šavla zo Skutkov apoštolských, ktorému po stretnutí s osláveným Kristom Boh posiela učeníka Ananiáša, aby ho pokrstil a uviedol do služby

Naši spolubratia z Michalovskej a Varšavskej provincie pripravili video o blahoslavenom redemptoristovi Metodovi Dominikovi Trčkovi (1886-1959), ktorý založil gréckokatolícku vetvu

Z Brazílie prišla smutná správa o smrti nášho spolubrata, otca biskupa Czesława Stanulu CSsR. Zomrel 14. mája 2020 vo veku

5. mája 2020 pápež František poveril Kongregáciu pre kauzy svätých vyhlásením dekrétov o hrdinskosti čností Božieho sluhu, kňaza redemptoristu, Francisca Barrecheguren Montagut (1881-1957)

Svätý Otec František vymenoval pred pár dňami redemptoristu Guya Desrochersa CSsR,  dovtedajšieho pomocného biskupa v diecéze Alexandria – Cornwall, za biskupa diecézy Pembroke v Kanade. Msgr.

Najnovší podcast
Video-zamyslenia
Matka ustavičnej pomoci
Matka ustavičnej pomoci
Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier