Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

Pápež František po zvážení kladných záverov skúmania vykonaného historikmi, teológmi, kardinálmi, biskupmi a konzultormi Kongregácie pre kauzy svätých, ktoré sa zaoberalo životom, čnosťami a mučeníctvom Božích sluhov Vicenteho Renuncia Toribia a 11 spoločníkov z Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa dovolil promulgáciu dekrétu o ich mučeníctve. Dvanásti misionári, z toho šiesti kňazi a šiesti bratia, členovia dvoch redemptoristických komunít, Ustavičnej pomoci a Svätého Michala

Misie v Čereňanoch pri Prievidzi sa v tíme P. Flimela CSsR uskutočnili ako prvá apoštolská práca po pol roku. Dôvodom bol samozrejme lockdown a s ním súvisiace obmedzenia, ktoré zasiahli do celej spoločnosti na Slovensku.  Farnosť Čereňany vznikla iba pred pár desiatkami rokov oddelením od farnosti Oslany. Farský kostol je zasvätený sv. Márii Magdaléne a pochádza z obdobia okolo roku 1440. Súčasťou

Misie v Čereňanoch pri Prievidzi sa v tíme P. Flimela CSsR uskutočnili ako prvá apoštolská práca po pol roku. Dôvodom bol samozrejme lockdown a s ním súvisiace obmedzenia, ktoré zasiahli do celej spoločnosti na Slovensku.  Farnosť Čereňany vznikla iba pred pár desiatkami rokov oddelením od farnosti Oslany. Farský kostol je zasvätený sv. Márii Magdaléne a pochádza z obdobia okolo roku 1440. Súčasťou

Začiatkom apríla publikovala doktorka Vefie Poels z Radboudovej univerzity v Nijmegene životopis kardinála Willema van Rossuma CSsR (1854-1932). Neobyčajný životný príbeh Van Rossuma - od siroty z mesta Zwolle po vysokú funkciu v kúrii v Ríme - vrhá fascinujúce svetlo na históriu Cirkvi a rímskej kúrie od konca devätnásteho storočia až do medzivojnového obdobia. Bol veľkým stratégom, ktorý stál za

Začiatkom apríla publikovala doktorka Vefie Poels z Radboudovej univerzity v Nijmegene životopis kardinála Willema van Rossuma CSsR (1854-1932). Neobyčajný životný príbeh Van Rossuma - od siroty z mesta Zwolle po vysokú funkciu v kúrii v Ríme - vrhá fascinujúce svetlo na históriu Cirkvi a rímskej kúrie od konca devätnásteho storočia až do medzivojnového obdobia. Bol veľkým stratégom, ktorý stál za

Misie v Čereňanoch pri Prievidzi sa v tíme P. Flimela CSsR uskutočnili ako prvá apoštolská práca po pol roku. Dôvodom

V tomto čase od 5. 6. do 13. 6. 2021 vo farnosti na Kramároch prebiehajú ľudové misie, ktoré vedie P. Michal

Vstup do Spišskej diecézy sa ukázal ako zásadný krok. Práve tu nadviazali redemptoristi blízke vzťahy s mnohými angažovanými kňazmi, v neposlednom

Po niekoľkomesačnej prestávke počas lockdownu budú od soboty 5. júna naši pátri a laickí spolupracovníci opäť viesť ľudové misie. Do

Zatiaľ čo v habsburskej monarchii v druhej polovici 19. storočia tradičné staré rády stagnovali alebo dokonca počtom členov i kláštorov upadali, novšie

Začiatkom apríla publikovala doktorka Vefie Poels z Radboudovej univerzity v Nijmegene životopis kardinála Willema van Rossuma CSsR (1854-1932). Neobyčajný životný

V sobotu ráno, 1. mája 2021, biskup Matthew Nguyen Van Khoi, biskup diecézy Quy Nhon, prestrihol inauguračnú pásku a zasvätil

Vo vydavateľstve Klubu vojenskej histórie Beskydy práve vyšla kniha Augustin Kliment: Moje spomienky na vojnu. Svoje spomienky napísal rukou v

Pápež František po zvážení kladných záverov skúmania vykonaného historikmi, teológmi, kardinálmi, biskupmi a konzultormi Kongregácie pre kauzy svätých, ktoré sa

(Rím) Verejné uctievanie ikony Matky ustavičnej pomoci sa začalo v Kostole sv. Alfonza v Ríme 26. apríla 1866. Tento rok

Najnovší podcast
Video-zamyslenie
Matka ustavičnej pomoci
Matka ustavičnej pomoci
Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier