Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

Rozhovor so svätým Otcom Františkom pre časopis Studia Moralia Alfonziánskej akadémie, moderovaný a spracovaný P.  Alfonsom V. Amarantem C.Ss.R., prezidentom Alfonziánskej akadémie. Úvod V marci 2021 sme si pripomenuli 150. výročie vyhlásenia sv. Alfonza za učiteľa Cirkvi. Požiadali sme Svätého Otca o možnosť rozhovoru zameraného na niektoré aktuálne morálne otázky. Podnety, ktoré nám pápež v rozhovore ponúkol, nadobúdajú konkrétny význam, nielen pre Alfonziánsku akadémiu, ktorá sa

Obnova misií vo farnosti sv. Štefana v Piešťanoch, ktorú viedli pátri Ivan Flimel, Róbert Režný a Jozef Jackanin, sa konala necelý rok po ľudových misiách. P. Róbert v krátkosti opísal obnovu, ktorá trvala od stredy do nedele: "Začali sme v stredu večer úvodnou omšou a spovedaním. Každý deň sme mali omše ráno a večer s misijnými príhovormi. Plus vo štvrtok doobeda

Článok vyšiel v časopise .týždeň a publikujeme ho s láskavým súhlasom šéfredaktora Štefana Hríba a autora Štefana Chrappu. List z roku 1969 adresovaný prvému tajomníkovi Komunistickej strany Slovenska Gustávovi Husákovi podpísal slovami „V patričnej úcte bývalý (január – apríl 1955) spolubývajúci z cely č. 150 Dr. Ján Mastiliak“. Kto je tento muž, ktorý si dlhé roky odsedel v komunistickom žalári, a

„Kde si, brat, za také dlhé obdobie?" Kde si, brat? Mocní musia odpovedať

Článok vyšiel v časopise .týždeň a publikujeme ho s láskavým súhlasom šéfredaktora Štefana Hríba a autora Štefana Chrappu. List z roku

Po roku, kedy sa arcidiecézna púť v Gaboltove z dôvodu pandemických opatrení konala iba na farskej úrovni, mariánsky Gaboltov opäť ožíva púťami. Gaboltov

Rozhovor so svätým Otcom Františkom pre časopis Studia Moralia Alfonziánskej akadémie, moderovaný a spracovaný P.  Alfonsom V. Amarantem C.Ss.R., prezidentom

Dňa 29. júna 2021 sa v Podolínci uskutočnilo stretnutie provinciálov jednotiek Varšavy, Ľvova, Bratislava-Praha a Michaloviec. Prítomný bol tiež koordinátor

Na prvú júlovú nedeľu, keď Ukrajina oslavuje Deň námorných síl a Ukrajinská katolícka cirkev byzantského obradu zároveň sviatok Panny Márie

V Kostolnej - Záriečí sa 6. júla 2021 konalo II. zasadanie II. provinciálnej kapituly redemptoristov. Kapitulári v nej zvolili svojho vokála

5. júla si na Slovensku každoročne pripomíname sviatok sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, spolupatrónov Európy. Pri tejto príležitosti sa v našom

V nedeľu 27. júna 2021 sa v záhrade kláštora redemptoristov v Kostolnej-Záriečí konala slávnosť Panny Márie, Matky ustavičnej pomoci. Aj

Ponúkame vám pobožnosť siedmych nedieľ ku cti svätého Jozefa z pera nášho blahoslaveného Januára Sarnelliho, ktorá doteraz nebola preložená do

Najnovší podcast
Video-zamyslenie
Matka ustavičnej pomoci
Matka ustavičnej pomoci
Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier