Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomeKomunita Banská Bystrica (Radvaň)

Komunita Banská Bystrica (Radvaň)

Rím.-kat. farský úrad

Kalinčiakova 8

974 05 Banská Bystrica

bb.radvan@fara.sk

tel. 048/ 41 61 553

mobil 0948/250 504

radvan.webnode.sk 

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
close

Zdieľajte príspevok..