Slovo medzi nami
DomovKomunita Banská Bystrica (Radvaň)

Rím.-kat. farský úrad

Kalinčiakova 8

974 05 Banská Bystrica

bb.radvan@fara.sk

tel. 048/ 41 61 553

radvan.webnode.sk 

Sledujte nás:
Twitter

Youtube
Soundtier