Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Jesenná misijná sezóna

Po letných prázdninách redemptoristi opäť pokračujú konaním ľudových misií, misijných obnov a duchovných podujatí. Jesennú misijnú sezónu  začal 3. septembra tím P. Michala Zamkovského 8-dňovými misiami v Lúčkach. V ten istý deň začal konať v Žabokrekoch farské misie tím P. Petra Hertela. Tím P. Ivana Flimela v septembri vykonal obnovu misií v Senohrade. Tím P. Michala Zamkovského a tím P. Petra Hertela spolu s laickými misijnými spoločenstvami Rieka Života a Calvary vykonali misie v Poprade ( 24. september – 2. október). Farár z Gaboltova P. Martin Huk a P. Rastislav Dluhý viedli dve obnovy o milosrdenstve pre Slovákov a domácich v Kanade a v USA. V kanadskej Mississauge vykonali obnovu pre Slovákov aj Kanaďanov v dňoch 15.-18. septembra a pre Slovákov v Cliftone v dňoch 22. až 25. septembra. Tím P. Petra Hertela konal misie v Ladcoch od 9. do 16. októbra. Tím P. Ivana Flimela vykonal obnovu misií v Kysuckom Novom Meste od 12. do 16. októbra. V  Detve prebehli misie od 15. do 23. októbra pod vedením P. Michala Zamkovského. V nedeľu 30. októbra vyvrcholila misijná obnova v Ružindole. V Humennom prebehla obnova o milosrdenstve. Vyvrcholila 1. novembra.

Prosíme aj naďalej o vaše modlitby!

Ďakujeme, redemptoristi.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved