Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Misie vo farnosti Pružina

Vo farnosti Pružina a filiálke Ďurďové sa v sobotu, 17. júna 2017, začali ľudové misie. Vedie ich tím p. Ivana Flimela. Trvať budú do nedele, 25. júna 2017.

 

Na pozvanie vdp. Pavla Gavendu, správcu farnosti Pružina, po desiatich rokoch prebiehajú ľudové misie pod vedením P. Ivana Flimela z rehoľného domu v Kostolnej-Záriečí. Na misie prišiel vypomôcť P. Róbert Režný z Podolínca a na niekoľko dní aj novici Juraj a Stanislav, ktorí si svoju noviciátnu formáciu vykonávajú v Podolínci. Bola to aj pre nich ďalšia misijná skúsenosť v ich formačnom procese, v ktorom sa pripravujú na zloženie prvých rehoľných sľubov v reholi redemptoristov.

Do farnosti patrí aj filiálka Ďurďové, v ktorej prebiehal taktiež misijný program a to každý druhý deň misií. Celkovo má farnosť cca 2 000 veriacich. Farský kostol je zasvätený sv. Žofii a počas celého času misií bol naplnený veriacimi, ktorí prijali pozvanie na obnovu ich farnosti.

Po katechézach pre mužov a ženy, misionári v utorok navštívili 44 chorých a starých ľudí v ich domácnostiach, ktorým bola vyslúžená sviatosť pomazania chorých. Počas týždňa sa uskutočnila aj omša pre deti, na ktorej sa zúčastnil veľký počet detí, ktorí sa aktívne zapájali aj na omši spevom, prinášaním veľkého počtu obetných darov či aj peknými odpoveďami na otázky kňaza. V stredu pred večernou omšou sa novici pomodlili s veriacimi aj pobožnosť k Matke ustavičnej pomoci, v ktorej novici oboznámili ľudí s históriou a úctou k tejto ikone. V ten istý deň po omši sa premietol aj film Poslovia nádeje o činnosti rehole redemptoristov. Tak, ako to býva na misiách, sa v štvrtok uskutočnila aj adorácia Najsvätejšej sviatosti, v ktorej veriaci odprosovali Ježiša za hriechy a vyznávali svoju vieru v Ježišovu prítomnosť v tejto Sviatosti. V piatok sa uskutočnila aj omša pre mladých a po nej stretnutie a katechéza pre mládež, do ktorej sa aktívne zapojili novici so svedectvami, videami či piesňami a ohlásením základnej kerygmy o Ježišovi Kristovi.

V nedeľu sa požehná aj misijný kríž pri kostole na pamiatku tohto milostivého času, s ktorým sú spojené aj možnosti získania plnomocných odpustkov. Počas celého času misií farnosti aktívne sprevádzali bohoslužby svojim spevom aj speváci tejto farnosti pod vedením organistov Františky a Jozefa.

Našiel sa však aj čas na futbal, ktorý si s chuťou zahrali pátri a novici s deťmi, ktoré sa na futbalové súboje s misionármi veľmi tešili.

 

Informoval: P. Róbert Režný CSsR

 

 

 

 

PROGRAM:

Sobota 17. júna

18.00 Pružina      Svätá omša, slávnostné zahájenie misií
Nedeľa 18. júna

8.00 Pružina

9.30 Ďurďové    Sväté omše s misijnou kázňou

10.45 Pružina

14.00 Pružina      Stavovská náuka pre mužov

15.30 Pružina      Stavovská náuka pre ženy
Pondelok 19. júna

16.30 Ďurďové    Svätá omša

18.00 Pružina      Svätá omša
Utorok 20. júna

Od 9.00                Spovedanie chorých po domoch v celej farnosti

18.00 Pružina      Svätá omša pre deti do 14 rokov
Streda 21. júna

16.30 Ďurďové    Svätá omša s misijnou kázňou

18.00 Pružina      Svätá omša s misijnou kázňou a pred ňou novéna k Matke ustavičnej pomoci.
Štvrtok 22. júna

18.00 Pružina      Svätá omša s misijnou kázňou a po nej adorácia pred Sviatosťou Oltárnou
Piatok 23. júna

16.30 Ďurďové    Svätá omša s misijnou kázňou

18.00 Pružina      Svätá omša s misijnou kázňou a po nej stretnutie s mládežou od 14 rokov

 

Sobota 24. júna

18.00 Pružina      Svätá omša s misijnou kázňou
Nedeľa 25. júna

8.00 Pružina

9.30 Ďurďové    Sväté omše s misijnou kázňou

10.45 Pružina
Pri svätej omši o 10.45 bude slávnostné zakončenie misií a na záver požehnanie misijných krížov aj z domácností.

 

 

Príbuzné články:

MISIE (2017)

Misie Rudno nad Hronom (jún 2017)

Misie v Podhoranoch pri Prešove (máj 2017)

Misie v Raslaviciach (máj 2017)

Misie v Sebedraží (apríl/máj 2017)

Misie v Sučanoch (apríl 2017)

Misie v Košiciach KVP (marec 2017)

Misie v Novom meste nad Váhom (február 2017)

Misie v Spišských Vlachoch (január 2017)

Obnova misií v Cíferi (marec 2017)

Misie v Seredi (marec 2017)

OBNOVY (2017)

Obnova o Matke ustavičnej pomoci (Považany – jún 2017)

Obnova pre ZKSM (máj 2017)

Obnova Pozvaná k Božej láske (apríl 2017)

ROK 2016

Jesenná misijná sezóna 2016

ROK 2014

Misie jún – september 2014

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved