DomovKomunita Bratislava Puškinova

Komunita Bratislava Puškinova

Puškinova 1

811 04 Bratislava I

redemptoristi@gmail.com

tel. 0948 186 401

Kostol sv.Cyrila a Metoda

Misie českých redemptoristov v Bratislave

V r. 1933 konali tri tímy českí redemptoristi misie pre bratislavských Čechov. V Blumentále pracovali P. Alfonz Daňha a P. Šálek. V kapucínskom kostole kázal P. Ján Chrástek spolu s P. Václavom Jaloveckým. v Dóme sv. Martina kázal P. Vojtech Klímek a P. František Novotný. V r. 1934 sa konala obnova misií v Blumentále a v kostole Milosrdných bratov. V Blumentále kázal P. Daňha, P. Jalovecký a P. Emanuel Mysliveček. U milosrdných bratov kázal P. Chrástek.

Založenie domu na Puškinovej

Podnetom k založeniu domu redemptoristov a postavenie kostola v Bratislave boli práve tieto misie, ktoré vykonali českí redemptoristi. Pražský provinciál P. Jan Haderka kúpil v r. 1935 dom na roku Puškinovej a Štefánikovej ulice č. 4. Dom stál 700 tisíc Kčs. Prvým predstaveným domu bol P. Jan Chrástek, ktorý prišiel do Bratislavy koncom júla 1935. Keď 2. októbra 1935 zomrel. prišiel nový predstavený, P. František Schroller. Ten dal postaviť kostol v záhrade za kláštorom.

Barbarská noc

Kláštor slúžil až do “Barbarskej noci,” t.j. 13/14. apríla 1950, kedy boli redemptoristi internovaní v iných sústreďovacích kláštoroch a kláštor premenili komunisti na internát pre dievčatá zo stredných škol.

Obnova života na Puškinovej

V júli 1990 bol kláštor zákonom vrátený, ale internát fungoval až do leta 1991, kedy bol redemptoristom prinavrátený. Cez zimu sa sa kláštor rekonštruoval a pred Veľkou nocou 1992 sa do kláštora nasťahovali prví členovia: P. Jozef Doležal a P. Ján Janok, viceprovinciál. Postupne prichádzali ďalší členovia. Na jar 1993 bol za viceprovinciála zvolený P. Róbert Bezák, ktorý rozhodol o tom, že noviciát a štúdiá našich bohoslovcov a bratov sa už nebudú konať v Poľsku (Tuchòw, Lubaszowa), ale na Slovensku a v iných krajinách. Študenti sa teda presťahovali do bratislavského kláštora a začali študovať predovšetkým u jezuitov na fakulte Aloisianum. V r. 1996 bol posvätený dom študentátu Alfonziánum. V kláštore odvtedy bývajú aj študenti z Čiech, ktorí s našimi bohoslovcami študujú u jezuitov.

Kostol sv. Cyrila a Metoda

Po kúpe domu na Puškinovej v r. 1935 v kláštore upravili provizórnu kaplnku, kde sa sa slúžili omše v českom jazyku. Postupne sa počet veriacich navštevujúcich bohoslužby zväčšoval a okrem Čechov tu prichádzali aj Slováci. Nová potreba dala podnet na postavenie malého kostola. Jej staviteľom bol pán Mařík. Na sviatok sv. Cyrila a Metoda, 5. júla 1936 bola kaplnka posvätená. Bola postavená ako súčasť kláštora. Bol to jediný cyrilo-metodský sakrálny objekt v Bratislave. Rátalo sa však s tým, že perspektívne bude neskôr vybudovaný väčší kostol, primeraný významu týchto svätcov pre vieru nášho národa. Do vojny sa to však nepodarilo a potom ešte menej v čase totalitného režimu. Kaplnka bola neskôr premenovaná na kostol sv. Cyrila a Metoda. Tento sakrálny objekt predstavuje jednoloďový priestor s vypusteným polygonálne zalomeným presbytériom. Halový priestor, opatrený chórom, má skromné rozmery (11, 30 m X 16, 30 m). Strop halového priestoru je rovný, okná sú jednoduché. Pôvodne bola v presbytériu na čelnej strane umiestnená olejomaľba slovanských apoštolov sv. Cyrila a Metoda. Obraz je replikou olejomaľby Jozefa Božetecha Klemensa z r. 1869 (Dnes je tento obraz uložený v kláštore kapucínov) . Na pravej strane kostola bol bočný oltár, zasvätený sv. Václavovi, kde bola socha tohoto svätca od Břetislava Kafku z Červeného Kostelca. Na tom istom oltári bol obraz Matky ustavičnej pomoci, ktorý je v kostole dodnes (na pravej strane). Bočný oltári na ľavej strane bol zasvätený Božskému srdcu. V súčasnosti je na tomto mieste svätostánok.

Od r. 1969 v tomto kostole účinkovali P. Ján Janok st. a P. Jozef Doležal, ktorí kostol upravili v duchu liturgických úprav po II. vatikánskom koncile. Umiestnili nový obetný stôl čelom k ľudu. Kvôli vlhkosti dali obložiť vnútorné steny kostola drevom z červeného smreku. Pribudla aj krížová cesta z epoxidovej živice prifarbená bronzovou farbou.  Procesný kríž vyrobil majster Mikuláš Klimčák.

Kostol patril pod duchovnú správu Farnosti Najsvätejšej Trojice a slúžili tu sväté omše predovšetkým kňazi tejto farnosti.  Keď bol v r. 1985 kaplánom vo farnosti P. Milan Bubák SVD., upravil interiér kaplnky. Umelecky mu v tom pomáhal P. Zavarský SJ. V spolupráci v Vítom Pacalajom upravili interiér, ktorý je v kaplnke dodnes. Vít Pacalaj je architektom aj realizátorom tejto novej úpravy. Vyrobil drevorezbu sv. Cyrila a Metoda, ktorá dominuje v presbytériu.

V oknách sú vitráže, ktoré boli nainštalované na Vianoce 2000 na podnet vtedajšieho viceprovinciála P. Róberta Bezáka, terajšieho emeritného arcibiskupa Trnavskej arcidiecézy. Autorkou diela je Ing. arch. Terézia Sedláková. Vitráže sú vytvorené ručnou intarziou z farebných svetlostálych fólií, vsadené do vákuových eurookien. Na oknách na ľavej strane sú znázornené momenty zo života Pána Ježiša,  jeho narodenia a po verejné účinkovanie. Na pravej strane je znázornené utrpenie, smrť a oslávanie Ježiša Krista. Posledné okno je prázdne. Je priestorom k zamysleniu nad nebom, nad vecami, ktoré nikto nikdy nevidel a nepočul. Nad skutočnosťami raja a blaženosti, odmenou pripravenou tým, ktorí Boha milujú, ktorú ani oko nevidelo ani ucho nepočulo.

V zadnej časti kostola je chorus. Od roku 1974 je priestorom pre zbor “Cyrilkovci,” ktorých vznik je spojený s osobou a pôsobením už nebohého P. Jozefa Doležala.

Bohoslužby, modlitby a pobožnosti v súčasnosti

V kostole redemptoristov bývajú cez týždeň dve sväté omše. Ráno o 6:00 a večer o 18:00. V nedele a prikázané sviatky bývajú ráno spoločné spievané ranné chvály o 8:00, po ktorých je svätá omša o 8:30. Po nej nasleduje omša o 10:30 a večer o 18:00. Okrem svätých omší bývajú v utorky o 19:00 chvály so spoločenstvom Calvary, v stredu o 17:45 Novéna k Matke ustavičnej pomoci, vo štvrtok po večernej svätej omši adorácia a v piatky a nedeľe v pôstnom období býva pred večernými omšami križová cesta. Pred svätými omšami a počas nich je možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia podľa potreby. Pred večernými omšami je posvätný ruženec.

Twitter
Visit Us
Tweet
Youtube
Soundtier