Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Povolania

Každý redemptorista vďačný za svoje povolanie cíti zodpovednosť za nové povolania do nášho apoštolského spoločenstva. Vyjadruje to hlavne intenzívnou modlitbou za nové povolania. Každoročne slávime druhú novembrovú nedeľu ako deň misionárskeho povolania. Všetky komunity sú otvorené pre mladých mužov, ktorí prejavujú túžbu patriť do nášho misionárskeho spoločenstva. Každoročne organizujeme stretnutia pre mladých mužov, najmä v komunitách v Kostolnej – Záriečí, na Motyčkách (pri Starých Horách) a v Podolínci. 

Ak hľadáte svoje povolanie a chcete získať viac informácií o našej Kongregácii, kontaktujte P. Františka Skonca CSsR (frantisek.skonc@gmail.com).

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved