Slovo medzi nami
DomovNovinkyV Cíferi v nedeľu vyvrcholila obnova misií

V Cíferi v nedeľu vyvrcholila obnova misií

IMG_1748Presne po roku od konania farských misií sa vo farnosti Cífer, na pozvanie miestneho správcu farnosti vdp. Jozefa Schwarza,  uskutočnila obnova misií pod vedením P. Ivana Flimela CSsR, ktorý momentálne pôsobí v Kostolnej-Záriečí. Do farnosti mu prišiel vypomôcť P. Róbert Režný CSsR, pôsobiaci v Podolínci.  Obnova misií sa uskutočňuje spravidla rok alebo dva roky po konaní misií vo farnosti, čo je duchovné dedičstvo a odkaz sv. Alfonza, zakladateľa rehole redemptoristov.  Program obnovy misií bol teda pokračovaním línie farských misií a uskutočnil sa tak vo farskom kostole v Cíferi, ako aj vo filiálnom kostole v Páci. Obnova začala ráno na Popolcovú stredu s témou príhovoru o Obrátení a pokračovala večer s témou Vidíme po roku ovocie misií?  V štvrtok bolo stretnutie s deťmi, pre ktoré sa slávila sv. omša a večer sa pripomínala téma  Pokánie.  V stredu a štvrtok misionári takisto navštívili chorých po domoch, kde im vyslúžili sviatosť zmierenia a sviatosť pomazania chorých. V piatok bola ráno omša pre chorých s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých s témou Utrpenie a kresťan. Večer bola sv. omša určená zvlášť pre mladých a birmovancov, ktorú slávil a mladým sa prihovoril P. Jozef Jackanin CSsR, ktorý je predstaveným pre redemptoristických bohoslovcov v Bratislave a spolu s nimi pripravil evanjelizačný program pre mládež po skončení sv. omše, kde odzneli svedectvá, katechéza, ale aj pantomímy a scénky, cez ktoré sa mladým priblížila výzva mať vzťah s Ježišom. V sobotu ráno bola sv. omša s mariánskym príhovorom a po skončení omše bola pobožnosť k Matke Ustavičnej pomoci. Takisto v tento deň misionári vyslúžili sviatosť pomazania chorých v rámci sv. omše v charitnom domove Pokojnej staroby.  Počas celej obnovy sa vysluhovala sviatosť zmierenia vo farskom ako aj filiálnom kostole v Páci. V nedeľu obnova misií vyvrcholila sv. omšami, kde misionári povzbudili veriacich k prostriedkom vytrvalosti na ceste osobnej viery. Bol to požehnaný čas pre misionárov a celú cíferskú farnosť.

16700429_808023959346726_6893593832296873388_o

IMG_1759

IMG_1755

IMG_1756

IMG_1743

IMG_1757

IMG_1748

IMG_1733

IMG_1736

IMG_1739

IMG_1741

untitled untitled_2 untitled_3 untitled_7 untitled_10 untitled_13 untitled_16 untitled_17 untitled_18 untitled_24 untitled_32

 

----
Twitter
Visit Us
Youtube
Soundtier