DomovNaša vízia a pastoračné priority

Apoštolské dielo redemptoristov sa vyznačuje misionárskym dynamizmom. Hybnou silou pre akúkoľvek misijnú činnosť je silné vedomie o bezhraničnej Božej dobrote, ktorá sa prejavuje v hojnom vykúpení, ktoré Boh ponúka ľuďom vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi. S týmto posolstvom prichádzajú redemptoristi ako poslovia predovšetkým k ľuďom a spoločenstvám, ktoré sú v Cirkvi a v spoločnosti opustenejšie a chudobnejšie (porov. Konšt 3-5).

Redemptoristi nestále hľadajú prostriedky, ktoré slúžia poslaniu spásy. Keďže ich povinnosťou je vždy vyhľadávať pod vedením zákonitej autority nové apoštolské aktivity, snažia sa neustrnúť v podmienkach a štruktúrach, v ktorých by ich činnosť už nebola misionárska. Nešetria preto úsilím, aby vynachádzavo hľadali nové cesty, ktorými by sa evanjelium hlásalo všetkému stvoreniu (porov. Konšt. 15).
Vo svetle charizmy Svätého Alfonza, Konštitúcií a Stanov rehole redemptoristov,  histórie provincie Bratislava – Praha, pastoračných potrieb miestnej cirkvi, s otvorenosťou na nové výzvy v cirkvi v súlade s pastoračnými prioritami Konferencie Európy (združujúcou redemptoristov Európy) sú pastoračnými prioritami provincie Bratislava – Praha tieto oblasti činnosti:

1  Ľudové misie a exercície;
2  Farská pastorácia;
3  Pastorácia povolaní;
4  Spolupráca s laikmi;
5  Pastorácia cez vydavateľstvo a média.