Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Naša vízia a pastoračné priority

Apoštolské dielo redemptoristov sa vyznačuje misionárskym dynamizmom. Hybnou silou pre akúkoľvek misijnú činnosť je silné vedomie o bezhraničnej Božej dobrote, ktorá sa prejavuje v hojnom vykúpení, ktoré Boh ponúka ľuďom vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi. S týmto posolstvom prichádzajú redemptoristi ako poslovia predovšetkým k ľuďom a spoločenstvám, ktoré sú v Cirkvi a v spoločnosti opustenejšie a chudobnejšie (porov. Konšt 3-5).

Redemptoristi neustále hľadajú prostriedky, ktoré slúžia poslaniu spásy. Keďže ich povinnosťou je vždy vyhľadávať pod vedením zákonitej autority nové apoštolské aktivity, snažia sa neustrnúť v podmienkach a štruktúrach, v ktorých by ich činnosť už nebola misionárska. Nešetria preto úsilím, aby vynachádzavo hľadali nové cesty, ktorými by sa evanjelium hlásalo všetkému stvoreniu (porov. Konšt. 15).

Vo svetle charizmy svätého Alfonza, Konštitúcií a Stanov rehole redemptoristov, histórie provincie Bratislava – Praha, pastoračných potrieb miestnej cirkvi, s otvorenosťou na nové výzvy v Cirkvi v súlade s pastoračnými prioritami Konferencie Európa (združujúcou redemptoristov Európy) sú pastoračnými prioritami provincie Bratislava – Praha tieto oblasti činnosti:

Misijné priority (Ku komu sme poslaní)

Vnímame širší rozmer situácie v Konferencii Európa (KRE) a preto sa hlásime k misijným prioritám zadefinovaným v apoštolskom pláne KRE.

  1. Ľudia duchovne opustení, najmä tí, ktorí sú zasiahnutí sekulárnym prostredím miest. Ľudia žijúci v nových rodinných situáciách.

  2. Mládež a mladí dospelí, ktorí nevidia zmysel svojej prítomnosti v spoločnosti a v Cirkvi.

  3. Ľudia, ktorí žijú na okraji spoločnosti, najmä materiálne chudobní.

Apoštolské priority (Čo je naša misia)

  1. Výslovné ohlasovanie Evanjelia chudobným a opusteným: Farské misie a exercície.

  2. Evanjelizácia prostredníctvom médií a vydavateľstvo.

  3. Farská pastorácia a pútnické miesta.

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved