Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Farské misie

Rehoľa redemptoristov je známa predvšetkým svojou misijnou činnosťou. Každoročne konajú ľudové misie v slovenských a českých farnostiach, ako aj v zahraničí. Misijné tímy vedú najmä P. Zámkovský a P. Flimel, ale aj redemptoristi z komunít v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Kaunase.

V minulých rokoch to bol aj misijný tím P. Petra Hertela, ktorý od 1. septembra 2018 pôsobí v Litve.

V roku 2017 mali misie redemptoristov výraznejší mariánsky podtón z dôvodu 100. výročia zjavení vo Fatime a Misionárskeho roku Matky ustavičnej pomoci.

V roku 2016  boli ľudové misie a obnovy misií zamerané na milosrdenstvo pri príležitosti mimoriadneho Roku milosrdenstva, ktorý vyhlásil pápež František.

Redemptoristi konajú aj duchovné obnovy a exercície pre rôzne skupiny ľudí. Pre tieto podujatia sa využíva najmä dom v Kostolnej – Záriečí a na Svatej Hore.

Misijný plán na rok 2024

Misijný tím P. Michala Zamkovského

13. - 21. 1. Košice - Juh

10. - 18. 2. Hruštín

9. - 17. 3. Zubrohlava

13. - 21. 4. Poprad - Veľká

9. - 12. 5. Ružomberok (obnova)

25. 5. - 2. 6. Trenčín - Juh

8. - 16. 6. Štrba

25. 8. - 1. 9. Veľká Franková

21. - 29. 9. Bradejov - mesto

19. - 27. 10. Rabčice

9. - 17. 11. Liptovský Michal

30. 11. - 8. 12. Ždiar

Misijný tím P. Ivana Flimela

14. - 18. 2. Vysočany (obnova)

9. - 17. 3. Bánovce nad Bebravou

13. - 21. 4. Modra + Březnice u Příbrami

1. - 5. 5. Svinná (obnova)

15. - 19. 5. Raková (obnova)

1. - 9. 6. Ostratice

7. - 15. 9. Snežnica

28. 9. - 6. 10. Bošany

16. - 20. 10. Boleráz (obnova)

30. 10. - 3. 11. Jelenec (obnova)

20. - 24. 11. Soblahov (obnova)

4. - 8. 12. Hlohovec (obnova)

Misijný tím P. Róberta Režného a P. Tomáša Regeša

7. - 15. 9. Hažlín

Misijný tím P. Václava Hypiusa

2. - 10. 3. Opatovce nad Nitrou

20. - 28. 4. Doľany

25. 5. - 2. 6. Trenčín - Opatová

12. - 15. 9. Kroměříž (obnova)

19. - 27. 10. Kováčová

Misijný tím Kaunas (Litva)

11. - 19. 5. Kedainiai

21. - 29. 9. Bardejov - Vinbrag

19. - 27. 10. Jurbarkas

Archív misií

Články z misií

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved