Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Farské misie

Rehoľa redemptoristov je známa predvšetkým svojou misijnou činnosťou. Každoročne konajú ľudové misie v slovenských a českých farnostiach, ako aj v zahraničí. Misijné tímy vedú najmä P. Zámkovský a P. Flimel, ale aj redemptoristi z komunít v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Kaunase.

V minulých rokoch to bol aj misijný tím P. Petra Hertela, ktorý od 1. septembra 2018 pôsobí v Litve.

V roku 2017 mali misie redemptoristov výraznejší mariánsky podtón z dôvodu 100. výročia zjavení vo Fatime a Misionárskeho roku Matky ustavičnej pomoci.

V roku 2016  boli ľudové misie a obnovy misií zamerané na milosrdenstvo pri príležitosti mimoriadneho Roku milosrdenstva, ktorý vyhlásil pápež František.

Redemptoristi konajú aj duchovné obnovy a exercície pre rôzne skupiny ľudí. Pre tieto podujatia sa využíva najmä dom v Kostolnej – Záriečí a na Svatej Hore.

Misijný plán na rok 2023

Misijný tím P. Michala Zamkovského (Podolínec)

21. – 29. 1. Hniezdne

11. – 19. 2. Michalovce – saleziáni

11. – 19. 3. Kriváň

22. – 30. 4. Novoť

13. – 21. 5. Mladá Boleslav

3. – 11. 6. Kroměříž (farnosť Panny Márie)

10. – 14. 9. Orechov dvor

16. – 24. 9. Nová Lesná

14. – 22. 10. Bratislava – Dúbravka

11. – 19. 11. Oravská Polhora

2. – 10. 12. Kravany

Misijný tím P. Ivana Flimela (Kostolná-Záriečie)

18. – 26. 2. Vysočany – misie

15. – 19. 3. Nováky – obnova misií

22. – 30. 4. Svinná – misie

10. – 14. 5. Viničné – obnova misií

24. – 28. 5. Pruské – obnova misií

14. – 18. 6. Zvolen – mesto – obnova misií

9. – 17. 9. Hlohovec – misie

27. 9. – 1. 10. Diviaky nad Nitricou – obnova misií

14. – 22. 10. Soblahov – misie

11. – 19. 11. Budmerice – misie

29. 11. – 3. 12. Brusno – duchovná obnova

6. – 10. 12. Trnava – Modranka – obnova misií

Misijný tím Bratislava

4. – 12. 3. Horná Streda

18. – 26. 3. Hrušov

3. – 7. 5. Plzeň – obnova misií

30. 9. – 8. 10 Šúrovce

Misijný tím Kaunas (Litva)

13. – 21. 5. Elektrėnai

27. 5. – 4. 6. Tauragė

Misijný tím P. Jozefa Mihoka (Banská Bystrica – Radvaň)

13. – 21. 5. Nižný Hrušov

Archív misií

Články z misií

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved