Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Komunita Kaunas, Litva

Od začiatku septembra 2018 pôsobia v litovskom Kaunase dvaja slovenskí redemptoristi – P. Rastislav Dluhý, dlhoročný šéf vydavateľstva Slovo medzi nami a mediálny koordinátor provincie Bratislava – Praha, a P. Peter Hertel, doterajší šéf jedného z misijných tímov a misionár milosrdenstva. Nová misijná komunita v Litve bola po období rozlišovania v jednotke Bratislava – Praha založená so súhlasom generálneho predstaveného Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa Michaela Brehla.

História spolupráce slovenských redemptoristov s Litvou siaha do polovice 90-tych rokov. V tom čase sa v Podolínci konali medzinárodné misijné školy, ktorých sa zúčastňovali ľudia z viacerých krajín, no najviac ich bolo vždy zo Slovenska a z Litvy. Po misijných školách začalo prichádzať z Litvy veľa pozvaní na evanjelizačné a formačné podujatia menších skupín, ale aj podujatí počas celomestských misií v litovskom Kaunase. Za ostatných 6 – 7 rokov sa spoločné aktivity zintenzívnili. Redemptoristov a ich spolupracujúcich laikov zo spoločenstva Rieka života postupne začala spoznávať aj miestna cirkev – biskupi, kňazi a rehoľníci.

Oficiálne pozvanie prísť pôsobiť do Litvy a založiť novú misijnú komunitu prišlo začiatkom roka 2017 od biskupa Jonasa Ivanauskasa z diecézy Kaišiadorys. V januári 2018 strávili P. Václav Hypius, P. Peter Hertel, P. Rastislav Dluhý a laický misionár Bohumír Živčák spoločný čas s niektorými litovskými biskupmi a spoločenstvami. Po rozhovoroch sa rozhodli, že najvhodnejším miestom pre rezidenciu bude Kaunas. Do úvahy sa tiež bralo to, že sa tu nachádza tím laických spolupracovníkov, ktorí s redemptoristami už roky kooperovali. Arcibiskupom kaunaskej arcidiecézy, od ktorého rovnako prišlo pozvanie redemptoristov pôsobiť v Litve, je Lionginas Virbalas SJ. Ten bol niekoľko rokov rektorom Collegium Russicum v Ríme, zameraného na štúdium kultúry a spirituality Ruska. Svoje postgraduálne štúdiá absolvoval v rovnakom inštitúte a v rovnakom čase ako súčasný provinciál rehole redemptoristov P. Václav Hypius.

Kaunas je známy tým, že takmer každoročne organizuje mestské misie, ktoré zahŕňajú rôzne aktivity v kostoloch, na námestiach, vo verejných priestoroch. Tých sa v ostatných rokoch redemptoristi spolu so spoločenstvom Rieka života zúčastňovali už pravidelne. Pravidelnou aktivitou v Kaunase je aj ročná misijná škola, kde sa jej účastníci na mesačných víkendových stretnutiach vzdelávajú v základných témach evanjelizácie, ktoré môžu potom prakticky uplatniť tam, kde sú ľudia na okraji spoločnosti, napríklad vo väzeniach.

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved