Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Matka ustavičnej pomoci

Miesto pre Vaše prosby a poďakovania k Matke ustavičnej pomoci

Novénu k Matke ustavičnej pomoci sa modlíme vo všetkých našich kostoloch stredy a soboty. Svoju prosbu, alebo poďakovanie môžte poslať na adresu komunity, ktorá pôsobí v mieste vášho bydliska, alebo blízko neho, aby ste sa na novéne a čítaní vašej prosby mohli, ak je to možné, aj osobne zúčastniť.

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved