Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Správa z prebiehajúcich misií vo farnosti Lúčky

Po 10 rokoch bola opäť farnosť  Lúčky s filiálkou Kalameny naplnená radostným očakávaním ľudových misií pod vedením misionárov redemptoristov, ktorí prijali pozvanie správcu farnosti Vdp. Petra Kvasňáka. Ľudové misie vo farnosti Lúčky sa začali 3. septembra 2016 a vyvrcholia po 8 dňoch slávnostnou záverečnou odpustovou sv. omšou z titulu Povýšenia sv. Kríža v nedeľu 11. septembra 2016 o 10.00 hod.

1 deň (3.9.2016)

V sobotu  sa od 17-tej hodiny začal postupne zapĺňať farský kostol Povýšenia sv. Kríža veriacimi farnosti (z Lúčok i Kalamien). Pred vstupom do kostola miestny správca farnosti Vdp. Peter Kvasňák neoficiálne privítal misionára P. Michala Zamkovského, Misionára Milosrdenstva, nasledovala slávnostná procesia. Po privítaní správcu farnosti sa odovzdaním  kňazskej štóly uskutočnilo symbolické odovzdanie duchovnej správy celej farnosti do rúk misionárov.

V príhovore v rámci úvodnej sv. omše P. Zamkovský poukázal na Rok Milosrdenstva a milosti misií práve v tomto roku. Vyzval veriacich k slobode, oslobodeniu sa od pripútania k hmotnému i k ľuďom, využitiu milostivého času misií.

2. deň (4.9.2016)

Program misií pokračoval v nedeľu sv. omšami vo farskom i filiálnom Kostole sv. Petra a Pavla v Kalamenoch. Popoludní sa vo farskom kostole uskutočnilo stretnutie žien, ktoré viedol P. Zamkovský. V príhovore poukázal na hodnotu, dôstojnosť a krásu každej ženy. Vyzval všetky ženy (ktorých účasť na katechéze bola vo veľkom počte), aby ako milované Božie deti aj ony  priniesli domov úsmev a šírili ho ďalej.

3.deň (5.9.2016)

V pondelok ráno začali žiaci, pedagogický zbor a zamestnanci ZŠ v Lúčkach nový školský rok sv. omšou spolu s pátrami redemptoristami vo farskom kostole vzývaním Ducha svätého. Večer boli sv. omše s príhovormi na tému:  Hriech a obrátenie. Po večernej sv. omši bola katechéza pre mužov, ktorá bola zameraná na  úctu k sebe, žene a k rodine, dôstojnosť muža a otcovstvo.

4.deň (6.9.2016)

V utorok boli pri sv. omšiach na Lúčkach príhovory na tému:  Spoveď, smrť a súd. V Kalamenoch počas príhovoru na sv. omši o 17.30 hod. P. Zamkovský veriacich vyzval., aby tak, ako v podobenstve o múdrych pannách,  sme aj my boli na správnom mieste. „Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!“  Aj cez misie prichádza Boh, uskutočňuje sa súd. Ale Boh cez spoveď neodsudzuje. Misie sú čas amnestie, otvorených dverí. Nevieme, kedy príde posledný deň. Smrť si nevyberá. Podstatné je, aby sme boli pripravení, ak príde ženích. Neodkladajme spoveď. Kde je strom naklonený, tam aj padá… Je možnosť aj večného zatratenia, ak sa človek odvráti od Boha. Boh netvorí peklo, Boh netvorí nič zlé. To človek zatvára dvere zvnútra. Každý má možnosť zachrániť sa. Boh dáva možnosť, milosť každému.

5.deň (7.9.2016)

V stredu dopoludnia navštívili pátri redemptoristi spolu s mladými členmi spoločenstva Rieka Života žiakov Základnej školy v Lúčkach. Popoludní misijný tím navštívil miestnu materskú škôlku.

Autor:    -md-

katecheza pre muzov katecheza pre zeny (2) katecheza pre zeny na navsteve v zakladnej skole navsteva invalidneho veriaceho organista a miestny spevycky zbor P. Martin hra na lucanskom organe prihovor k ziakom pri sv.omsi na uvod sk.roka prihovor k ziakom privitanie pred kostolom

pri lucanskom vodopade

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved