Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomeNovinkySvätí a blahoslavení redemptoristi

Svätí a blahoslavení redemptoristi

Na sviatok Všetkých svätých Cirkev oslavuje všetkých svätých: kanonizovaných alebo blahoslavených a množstvo tých, ktorí sú už v nebi, žili a zomreli vo viere v Ježiša Krista.

Medzi nimi je aj mnoho našich spolubratov, ktorí svoj život zasvätili hlásaniu hojného vykúpenia. Je ich určite veľa, mená niektorých z nich poznáme. Boh nám ich dáva spoznať prostredníctvom autority Cirkvi:  

sv. Alfonz Mária de´ Liguori (1696-1787)

sv. Klement Mária Hofbauer (1751-1820)

sv. Gerard Majella (1726-1755)

sv. Ján Neumann (1811-1860)

bl. Peter Donders (1809-1887)

bl. Gašpar Stanggassinger (1871-1899)

bl. Január Sarnelli (1702-1744)

bl. František Xaver Seelos (1819-1867)

bl. Metod Dominik Trčka (1886-1959)

bl. Mikuláš Čarneckyj (1884-1959)

bl. Vasiľ Velyčkovskyj (1903-1973)

bl. Zynovij Kovalyk (1903-1941)

bl. Ivan Ziatyk (1899-1952)

bl. Julián Pozo y Ruiz de Samaniego (1903-1936)

bl. José Javier G. Jaunarena (1877-1936)

bl. Pedro Romero Espejo (1871-1938)

bl. Ciriaco Olarte y Pérez Mendiguren (1893-1936)

bl. Miguel Goñi Ariz (1902-1936)

bl. Victor (Victoriano) Calvo Lozano (1896-1936)

bl. Mária Celesta Crostarosa (1696-1755); zakladateľka sestier redemptoristiek

Svätý Alfonz vždy presviedčal všetkých veriacich, dokonca aj tých najbiednejších a najopustenejších, o ich povinnosti usilovať sa o svätosť. Tá sa dá realizovať a dosahovať v každom štádiu ich života: „Boh chce, aby sa každý vo svojom stave stal svätým: rehoľník ako rehoľník, laik ako laik, kňaz ako kňaz, ženatý muž ako ženatý muž, obchodník ako obchodník,vojak ako vojak…“, každý vo svojom stave.

Svätosť ako povolanie pre každého človeka je jedna a je pre všetkých. Vedú k nej však rôzne cesty. Je toľko prejavov a spôsobov realizovania svätosti, koľko ľudí sa o ňu vo svojom živote usiluje.

Pripravil: mediálny tím provincie Bratislava – Praha

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier