Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Ľudové misie v Zuberci

Od 11. do 17. septembra 2017 sa vo farnosti Zuberec konali ľudové misie, ktoré viedli redemptoristi z Podolínca v spolupráci s laickým misijným spoločenstvom Rieka života. Počas misií sa mohli ľudia z farnosti zúčastniť misijných svätých omší, prijať sviatosť zmierenia. Tím laických spolupracovníkov navštívil s programom pre deti a mládež aj tamojšiu základnú školu. Misie vyvrcholili v piatok večer svätou omšou s témou „láska“, počas ktorej si mohli manželské páry obnoviť manželské sľuby, a modlitbou zvelebenia.

„Zuberec je oravská dedina, v ktorej mnoho ľudí ešte prichádza do kostola. Mali sme teda dosť práce so spovedaním aj s ohlasovaním. Veľmi pekný bol utorkový program pre deti v školách a piatkový program pre mladých. Prišlo aj veľa manželov, z čoho sa veľmi teším, lebo práve manželia potrebujú povzbudenie do ďalších dní. Zuberec je rekreačným, lyžiarskym miestom, ľudia sú dosť pohltení aj obchodnou činnosťou, biznisom, a práve preto potrebovali povzbudenie vo viere, aby v tom všetkom nezabudli na Boha,“ zhodnotil misie v Zuberci páter Michal Zamkovský.

Informovala a fotografie z misií poskytla Alžbeta Živčáková

Prvé zmienky o Zuberci pochádzajú z roku 1593, kedy tu stálo 5 sedliackych domov. Napriek drsným podmienkam sa populácia Zuberca zvyšovala. V dnešných dňoch v Zuberci žije cez 1835 ľudí, ktorým sa už tento týždeň prihovárajú otcovia redemptoristi so svojim tímom, ktorý vedie p. Michal Zamkovský. So Zubercom nás spája aj fakt, že mramorová socha na studničke pútnického miesta na Starých Horách, kde sme kedysi pôsobili, bola vyhotovená na podnet rodáka zo Zuberca, Msgr. Jozef Kapala. Jozef Šimičák, tiež rodák zo Zuberca bol farárom na Starých Horách, keď redemptoristi prišli v máji 1941 na Staré Hory spravovať pútnické miesto. Za Jozefa Šimičáka bola obnovená Studnička. Mramor na sochu pochádzal z mramorového lomu z Carrare, asi 12 km od Genovy v Taliansku, kde si kedysi dávno vyberal mramor na sochy aj Michelangelo.

Otec Michal Zamkovský sa prihovára ľuďom zo Zuberca
Ľud v kostole sv. Vendelína v Zuberci
Jožkov úvod do scénky Dar
Slavo hovorí svedectvo
Tvoja láska dvíha ma
Traja modlitebníci-tanečníci
Príprava tanečného úvodu do modlitby

Modlitba za sväté misie

Dobrý Bože, prosíme ťa o tvoje požehnanie pre misie. Daj nám svoje milosti, aby obnova našej farnosti viedla všetkých k zmiereniu s tebou. Povzbudení tvojimi slovami “ proste a dostanete“, prosíme ťa o sväté oduševnenie, o dar ľútosti a opravdivú zmenu k lepšiemu. Prenikaj ohňom Ducha Svätého srdcia tých, ktorí nechcú prijať tvoju milosť a pomôž im obrátiť sa. Všetkých zapáľ ohňom odvahy, aby sme povzbudzovali druhých k účasti na misiách. Nech Duch Svätý osvecuje misionárov, aby slovo, ktoré hlásajú, malo spásonosný účinok. K tvojim nohám, Matka Božia, skladáme celú misijnú prácu v našej farnosti. Pomôž nájsť hriešnikom cestu k obráteniu. Posilňuj slabých a pritiahni všetkých k svojmu Synovi Ježišovi Kristovi. Amen

Zdroj: Fara Zuberec

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved