Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Misie vo farnosti Víťaz

V sobotu 10. júna 2017 sa vo farnosti Víťaz a vo filiálke Ovčie začali ľudové misie. Viedol ich tím p. Michala Zamkovského. Trvali do nedele, 18. júna 2017.

Počas druhého dňa misií sa pátri redemptoristi dopoludnia stretli s mladými, s ktorými diskutovali o hľadaní viery uprostred uponáhľaného každodenného života. Popoludňajší program sa začal o 16:00 spoločnou pobožnosťou spolu so spievanými Litániami k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Eucharistickým požehnaním. Po pobožnosti nasledovala katechéza pre všetky ženy farnosti, ktorej ústrednou myšlienkou bolo vnímanie ženy ako Božej dcéry a jej nenahraditeľného miesta v spoločnosti, rodine i Cirkvi. Záver nedeľňajšieho programu patril filmu Ježiš spolu so spoločnou piesňou a poďakovaním za požehnaný deň plný milostí.

Na tretí deň misií vo farnosti Víťaz mohli veriaci počas misijných kázní a svätých omší rozjímať o hriechu a obrátení. Po večernej svätej omši pátri redemptoristi pripravili katechézu a program pre všetkých mužov farnosti.

Štvrtý deň misií vo farnosti Víťaz sa niesol v znamení tém „Spoveď“ a „Smrť a Súd“. Od tohto dňa pátri redemptoristi zároveň začali vysluhovať vo farnosti Sviatosť zmierenia. Počas dňa sa konali sväté omše vo farskom Kostole sv. Jozefa, robotníka, ale aj vo filiálke Ovčie v Kostole sv. Barbory.

Pátri redemptoristi svojimi misijnými príhovormi duchovne obohatili veriacich a povzbudili ich vo viere. Okrem toho pripravili hodnotný a pestrý program aj pre deti. Počas misií sa od pondelka do stredy pravidelne o 16.15 stretávali na spoločnej detskej svätej omši.

Na sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi veriaci počas misijných príhovorov uvažovali o téme Viera a Eucharistia. Po večernej sv. omši sa konala procesia s Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou ku kostolu sv. Ondreja, v rámci ktorej si deti, ktoré tento rok prvýkrát prijali Pána Ježiša, pripravili aj lupienky kvetov, ktorými zdobili cestu počas procesie. V Kostole sv. Ondreja dostali nakoniec veriaci Eucharistické požehnanie.

V piatok počas rannej sv. omše na tému Utrpenie pátri misionári udelili pomazanie chorých a pri večernej sv. omši na tému Láska si zas manželia obnovili svoje manželské sľuby. Po večernej sv. omši nasledoval program pre mladých, ktorí večer vyplnili modlitbou chvál a svedectvami.

V sobotu na rannej sv. omši nás misionári povzbudili príhovorom o modlitbe. P. Michal nám už v predchádzajúcich dňoch pripomenul dôležitosť rannej modlitby, ktorou sa na celý deň nasmerujeme k Bohu. Večer pred sv. omšou sme novénou ďakovali Matke ustavičnej pomoci za jej ochranu. P. Michal nám ponúkol výklad k obrazu Matky ustavičnej pomoci a požehnal obrazy MUP. Láska našej Nebeskej Matky Márie nám bola ponúknutá v homílií pri večernej sv. omši.

Záver misií v našej farnosti sa niesol v znamení kríža, ako nositeľa našej spásy. „Možno poviete prečo kríž, keď ste hovorili, že kresťanstvo je náboženstvo radosti. Ale či poznáte šťastie bez kríža, alebo radosť bez bolesti? Či skutočná radosť, to nie je pretrpená bolesť? A o tomto nám svedčí kríž – aj tento misijný kríž.“ Takto nás na záver misií povzbudil P. Michal a vyzval nás, aby sme sa nebáli sprítomňovať Pána Ježiša všade tam, kde sme. Vo svete, v práci, doma! Veď aj Pán Ježiš poslal svojich učeníkov: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium!“

Informoval: Martin Magda, sr.

Farnosť Víťaz
Filiálka Ovčie
Eucharistická slávnosť Kristovho Tela a Krvi na misiách vo farnosti Víťaz
Eucharistická slávnosť Kristovho Tela a Krvi na misiách vo farnosti Víťaz
Eucharistická slávnosť Kristovho Tela a Krvi na misiách vo farnosti Víťaz
Eucharistická slávnosť Kristovho Tela a Krvi na misiách vo farnosti Víťaz

Príbuzné články:

MISIE (2017)

Misie v Pružine (jún 2017)

Misie Rudno nad Hronom (jún 2017)

Misie v Podhoranoch pri Prešove (máj 2017)

Misie v Raslaviciach (máj 2017)

Misie v Sebedraží (apríl/máj 2017)

Misie v Sučanoch (apríl 2017)

Misie v Košiciach KVP (marec 2017)

Misie v Novom meste nad Váhom (február 2017)

Misie v Spišských Vlachoch (január 2017)

Obnova misií v Cíferi (marec 2017)

Misie v Seredi (marec 2017)

OBNOVY (2017)

Obnova o Matke ustavičnej pomoci (Považany – jún 2017)

Obnova pre ZKSM (máj 2017)

Obnova Pozvaná k Božej láske (apríl 2017)

ROK 2016

Jesenná misijná sezóna 2016

ROK 2014

Misie jún – september 2014

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved