Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Obnova Pod Máriiným láskavým pohľadom

Vo farskom kostole v Považanoch prebehla na pozvanie miestneho farára Róberta Vaculu duchovná obnova o Matke ustavičnej pomoci. Začala 6. júna a trvala do 9. júna 2017.  Viedol ju P. Rastislav Dluhý, ktorému pomáhal br. Milan Haluš. Sväté omše bývali každý deň o 17.45 hod. V utorok po sv. omši si veriaci pozreli nový film Ikona Lásky.

V stredu pred svätou omšou bola Novéna k Matke ustavičnej pomoci o 17.30 hod. Počas nej br. Milan vysvetlil symboliku ikony. Po svätej omši nasledovalo stretnutie s rodinami a manželmi „V Máriinej a Jozefovej škole.“

Vo štvrtok bola po svätej omši moderovaná adorácia.

V piatok ráno bola boli misionári u sestier premonštrátok vo Vrbovom (vo farskom kostole vo Vrbovom prebehli dvoje misií: v roku 2005 ich viedol P. Michal Zamkovský a v roku 2011 P. Peter Hertel). Sestry spomínali aj na duchovné cvičenia, ktoré im viedol P. Václav Hypius. Brat Milan predstavil komunite sestier a ostatným laikom dejiny a symboliku ikony. V Považanoch bol celý deň vyhradený pre duchovný rozhovor alebo sviatosť zmierenia. Pred večernou omšou brat Milan pokračoval s príhovorom o ikone. Večernou omšou skončila duchovná obnova, ktorou sa farnosť Považany pripravovala na vysviacku svojho rodáka. Po omši bolo pred kostolom agapé.

Témy príhovorov počas svätých omší:

Utorok 6. jún – Jej premilosrdné oči upriamené na nás

Streda 7. jún – Mária, čo zachováva Božie slovo v srdci. 

Štvrtok 8. jún – Mária, čo stojí s nádejou pri kríži

Piatok 9. jún – Mária, ktorá nám pripomína nebo

O duchovnej obnove v Považanoch napísala účastníčka obnovy p. Mária Adamčíková:

Krásnym dozvukom tohoročných Turíc v Považanoch bola štvordňová duchovná obnova s pátrom Rastislavom Dluhým a bratom Milanom Halušom z rehole Redemptoristov. (Okrem toho to bola i príprava na vysviacku a primície nášho rodáka Ladislava Mišuru.)

Náš pán farár Róbert Vacula nám na Svätodušnú nedeľu pripomínal, že Duch Svätý je prejavom Božej lásky, dôkazom toho, že Boh nás má stále rád a je pripravený naplniť nás svojimi darmi, kedykoľvek sa mu otvoríme. A práve spomínané štyri dni, 6 . – 9. jún 2017, boli takýmto otváraním sa Božiemu vanutiu.

Redemptoristi sú rehoľníkmi Najsvätejšieho Vykupiteľa, ktorý nás vykúpil z moci hriechu a smrti. No na to bol potrebný súhlas jeho matky Márie, jej ochotné prijatie Božej vôle. Páter Rastislav nám ju v prvý deň predstavil ako Matku ustavičnej pomoci. Jej ikona je akýmsi logom tejto rehole. Kazateľ nás povzbudil prichádzať k jej obrazu, ktorý sa počas týchto štyroch dní nachádzal pred oltárom, zahľadieť sa do jej očí a počúvajúcej tváre a prihovoriť sa jej.

A veru na druhý deň viacerí odpovedali na túto výzvu a pripravili si lístočky so súkromnými prosbami či poďakovaniami adresovanými Panne Márii. Brat Milan, naslovovzatý znalec histórie obrazu a ctiteľ Matky ustavičnej pomoci, jej ich potom počas modlitby deviatnika k Matke ustavičnej pomoci predniesol. Toto bol jeden z tohoročných darov Ducha Svätého, ktorý nám otvoril srdce i ústa a dal odvahu vyjadriť svoju bolesť, obavy, vďačnosť i túžby a vložiť ich do Máriiných rúk. Páter Rastislav nám dal ako vzor Matku, ktorá  prijala pozvanie Boha k spolupráci. Nedovidela až na Golgotu, ale s vierou povedala svoje áno a začala budovať svoj príbeh.

„Každý z vás buduje svoj vlastný príbeh – jedinečný, nenahraditeľný a neopakovateľný,“ zdôrazňoval nám niekoľkokrát P. Rastislav. Mária verila synovi, hoci nevidela okamžité ovocie. Toto je povzbudenie i pre nás: pracovať, hľadať a plniť vôľu Boha a neznepokojovať sa kvôli výsledkom, ktoré nemusia byť hneď hmatateľné.

Celá duchovná obnova bola prepletená históriou a obsahom ikony Matky ustavičnej pomoci. Tá ukrýva v sebe rôzne symboly. Jedným z nich sú napríklad anjeli, ktorí zvyčajne mávajú v rukách hudobné nástroje, no tu držia znaky utrpenia, kríž a štyri klince. V posolstve tejto ikony však predstavujú skôr trofeje víťazstva prinesené po zmŕtvychvstaní z Kalvárie než predmety umučenia. A v tomto bode sa duchovná obnova spojila so srdcom farnosti – s naším kostolom a jeho patrocíniom Povýšenia sv. kríža. Tento kríž nám spolu s Ježišovou Matkou hovorí o tom, že Boh nás má stále rád a že kríž a prežité utrpenie nás urobí neskôr schopnými porozumieť iným v ich trápení.

V stredu večer po svätej omši počas stretnutia s manželmi nám P. Rastislav okrem iného pripomenul, že celibát v živote kňaza vytvára priestor vyhradený výlučne pre Boha. Ale aj ľudia žijúci v manželstve musia mať Boha na prvom mieste, aby potom všetko ostatné v ich živote bolo na svojom správnom mieste.

Posledný deň, v piatok, sme spolu s kazateľom P. Rastislavom „dočítali“ ikonu Matky, ktorá ustavične pomáha. Oblúk začínajúci Máriiným fiat sa preklenul ponad utrpenie Golgoty a cez zmŕtvychvstanie sa dvíha až k nebu, ktoré symbolizuje zlaté pozadie ikony. V ňom nás čaká večná odmena, Redemptor – Vykupiteľ. „Myslievajme na nebo. Vyprosujme ho sebe, svojim drahým – deťom, rodičom, priateľom… Ono je viac než úspech, kariéra či majetok. Ono je najväčším bohatstvom, aké si len môžeme priať.“

Počas týchto dní páter Rastislav jedenkrát končil svätú omšu so slovami: „Choďte a pozvite sem svojich známych, príbuzných, susedov, ľudí možno sklamaných, znechutených, zatrpknutých. Teraz sa vy stávate misionármi, lebo máte prístup na miesta, kam sa my nedostaneme.“

Obnova sa skončila a my sme vykročili do všedných dní, aby sme svojím životom pozývali ľudí svojou láskavosťou, záujmom, porozumením, súcitom, milosrdenstvom, službou … Nezabudnime na túto našu misiu.

Ďakujeme vám, páter Rastislav a brat Milan, za štvordňovú cestu s ikonou Matky ustavičnej pomoci. Cestu cez naše osobné fiat Božej vôli, cez náš osobný kríž a vernosť svojmu povolaniu až po stretnutie sa s Vykupiteľom vo večnosti. Dovidenia v nebi.

Brat Milan Haluš hovoril komunite Sestier premonštrátok vo Vrbovom o dejinách ikony

Príbuzné články:

MISIE (2017)

Misie Víťaz (jún 2017)

Misie v Podhoranoch pri Prešove (máj 2017)

Misie v Raslaviciach (máj 2017)

Misie v Sebedraží (apríl/máj 2017)

Misie v Sučanoch (apríl 2017)

Misie v Košiciach KVP (marec 2017)

Misie v Novom meste nad Váhom (február 2017)

Misie v Spišských Vlachoch (január 2017)

Obnova misií v Cíferi (marec 2017)

Misie v Seredi (marec 2017)

OBNOVY (2017)

Obnova o Matke ustavičnej pomoci (Považany – jún 2017)

Obnova pre ZKSM (máj 2017)

Obnova Pozvaná k Božej láske (apríl 2017)

ROK 2016

Jesenná misijná sezóna 2016

ROK 2014

Misie jún – september 2014

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved