Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Projekty

Názov projektu: Výmena okien na Kláštore piaristov v Podolínci - vnútorné nádvorie prízemie - I. etapa

Názov projektu: Obnova strechy a súvisiacich konštrukcií severovýchodnej veže Kláštora piaristov v Podolínci.

Termín realizácie: apríl – december 2022

Miesto realizácie: Kláštor piaristov v Podolínci

Názov projektu: Obnova strechy a súvisiacich konštrukcií severovýchodného traktu Kláštora piaristov v Podolínci – II etapa

Termín realizácie: apríl – december 2021

Miesto realizácie: Kláštor piaristov v Podolínci

Projekt: Výmena okien na Kláštore piaristov v Podolínci – vnútorné nádvorie, I. etapa.

Termín realizácie: apríl – október 2021

Miesto realizácie: Kláštor piaristov, Podolínec.

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved