Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomeProjekty

Projekty

Názov projektu: Obnova strechy a súvisiacich konštrukcií severovýchodného traktu Kláštora piaristov v Podolínci – II etapa

Termín realizácie: apríl – december 2021

Miesto realizácie: Kláštor piaristov v Podolínci


Projekt: Výmena okien na Kláštore piaristov v Podolínci – vnútorné nádvorie, I. etapa.
Termín realizácie: apríl – október 2021
Miesto realizácie: Kláštor piaristov, Podolínec.

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
close

Zdieľajte príspevok..