Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomeKomunita Gaboltov

Komunita Gaboltov

Rím.-kat. farský úrad

Gaboltov č. 28

086 02 Gaboltov

www.gabotlov.rimkat.sk

gaboltov@rimkat.sk

tel. 054/ 47 94 133

 

Slovenská mariánska cesta (SMC)

Cesta prechádza z pútnického centra Gaboltov pri Bardejove do Šaštína na západnom Slovensku. SMC má dve trasy severnú a južnú. Obidve prechádzajú zaujímavými miestami Slovenska a sú dĺžkou i náročnosťou približne rovnocenné. Trasy je možné absolvovať po častiach aj niekoľko rokov.

Viac info nájdete tu:  Slovenská mariánska cesta 

 

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
close

Zdieľajte príspevok..