Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

V nedeľu vyvrcholili ľudové misie v Sučanoch

V dňoch 22. až 30. apríla 2017 sa vo farnosti Sučany konali Ľudové misie pod vedením p. Michala Zamkovského CSsR a p. Martina Zanovita CSsR. Počas týchto požehnaných dní mali farníci zo Sučian aj z okolia možnosť vypočuť si viaceré misijné príhovory na rôzne duchovné témy: Hriech, Obrátenie, Spoveď, Smrť a súd, Cirkev, Ježiš – darca života, Viera, Eucharistia, Utrpenie, Láska, Modlitba, Panna Mária a Kríž.

Misionári slávili sv. omše, mali stretnutie s mládežou, so ženami, s mužmi, navštívili chorých, vysluhovali Sviatosť zmierenia, Sviatosť pomazania chorých, bola možnosť stretnúť sa s Ježišom v Eucharistickej adorácií, manželia mali možnosť obnoviť si manželské sľuby, konala sa Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

Súčasťou misií bol aj evanjelizačný program pre 3 školy na území farnosti – Bilingválne gymnázium, Základná škola v Sučanoch a Základná škola v Turčianskej Štiavničke. Rovnako sa uskutočnil aj duchovný koncert chvál v kostole, kde sa mladí ľudia z Banskej Bystrice – Radvane podelili o svoje skúsenosti zo života s Bohom.

Misie vyvrcholili slávnostnou sv. omšou v nedeľu 30. apríla 2017 o 10.00 h. Na záver misionári požehnali krížiky, ktoré si prítomní doniesli a v areáli kostola požehnali slávnostne ozdobený misijný kríž s aktuálnym rokom konania misií – 2017. V minulosti sa Ľudové misie v Sučanoch konali v roku 1948 a v roku 2001.

Informoval: Pavol Pečko, správca farnosti Sučany

Správa v TKKBS

V rámci  misií v Sučanoch sa v utorok 25.2.2017 konala aj evanjelizácia na viacerých školách. Viedol ju P. Jozef Mihok spolu so štyrmi mladými ľuďmi zo spoločenstva Shekinah z Banskej Bystrice. S evanjelizačným programom navštívili tri školy – jedno gymnázium a dve základné školy.

Prvou školou bolo Bilingválne gymnázium Milana Hodžu.  Program pozostávajúci zo svedectiev, scénok, videí a hovoreného slova sa konal pre tých študentov 1. až 4. ročníka, ktorí mali oň záujem.

Na Základnej škole Slovenského národného povstania prebiehal program v telocvični. Žiaci, ktorí navštevujú náboženskú výchovu, boli rozdelení do 3 skupín podľa veku – 1.-3. ročník, 4.-6. ročník a 7.-9. ročník. Zaujímavosťou je, že posledného programu sa zúčastnili aj „etikári“. Jedna z prítomných učiteliek reagovala na program tak, že žiaci boli zaujatí a obzvlášť dobrí. Zaujali ich najmä scénky a svedectvá.

Poslednou navštívenou školou bola Základná škola v Turčianskej Štiavničke. Deti 1. a 4. ročníka mali program už v čase školského klubu. Veľmi sa tešili z ukazovačiek a z nových tvárí.

Informovala  Jana Antalová zo Spoločenstva Shekinah

PDF – program misií

Príbuzné články:

Sebedražie (apríl/máj 2017)

Misie v Košiciach KVP (marec 2017)

Misie v Novom meste nad Váhom (február 2017)

Misie v Spišských Vlachoch (január 2017)

Obnova misií v Cíferi (marec 2017)

Misie v Seredi (marec 2017)

ROK 2016

Jesenná misijná sezóna 2016

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved