Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Misie vo farnosti Rudno nad Hronom po 24 rokoch

V týždni od 10. do 18. júna 2017 sa v našej farnosti po 24 rokoch konali ľudové misie. Na filiálke Voznica neboli misie dokonca 68 rokov. Modlitbami, adoráciami a obetami sme pripravovali svoje srdcia na tento čas – a naozaj. Boh konal svoje dielo. Každý mohol načerpať dosýta. Pátri redemptoristi pre nás pripravili bohatý duchovný program. Počas celého týždňa slúžili dvakrát denne svätú omšu. Príhovory venovali rôznym aktuálnym témam, ktoré hovorili o nás samých. O tom, aký je náš život, aké sú v ňom úskalia, koľko bahna a nepokoja, zranení…Všetky však mali čosi spoločné – Boh je Otec, ktorý nás miluje, odpustí nám, chápe nás, ráta s nami. Nie je hluchý, vidí naše túžby. A predsa sa nám niekedy zdá, že je voči nám ľahostajný. Odpovede na otázky, či je to v poriadku a čo s tým robiť, nám okrem kázní ponúkli aj rôzne knižné tituly a brožúry, ktoré pátri so sebou priniesli. Priestor po večerných sv. omšiach bol venovaný katechézam pre mužov a pre ženy. Svoje svedectvá, scénky a usmiate tváre nám venovali mladí zo spoločenstva Shekinah z Banskej Bystrice. Chorí a nevládni mali možnosť prijať sviatosť pomazania chorých a manželia si obnovili svoj manželský sľub. Veľké Pán Boh zaplať patrí pátrom najmä za čas vysluhovania sviatosti zmierenia. Na záver misií, počas slávnostnej svätej omše, požehnali misijný kríž a prihovorili sa nám na tému „Ako ďalej po misiách?“. Misie sme ukončili malým agapé pred farským kostolom. A čo potom ďalej…po misiách?

Zuzana Lukyová

Príbuzné články:

MISIE (2017)

Misie v Podhoranoch pri Prešove (máj 2017)

Misie v Raslaviciach (máj 2017)

Misie v Sebedraží (apríl/máj 2017)

Misie v Sučanoch (apríl 2017)

Misie v Košiciach KVP (marec 2017)

Misie v Novom meste nad Váhom (február 2017)

Misie v Spišských Vlachoch (január 2017)

Obnova misií v Cíferi (marec 2017)

Misie v Seredi (marec 2017)

OBNOVY (2017)

Obnova o Matke ustavičnej pomoci (Považany – jún 2017)

Obnova pre ZKSM (máj 2017)

Obnova Pozvaná k Božej láske (apríl 2017)

ROK 2016

Jesenná misijná sezóna 2016

ROK 2014

Misie jún – september 2014

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved