Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

V Bratislave vyvrcholili Misie milosrdenstva, ku ktorým vyzval pápež. Viedol ich P.Michal Zamkovský CSsR

V Bratislave dnes vyvrcholil šesťdňový duchovný program Misií milosrdenstva. Boli prvé na celom Slovensku. Ide o špeciálne podujatie, ku ktorému vyzval biskupov z celého sveta pápež František. S tímom viacerých kňazov ich viedol jeden z vyše tisícky misionárov milosrdenstva, ktorých vyslal do sveta v rámci mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva Svätý Otec. Záverečná bodka patrila slávnostnej svätej omši v Katedrále sv. Martina, kde za čas misií s kňazom Michalom Zamkovským poďakovali viacerí kňazi a stovky ľudí. Bohoslužba bola spojená s požehnaním dreveného misijného kríža, ktorý bude tieto misie pripomínať budúcim generáciám. Misie milosrdenstva sa konali na pozvanie bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského a farára farnosti Petra Slepčana. Po úvodnom privítaní veriacich si všetok ľud vykonal symbolickú púť, ktorá začala južnou bránou katedrály a po krátkej procesii viedla cez Bránu milosrdenstva do chrámu. Počas procesie bol požehnaný misijný kríž, ktorému veriaci vzdali úctu.

„Nemohli sme neprísť do Bratislavy, ktorá je našim hlavným mestom. Sám som tu študoval na vysokej škole. Bol to mimoriadny čas milosti a milosrdenstva. My sme pozvanie viesť misie vnímali ako veľkú výzvu. Tým, že ľudia denne prichádzali na misijné stretnutia vo veľmi hojnom počte hovorí veľa o pozitívnej odpovedi na ponuku prijať a zažiť milosrdenstvo” povedal na konci svätej omše líder misijného tímu redemptorista Michal Zamkovský.

Vo svojej homílii hovoril o kríži, ktorý bol nielen pre Ježiša, ale je aj pre nás cestou do slávy: “Kríž nie je niečo čo nás má zničiť a zabiť. Ježiš musel aj emauzským učeníkom osvetliť význam utrpenia a smrti.”

Vdp. Peter Slepčan, správca farnosti Svätého Martina vo svojom poďakovaní spomenul, že “misie sa konali ako odpoveď na pápežovu výzvu pozývať Misionárov milosrdenstva do diecéz vykonať ľudové misie. Konali sa v katedrálnom chráme, ktorý je akoby matkou ostatných chrámov…Verím, že sa zapísali hlboko do dejín našich životov, nášho mesta a našej krajiny. Ohlasovanie milosrdenstva doslova presiahlo hranice arcidiecézy, lebo tu prichádzali aj ľudia z iných miest Slovenska. Napokon, vďaka televízii Lux mohli záznamy kázní sledovať aj Slováci v zahraničí.

Po rannej svätej omši bola o 8:45 v katedrále Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

Misie milosrdenstva nadviazali na misie, ktoré sa naposledy konali v Bratislave v rokoch 2010 a 1999. Konali sa v rámci mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva. Ten začal na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie (8. decembra 2015) a skončí 20. novembra 2016. Program zahŕňal sériu viacerých liturgických slávení v katedrále. Pridali sa k nim viaceré sprievodné udalosti duchovného a kultúrneho charakteru. Počas misií mohli všetci, ktorí prišli, prejsť jubilejnou bránou milosrdenstva. Putovanie a prechod bránou je spätý so získaním jubilejných odpustkov, teda odpustením časných trestov, ktoré sú následkami hriechov. K dispozícii bola i možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia vo viacerých jazykoch. Misie milosrdenstva podporila i špeciálna nová modlitba, pešia púť, internetová súťaž a Cesta milosrdenstva.

Slovo misia znamená poslanie. Označuje základný zmysel existencie Cirkvi – ohlasovať radostnú zvesť Ježiša Krista.  Sú akýmisi duchovnými cvičeniami pre celú farnosť. „Toto poslanie je odpoveďou na Ježišov mandát, ktorý dal Cirkvi: „Choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium“. Cirkev evanjelizuje sama seba, ale aj ľudí, ktorí ešte nepoznajú Ježiša Krista. Cieľom misií je spoznať ho a vstúpiť do osobného vzťahu s ním,“ vysvetľuje koordinátor Misií milosrdenstva, redemptorista  Rastislav Dluhý. Redemptoristi podľa neho tento mandát uskutočňujú vykonávaním ľudových misií, ktoré spočívajú v tom, že ľuďom nanovo ohlasujú základné pravdy kresťanstva.  Redemptoristi Bratislavskej viceprovincie vykonajú ročne približne 30 ľudových misií a misijných obnov.

Príbuzné články:

Missioni della misericordia dei padri Redentoristi a Bratislava

Stovky ľudí videlo zažilo prvý krát Cestu milosrdenstva

Misie milosrdenstva (pohľad späť)

Aké boli misie milosrdenstva pre vás?

Požehnanie misijného kríža na záver Misií milosrdenstva

V Bratislave začalo mimoriadne podujatie – Misie milosrdenstva

Pozvánka na Misie milosrdenstva

Bratislavské misie 2010 – pripomeňme si ich atmosféru pred Misiami milosrdenstva

Odpustky spojené s účasťou na kázňach redemptoristov v Roku milosrdenstva 

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved