Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

V Poprade sa konali Sväté misie

V nedeľu 2. októbra vyvrcholili v Rímskokatolíckej farnosti Poprad Sväté misie. Uzavreli sa slávnostnou svätou omšou o 15. hodine, pri Aréne mesta Poprad.

Celý program misií prebiehal v dvoch Popradských kostoloch – v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie a Kostole sv. Cyrila a Metoda. Dohromady trvali deväť dní – od soboty 24. septembra až do nedele 2. októbra. Misie duchovne viedli otcovia redemptoristi – páter Michal Zamkovský, CSsR a páter Peter Hertel, CSsR.

Ústrednou myšlienkou celých misií bol citát: „Priblíž sa k Bohu a On sa priblíži k Tebe“. Ten sa následne rozoberal na každodenných misijných kázňach. Prítomní veriaci si mohli vypočuť homílie na témy ako: Boh je láska, Hriech a obrátenie; Spoveď, smrť a súd; Cirkev, Ježiš – darca života; Viera o eucharisti; Utrpenie a láska; Modlitba a Panna Mária; Kríž a mnoho iného.

Počas trvania misií odzneli aj katechézy špeciálne pre ženy, mužov a mládež. Rodičia s deťmi mali možnosť zúčastniť sa detských svätých omší. Okrem toho boli pripravené chvály s Riekou Života, novéna k Matke Ustavičnej pomoci, eucharistická slávnosť, vysluhovanie sviatosti zmierenia, každodenná adorácia a mnoho iného.

Vďaka týmto misiám mali veriaci z Popradu, ale aj blízkeho okolia možnosť duchovne načerpať a obnoviť svoj vzťah s Bohom. Svedčila o tom aj veľká účasť veriacich na celom programe. Pre všetkých, ktorí si chcú pripomenúť atmosféru Svätých Misií, prezrieť si fotogalériu, alebo prečítať urývky z jednotlivých misijných kázní – viac nájdete na farskej stránke Popradu: www.rkcpoprad.sk/svatemisie/

Autor: Alžbeta Šutková

 Misie v Poprade Misie v Poprade Misie v PopradeMisie v Poprade

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved