Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

Senohrad – misie

Senohrad (Banskobystrická diecéza) 21. – 25. 9. 2016 – Obnova misii

Misionári: P. Ivan Flimel, P. Róbert Režný

Filiálka Lackov, Obnova manželských sľubov: 15 párov; Pomazanie chorých po domoch: 26 ľudí. Obnova misií sa uskutočnila vo farnosti po dvoch rokoch od misií. Je to pomerne malá farnosť (cca. 1000 obyvateľov aj s filiálkou). Program misií spestroval skoro na všetkých stretnutiach aj spev tunajších mladých. Je to možno spôsobené aj tým, že na počet obyvateľov je tu nadpriemerný počet organistov (8). Celý program obnovy, okrem pomazania chorých po domoch, prebehol v Senohrade. Na obnovu prichádzalo pomerne dosť ľudí, bolo cítiť, že veriaci sa tešia. Na záver bola slávnostná omša na poďakovanie za úrodu, ktorú viedol P. Ivan.

P. Róbert Režný

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier