Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Senohrad – misie

Senohrad (Banskobystrická diecéza) 21. – 25. 9. 2016 – Obnova misii

Misionári: P. Ivan Flimel, P. Róbert Režný

Filiálka Lackov, Obnova manželských sľubov: 15 párov; Pomazanie chorých po domoch: 26 ľudí. Obnova misií sa uskutočnila vo farnosti po dvoch rokoch od misií. Je to pomerne malá farnosť (cca. 1000 obyvateľov aj s filiálkou). Program misií spestroval skoro na všetkých stretnutiach aj spev tunajších mladých. Je to možno spôsobené aj tým, že na počet obyvateľov je tu nadpriemerný počet organistov (8). Celý program obnovy, okrem pomazania chorých po domoch, prebehol v Senohrade. Na obnovu prichádzalo pomerne dosť ľudí, bolo cítiť, že veriaci sa tešia. Na záver bola slávnostná omša na poďakovanie za úrodu, ktorú viedol P. Ivan.

P. Róbert Režný

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved