Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

V nedeľu vyvrcholili ľudové misie vo farnosti Maňa

Od 21. do 29. apríla sa vo farnosti Maňa, v kostole Sedembolestnej Panny Márie, konajú ľudové misie pod vedením tímu P. Petra Hertela. Konali sa po 72 rokoch. Vo farnosti pôsobia farár Peter Kukučka a kaplán Juraj Klinko. Misie sa konali pre celú farnosť: Veľká Maňa, malá Maňa a Vlkas.

Hlavnými kazateľmi sú P. Peter Hertel a P. František Romaňák. K tímu sa v pondelok pridal P. Rastislav Dluhý, ktorý viedol katechézu pre mužov a slávil v piatok vo filiálke Vlkas svätú omšu s pomazaním chorých, prijalo ju asi 50 veriacich. V nedeľu viedli program pre mladých mladí z Kostolnej. V pondelok viedlo spoločenstvo Shekinah z Banskej Bystrice pod vedením P. Jozefa Mihoka evanjelizačné programy na škole. Rovnako viedlo program pre mladých v piatok večer vo farskom kostole. V piatok večer si 67 párov obnovilo manželské sľuby. P. Peter Hertel a P. František Romaňák vysluhovali sviatosť pomazania chorých vo farskom kostole pre 147 chorých a starších ľudí. Po sv. omši navštívili misionári chorých v ich domoch. P. František Romaňák navštívil chorých v zariadení pre chorých – v kaštieli pre 15 veriacich.

Na misie prichádzalo veľa ľudí aj z okolitých obcí. Na fare pán farár s pánom kaplánom vytvorili príjemný priestor pre budovanie bratského spoločenstva. V obci pôsobia aj zbory, ktoré doprevádzali liturgiu. Veľmi živé boli aj sv. omše pre deti, na ktorých hrali veľmi mladí hudobníci a folkloristi, ktorým sa v obci veľmi venujú.

Pán farár, ktorý je vo farnosti tri roky, predtým pôsobil v Tesárskych Mlyňanoch, kde angažovaní laici viedli viacero kurzov Objav, Nasleduj a Odovzdaj Krista. Zamýšľa tieto kurzy priniesť aj do Mane.

V sobotu po svätej omši odišiel P. Rastislav Dluhý do Bratislavy a misionári si šli na chvíľu oddýchnuť a pomodliť do Hronského Beňadiku.

Misie vyvrcholia dnes o 15:00 vo farskom kostole.

Súvisiace články:

Misijný plán 2018

Misie Tvrdošín (apríl 2018)

Nižná na Orave (apríl 2018)

Horné Obdokovce (január/február 2018)

MISIE (2017)

Misie v Brusne (nov. 2017)

Obnova v Ladcoch (okt. 2017)

Misie v Zuberci (sept. 2017)

Misie v Banskej Belej (sept. 2017)

Misie Záhradné (sept. 2017)

Misie Rudno nad Hronom (jún 2017)

Misie Pružina (jún 2017)

Misie Víťaz (jún 2017)

Misie v Podhoranoch pri Prešove (máj 2017)

Misie v Raslaviciach (máj 2017)

Misie v Sebedraží (apríl/máj 2017)

Misie v Sučanoch (apríl 2017)

Misie v Košiciach KVP (marec 2017)

Obnova misií v Cíferi (marec 2017)

Misie v Seredi (marec 2017)

Misie Suchá nad Parnou (marec 2017)

Misie v Novom meste nad Váhom (február 2017)

Misie v Spišských Vlachoch (január 2017)

OBNOVY (2017)

Obnova o Matke ustavičnej pomoci (Považany – jún 2017)

Obnova pre ZKSM (máj 2017)

Obnova Pozvaná k Božej láske (apríl 2017)

MISIE (2016)

Odpustky spojené s misiami redemptoristov v Roku milosrdenstva

Misijný plán 2016

Jesenná misijná sezóna 2016

V Humennom vyvrcholila misijná obnova

V Detve boli misie

Misie v Poprade, V Poprade sa konali misie

Misie Veľká Lomnica (dec. 2016)

Misie Budkovce (nov. 2016)

Misie v Ladcoch (okt. 2016)

Misie Senohrad (sept. 2016) 

Misie v Lúčkach

Misie milosrdenstva v Bratislave

Ďalšie príbuzné články:

Prečo robíme misie? (P. Michal)

Prvé misie redemptoristov na území Slovenska

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved