Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

V piatok vyvrcholili ľudové misie „Vo svetle Fatimy“

Od 6. októbra do 13. októbra 2017 sa na Kalvárii v Bratislave konali Misie vo svetle Fatimských zjavení, ktoré  viedol P. Michal Zamkovský s tímom redemptoristov a laikov zo spoločenstiev  Calvary a Rieka života. Misie boli reakciou na 100. výročie zjavení Panny Márie vo Fatime. Vyvrcholili 13. októbra slávnostnou sv. omšou o 18:00. Po nej sa konala procesia svetla do jaskynky, kde bol požehnaný misijný kríž.

Misie sa začali v piatok večer svätou omšou s privítaním misionárov. O. Michal Zamkovský v kázni apeloval na  Ježišove pozvanie „Poďte ku mne všetci“, aby sme neváhali a nebáli sa prísť, keď počujeme Ježišov hlas, lebo zajtra ho počuť nemusíme. Spomenul, že misie sú čas milostí a  milostivý je aj začiatok misií na prvý piatok v mesiaci.

Foto: (C) Ján Mráz

V sobotu ráno o 8:00 sa pri svätej omši veriacim prihovoril P. Ján Andrejov. Poukázal na všetky matky, ktoré sú so svojimi deťmi spojené celý život a vždy chcú pre svoje deti to najlepšie.

Foto: (C) Pavel Kováč

O 10:00 hodine sa v mariánskej jaskynke na Kalvárii konal program pre deti. Počas interaktívneho divadla sa deti nechali vtiahnuť do fatimského príbehu. Program obsahoval aj piesne a tvorivé dielne. Dojímavou chvíľou v programe bol moment, keď odznievala časť príbehu o zázraku slnka. Počas programu sa naozaj ukázalo slnko, ktoré vytrvalo svietilo niekoľko hodín. Deti sa naučili modliť modlitbu anjela, ktorú Anjel pokoja naučil fatimské deti.

 Foto: (C) Pavel Kováč

Popoludní o 15:00 bola fatimská pobožnosť. Sobotný misijný program vyvrcholil svätou omšou pri jaskynke o 16:00. P. Michal Zamkovský sa zameral na Ježišovu a Máriinu poslušnosť plánu Boha Otca, ktorá otvorila ľudstvu cestu k Bohu.

Foto: (C) Ján Mráz

V nedeľu 8. októbra sa misionári prihovárali veriacim na tému „Teraz vás zachraňuje krst.“ Popoludní bola krížová cesta a korunka k Božiemu milosrdenstvu za mesto Bratislava.

Foto: (C) Ján Mráz

 Večer o 18:00 bol venovaný načúvaniu Fatimským posolstvám s hudobným doprovodom.

Foto: (C) Pavel Kováč

V pondelok 9. októbra ráno o 8:00 celebroval sv. omšu P. Václav Hypius. Príhovor bol zameraný na tému: „Ak sa neobrátite, neobstojíte.“

Foto: (C) Pavel Kováč

O 10:00 sa v kostole na Kalvárii konal evanjelizačný program pre školy pod vedením spoločenstva Calvary.

Foto: (C) Pavel Kováč

Od 16:00 bola príležitosť k sviatosti zmierenia a rozhovoru. Po sv. omši o 18:00 bolo stretnutie pre ženy. Viedla ho sr. Dagmar Kraľová na tému  Mária, moja sestra.

Foto: (C) Ján Mráz

V utorok ráno o 8:00 bola sv. omša s príhovorom na tému „Urobte všetko, čo vám povie.“ O 10:00 bolo v kostole a jaskynke evanjelizačné stretnutie pre mládež. Popoludní bola možnosť sv. spovede od 16:00. Večer sa počas sv. omše o 18:00 veriacim prihovoril P. Václav Hypius. Po omši o 19:00 bolo stretnutie pre mužov. Viedol ho Bohumír Živčák, líder Rieky Života.

Foto: (C) Ján Mráz

V stredu ráno o 8:00 sa veriacim prihovoril P. Patrik Grotkovský.

Foto: (C) Pavel Kováč

O 10:00 bol evanjelizačný program pre školy (prišlo 290 študentov). Večer o 18:00 kázal p. Michal Zamkovský. Od 16:00 bola možnosť sviatosti zmierenia. Od 17:15 ruženec pri jaskynke. O 19:00 bola modlitba chvál so spoločenstvami Calvary a Rieka Života.

Foto: (C) Ján Mráz

Vo štvrtok ráno 8:00 sa počas svätej omše prihovoril veriacim p. Patrik Grotkovský na tému „Ja som ten živý chlieb.“ O 10:00 bola omša pre mamy a otcov s deťmi, ktorú viedol p. Jozef Jackanin. 

Foto: (C) Pavel Kováč
Foto: (C) Pavel Kováč
Foto: (C) Pavel Kováč

Večer kázal p. Michal. Po omši bola adorácia s modlitbou za uzdravenie.

Foto: (C) Pavel Kováč

V piatok ráno o 8:00 bola svätá omša s pomazaním chorých, ktorú celebroval p. Rastislav Dluhý. Po nej išli misionári navštíviť chorých.

Foto: (C) Pavel Kováč

Záverečná sv. omša bola o 18:00 s požehnaním misijného kríža a sprievodom svetla. Po slávnosti bolo agapé.

Foto: (C) Pavel Kováč
Foto: (C) Pavel Kováč

Viac fotografií a info o misiách nájdete na našom facebookom profile. V piatok 6. októbra vysielalo Rádio Regina  krátku správu o týchto misiách o 14:47 a rovnako v sobotu 7. októbra v rámci relácie Viera v živote, ktorá bola od 17:00 do 18:00.

Týždeň pred misiami od 2. – 6.10.2017  prebiehala v Lurdskej jaskynke na Kalvárii  modlitba za misie a za mesto.

Pred misiami FOTO  (Pavel Kováč). Modlitba za misie pri jaskynke pred misiami FOTO (Pavel Kováč), Začiatok misií 6. október 18:00 FOTO (Ján Mráz). Omša 7. X. o 8:00, ktorú celebroval Ján Andrejov FOTO (Pavel Kováč), program pre deti pri Lurdskej jaskynke o 10:00, 7.X FOTO (Pavel Kováč). Program pre deti VIDEO (Pavol Brečka), omša pri jaskynke 7.X. o 16.00 FOTO (Ján Mráz). Krížová cesta 8. októbra FOTO (Ján Mráz). Večer fatimských posolstiev a hudby 8. októbra FOTO (Pavel Kováč), Nedeľný program VIDEO (Pavol Brečka), omša 9. októbra 8:00, ktorú celebroval Václav Hypius FOTO (Pavel Kováč). Program pre školy 9. októbra FOTO (Pavel Kováč). Program pre ženy 9. októbra FOTO (Ján Mráz), Pondelkový program VIDEO (Pavol Brečka), Program pre mužov 10. októbra FOTO (Ján Mráz), Utorkový program VIDEO (Pavol Brečka). Omša 11. októbra 8.00 FOTO (Pavel Kováč), modlitba chvál  FOTO (Ján Mráz), Program 11. október VIDEO (Pavol Brečka), Omša pre mamy s deťmi 12. októbra 10.00 FOTO (Pavel Kováč), Adorácie s modlitbou za uzdravenie 12. október FOTO (Pavel Kováč). Štvrtkový program VIDEO (Pavol Brečka). Ranná omša s pomazaním chorých 13. októbra FOTO (Pavel Kováč), Záverečná omša so sviečkovým pochodom FOTO (Pavel Kováč). Piatkový záverečný program VIDEO (Pavol Brečka)

Príbuzné články:

Médiá o misiách na Kalvárii, Hlavné správy, TKKBSZasvätený život, Postoj.sk, TKKBS

Video z misií (prvý a druhý deň)

Video z misií (tretí deň)

Video z misií (štvrtý deň)

Video z misií (piaty deň)

Video z misií (šiesty deň)

Video z misií (siedmy deň)

Video z misií (ôsmy deň)

P. Michal Zamkovský o Fatime a ruženci v TV LUX (záznam)

Prečo robíme misie? (P. Michal Zamkovský pre časopis Týždeň)

Homília pápeža Františka o Fatime (2017)

Prvé misie redemptoristov na území Slovenska

TS TKKBS

Príbuzné články:

MISIE (2017)

Misie v Zuberci (sept. 2017)

Misie v Banskej Belej (sept. 2017)

Misie Záhradné (sept. 2017)

Misie Rudno nad Hronom (jún 2017)

Misie Pružina (jún 2017)

Misie Víťaz (jún 2017)

Misie v Podhoranoch pri Prešove (máj 2017)

Misie v Raslaviciach (máj 2017)

Misie v Sebedraží (apríl/máj 2017)

Misie v Sučanoch (apríl 2017)

Misie v Košiciach KVP (marec 2017)

Obnova misií v Cíferi (marec 2017)

Misie v Seredi (marec 2017)

Misie Suchá nad Parnou (marec 2017)

Misie v Novom meste nad Váhom (február 2017)

Misie v Spišských Vlachoch (január 2017)

OBNOVY (2017)

Obnova o Matke ustavičnej pomoci (Považany – jún 2017)

Obnova pre ZKSM (máj 2017)

Obnova Pozvaná k Božej láske (apríl 2017)

MISIE 2016

Odpustky spojené s misiami redemptoristov v Roku milosrdenstva

Misijný plán 2016

Jesenná misijná sezóna 2016

V Humennom vyvrcholila misijná obnova

V Detve boli misie

Misie v Poprade, V Poprade sa konali misie

Misie Veľká Lomnica (dec. 2016)

Misie Budkovce (nov. 2016)

Misie v Ladcoch (okt. 2016)

Misie Senohrad (sept. 2016) 

Misie v Lúčkach

Misie milosrdenstva v Bratislave

Prvé misie redemptoristov na území Slovenska

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved