Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

V nedeľu vyvrcholili ľudové misie v Novej Bani

Na pozvanie dekana Petra Mišíka konali redemptoristi v minulom  týždni ľudové misie vo farnosti Nová Baňa. Pod vedením tímu p. Martina Huka prebiehali misie od 14. októbra. Hlavný misijný program prebiehal vo farskom kostole Narodenia Panny Márie. V nedeľu boli sv. omše aj vo filiálke v Bukovine (v kostole sv. Márie Goretti) a Starej Huti. Misie trvali do nedele, 22. októbra 2017. Vyvrcholili svätou omšou o 11:00, pri ktorej bol posvätený misijný kríž. Ostatné misie sa v tejto farnosti konali pod vedením P. Ivana Flimela. V jeho tíme boli P. Pavol Sendrej a P. Róbert Bezák.

Viera v Novej Bani začala rásť vďaka benediktínskym mníchom z Hronského Beňadika, ktorých príchod sa datuje do roku 1056 a opátstvo bolo založené v roku 1075. Pozemská hranica Hronského Beňadika vtedy siahala po dnešné územie Novej bane – osadu Štiavnik (Sevnych). V 16. storočí nastal veľký rozvoj baníctva, o čom svedčí aj erb mesta, na ktorom je znázornená Panna Mária s dieťaťom v lone. Nová Baňa patrila medzi slávnu trojicu bánskych miest spolu s Banskou Štiavnicou a Kremnicou.

Vo farskom kostole Narodenia Panny Márie sa nachádza starý obraz Matky ustavičnej pomoci. Je zaujímavé, že už v roku 1922 bola na strome medzi Starou Hutou a Chotárom umiestnená kaplnka s obrázkom Matky ustavičnej pomoci. V publikácii „Vitaj, tisíckrát vitaj, ó, Mária – kostoly, kríže a kaplnky vo farnosti Nová Baňa“ je uvedené, že pri tomto obrázku sa udialo množstvo príbehov, kde Panna Mária poskytla svoju pomoc a ochranu.

Misie sa začali úvodným pozdravom P. Martina Huka, vedúceho misijného tímu. Omšu celebroval P. Rastislav Dluhý, kázal P. Martin. V nedeľu boli na programe okrem misijných svätých omší o zmysle života, ktorý určuje krst každého kresťana aj tri špeciálne stretnutia. Prvé o 11:00 bolo vo farskom kostole. Viedol ho P. Rastislav, P. Jozef Mihok a spoločenstvo Shekinah. O 16:00 bolo stretnutie pre ženy. Po krátkej pobožnosti viedol katechézu P. Martin. Po večernej svätej omši sa premietal film Ježiš, po ktorom nasledovala modlitba. V pondelok sa k misijnému tímu pripojil P. Peter Slobodník. V stredu pri spovedaní vypomáhal P. Václav Hypius. V pondelok večer viedol katechézu pre mužov P. Rastislav.

V utorok misionári začali spovedať. Večer bola druhá časť filmu Ježiš, po ktorej bola modlitba za farnosť. Misionári sa s farnosťou modlili, aby dielo kríža a zmŕtvychvstania zasiahlo celú farnosť. V stredu po večernej omši misionári s veriacimi spievali a pokračovali v spoločnej modlitbe príhovoru za farnosť. Podobne to bolo aj počas adorácie vo štvrtok večer.

Na misiách prebiehali evanjelizačné programy aj pre študentov základných a stredných škôl. Zodpovedný P. Jozef Mihok spolu so spoločenstvom Shekinah, dobrovoľníkmi a bohoslovcami redemptoristami (Juraj, Stano a Pavel) prijali pozvanie a darovali sa deťom a mladým predovšetkým ako svedkovia Božej lásky, ktorá mení aj ich životy. Formou svedectiev, povzbudivých slov, scénok, videoklipov či piesní bola žiakom ponúknutá možnosť trošku sa zastaviť, popremýšľať nad svojím doterajším spôsobom života a (ak tak ešte neurobili) slobodne sa rozhodnúť pre Krista.

Program pre mládež v meste začal už v pondelok programom pre študentov Základnej školy sv. Alžbety, ktorého sa zúčastnilo okolo 160 detí. Veľkou radosťou bolo, že mnohí z nich využili možnosť pristúpiť počas dňa ku sv. spovedi. Na záver programu sme spolu s celou školou slávili svätú omšu v kostole sv. Alžbety, počas ktorej páter Rastislav Dluhý CSsR povzbudil deti v tom, že ak dajú Bohu príležitosť, aj oni môžu počuť Jeho hlas a stretnúť sa s Jeho láskou. Program pokračoval v utorok na Základnej škole Jána Zemana a v stredu na školách: SOŠ obchodu a služieb a na Gymnáziu Františka Švantnera.

P. Martin Huk a P. Rastislav Dluhý navštívili počas misií aj chorého spolubrata P. Milana Mikloška v Nitre. Počas oddychu vyšli na malý vrch Háj, na ktorom je nová rozhľadňa. Spolu s P. Petrom Slobodníkom navštívili aj Kalváriu v Novej Bani, kde je kostol postavený v roku 1825. Navštívili aj kaplnku, studničku a sochu Panny Márie v Kohútove, ktoré boli postavené ako poďakovanie za prameň, ktorý v období sucha, ktoré postihlo celé Uhorsko, začal na tomto mieste vyvierať 5. augusta 1863. Ozdobou pútnického areálu v Kohútove je aj obrovská sekvoja, ktorú v roku 1935 zasadil Ján Sašváry – Štrbík.

V piatok misionári vysluhovali počas rannej svätej omše pomazanie chorých. Po omši navštívili starších a chorých, ktorí nemôžu prísť do kostola. Pri večernej sv. omši si manželské sľuby obnovilo 91 párov. Po omši vo farskom kostole bol evanjelizačný program pre mladých. Pre plný kostol mladých ho viedol P. Jozef Mihok a spoločenstvo Shekinah.

V sobotu večer bola o 18:00 novéna k Matke ustavičnej pomoci a po nej omša s mariánskym príhovorom.  V nedeľu, pri zakončení misií, bol posvätený misijný kríž.

ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa

ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa

ZŠ Jána Zemana Nová Baňa

ZŠ Jána Zemana Nová Baňa

ZŠ Jána Zemana Nová Baňa

ZŠ Jána Zemana Nová Baňa

Príbuzné články:

MISIE (2017)

Obnova v Ladcoch (okt. 2017)

Misie v Zuberci (sept. 2017)

Misie v Banskej Belej (sept. 2017)

Misie Záhradné (sept. 2017)

Misie Rudno nad Hronom (jún 2017)

Misie Pružina (jún 2017)

Misie Víťaz (jún 2017)

Misie v Podhoranoch pri Prešove (máj 2017)

Misie v Raslaviciach (máj 2017)

Misie v Sebedraží (apríl/máj 2017)

Misie v Sučanoch (apríl 2017)

Misie v Košiciach KVP (marec 2017)

Obnova misií v Cíferi (marec 2017)

Misie v Seredi (marec 2017)

Misie Suchá nad Parnou (marec 2017)

Misie v Novom meste nad Váhom (február 2017)

Misie v Spišských Vlachoch (január 2017)

OBNOVY (2017)

Obnova o Matke ustavičnej pomoci (Považany – jún 2017)

Obnova pre ZKSM (máj 2017)

Obnova Pozvaná k Božej láske (apríl 2017)

MISIE 2016

Odpustky spojené s misiami redemptoristov v Roku milosrdenstva

Misijný plán 2016

Jesenná misijná sezóna 2016

V Humennom vyvrcholila misijná obnova

V Detve boli misie

Misie v Poprade, V Poprade sa konali misie

Misie Veľká Lomnica (dec. 2016)

Misie Budkovce (nov. 2016)

Misie v Ladcoch (okt. 2016)

Misie Senohrad (sept. 2016) 

Misie v Lúčkach

Misie milosrdenstva v Bratislave

Príbuzné články:

Prečo robíme misie? (P. Michal)

Prvé misie redemptoristov na území Slovenska

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved