Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Čas milosti pre redemptoristov v Bolívii

Redemptoristi v Bolívii prežili prostredníctvom rozličných podujatí veľmi požehnaný týždeň plný milosti.

Konalo sa každoročné stretnutie misionárov. Tento rok bolo prvýkrát otvorené aj pre rehoľné sestry, ktoré majú podiel na redemptoristickej charizme a Partnerov v misii – laikov. Tešíme sa, že sa naše misijné partnerstvo s laikmi rok čo rok prehlbuje. Na stretnutí sme viac spoznali misijnú prácu sestier rehoľníčok a laických Partnerov v misii. Na stretnutí sme uvažovali o tom, ako môžme v budúcnosti viac spojiť kreativitu a dary v spoločnej službe misií.

Ďalším podujatí boli duchovné cvičenia, ktoré viedol P. José Ulysses Da Silva, C.Ss.R. z brazílskej Provincie Recife. Vo svojich príhovoroch zdôrazňoval predovšetkým redemptoristickú spiritualitu a jej nosné témy ako vtelenie, Eucharistia, utrpenie, agapé, Kenóza a kerigma.

Vrcholom požehnaného týždňa bola kňazská vysviacka dvoch spolubratov, P. Juana Carlosa Urzagaste a P. Alexisa Rearte Péreza 29. apríla 2017. Vysvätil ich pomocný biskup arcidiecézy La Paz, Mons. Jorge Saldías Pedraza, O.P.

Títo dvaja mladí muži vyrastali vo farnosti Matky ustavičnej pomoci v meste Tarija. Primície obaja slávili 30. apríla.

P. Boris Calzadilla, C.Ss.R.

Zdroj

Príbuzné články:

Denver (USA) – kapitula 2017

Solidarita s Venezuelou (2017)

Venezuelskí biskupi varujú pred morálnou krízou v krajine

92 rokov redemptoristov misionárov vo Venezuele

Pápež František vyzýva k ukončeniu násilia vo Venezuele

Redemptoristi v Indii spoznávajú iné náboženské tradície (Majella)

Indická provincia Liguori má 25 rokov

Dvaja indickí redemptoristi vo Viedni

V Austrálii sa slávil sviatok sv. Alfonzy, indickej svätice

Redemptoristi v Európe

Redemptoristi v Afrike a na Madagaskare

Redemptoristi v Brazílii (Aparecida)

Provincia Viedeň – Mníchov

Thajsko – orchester s nevidiacimi deťmi

Vietnamský redemptorista – Informačný hrdina

Vietnam – Pripravuje sa nový náboženský zákon

Nigéria: Radostné stretnutie s Kristom v Galilei

Albánsko – medzinárodná komunita

Argentína – Dni mládeže

P. Federico Grote – zakladateľ katolíckych robotníckych kruhov v Argentíne

Brazília: Redemptoristi v Aparecide vydávajú časopis už 15 rokov

Brazília v morálnej kríze

Redemptoristi v Brazílii (Aparecida)

Česká republika: Redemptoristi vo Frýdku posvätili sochu Fatimskej Panny Márie

Česká republika: Svatohorské zvony

Holandsko: Wittem – nové popartové portréty svätých a blahoslavených

Taliansko: V Ciorani vznikol medzinárodný noviciát

List P. Vincenta van Vossela z Bagdadu

Denver, USA – Nový spôsob vytvárania misijného tímu

Biskup – redemptorista z Iraku s mladými (Erbil) na Svetových dňoch mládeže v Krakove

Londýn – 150 rokov provincie

Luxemburg – medzinárodná komunita

Madagaskar – P. Štefan Varecha o svojom 11 – ročnom pôsobení na Madagaskare

Redemptoristi v Ríme (komunita sv. Joachima)

Pápež Ján Pavol II. u redemptoristov v Ríme (komuita sv. Alfonza)

Kostol redemptoristov v Ríme (fascinujúca história)

Slovenské redemptoristky v Írsku (Mária Sidorová OSsR)

P. Cyril Axelrod z Južnej Afriky

Peru: Prírodná katastrofa

Provincia Viedeň – Mníchov

Redemptoristi v Európe

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved