Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

(…v tomto zranenom svete) Solidaritu s venezuelským ľudom!

Medzinárodná tlačová kancelária redemptoristov Scala News dostala prednedávnom nasledovný list:

 

                                                                                                                                             San José, 28. apríl 2017

 

Vdp. Denys Jiménez CSSR

Viceprovinciál Caracaskej provincie

Drahí bratia,

misionári redemptoristi z Caracaskej viceprovincie vo Venezuele:

V mene misionárov redemptoristov z provincie Strednej Ameriky zhromaždených na riadnom zasadaní provinciálnej kapituly v kostarickom San José, zahŕňam do svojho srdečného pozdravu v Kristovi Vykupiteľovi a Matke ustavičnej pomoci aj vás.

Vo svetle udalostí, ktoré sa stali v posledných dňoch, provincia Strednej Ameriky prejavuje solidaritu s venezuelským ľudom. Vyjadrujeme svoju ľútosť a uisťujeme vás o svojich modlitbách za vás, ktorí prechádzate obdobím kritických sociálno-politických udalostí; do svojho pozdravu a prejavu podpory zahŕňame aj našich tlmočníkov a sprostredkovateľov, ktorí nás sprevádzajú pri rôznych apoštolských úlohách a pri budovaní Božieho kráľovstva uprostred sveta zraneného násilím a kultúrou smrti.

Ako muži viery máme svoj zrak stále naplnený nádejou, pokojom a dôverou. Nimi náš Pán, Ježiš Kristus, zachováva náš život aj uprostred tých najkritickejších chvíľ a navracia nám istotu, že nenávisť a násilie nebudú nikdy prostriedkami na presadenie ideológií, zvlášť, keď potrebujeme viac ľudskej dôstojnosti. Zostávajme zjednotení v modlitbe s pevnou nádejou, že sila lásky a dialóg sú tými najúčinnejšími nástrojmi na nastolenie pokoja, po ktorom tak veľmi túži venezuelský ľud, ako aj naši spolubratia redemptoristi.

S bratským pozdravom

provinciál kapituly redemptoristov z provincie Strednej Ameriky.

 

Ohľadom súčasnej situácie vo Venezuele:

„Aj pápež, aj biskupi považujú dialóg za užitočnú vec – vtedy, keď sú splnené podmienky na to, aby bol účinný,“ píše spravodajská agentúra. „Táto situácia, v ktorej väčšina venezuelského ľudu prežíva utrpenie a rastúcu chudobu, je pre nás výzvou k pastoračnej práci a kresťanskému životu. Sme povolaní k tomu, aby sme napriek vlastným obmedzeniam a núdzi otvorili svoje srdcia a ruky tým, ktorí to najviac potrebujú,“ opakuje biskup, ktorý všetkých rehoľníkov a ľudí dobrej vôle vyzýva k tomu, aby v týchto ťažkých časoch preukázali solidaritu tým najchudobnejším.

Komunita redemptoristov vo Venezuele:

Zhromaždenie 2016 vo venezuelskej Valencii

 

(Napätie vo Venezuele opäť stúpa a vláda aj opozícia sa navzájom obviňujú z pokusov o štátny prevrat. Vypukla vlna protivládnych protestov a od apríla boli pri násilnostiach spojenými s protestmi zabité desiatky ľudí.)

Preklad: Lukáš Vaník

Zdroj: cssr.news

 

Príbuzné články:

Venezuelskí biskupi varujú pred morálnou krízou v krajine

92 rokov redemptoristov misionárov vo Venezuele

Pápež František vyzýva k ukončeniu násilia vo Venezuele

Burkina Faso (Vážna situácia v Burkina Faso)

Redemptoristi v Indii spoznávajú iné náboženské tradície (Majella)

Indická provincia Liguori má 25 rokov

V Austrálii sa slávil sviatok sv. Alfonzy, indickej svätice

Redemptoristi v Európe

Redemptoristi v Afrike a na Madagaskare

Redemptoristi v Brazílii (Aparecida)

Provincia Viedeň – Mníchov

Thajsko – orchester s nevidiacimi deťmi

Vietnamský redemptorista – Informačný hrdina

Vietnam – Pripravuje sa nový náboženský zákon

Nigéria: Radostné stretnutie s Kristom v Galilei

Albánsko – medzinárodná komunita

Argentína – Dni mládeže

P. Federico Grote – zakladateľ katolíckych robotníckych kruhov v Argentíne

Brazília: Redemptoristi v Aparecide vydávajú časopis už 15 rokov

Brazília v morálnej kríze

Redemptoristi v Brazílii (Aparecida)

Česká republika: Redemptoristi vo Frýdku posvätili sochu Fatimskej Panny Márie

Česká republika: Svatohorské zvony

Holandsko: Wittem – nové popartové portréty svätých a blahoslavených

Taliansko: V Ciorani vznikol medzinárodný noviciát

List P. Vincenta van Vossela z Badgadu

Denver, USA – Nový spôsob vytvárania misijného tímu

Biskup – redemptorista z Iraku z mladými (Erbil) na Svetových dňoch mládeže v Krakove

Londýn – 150 rokov provincie

Luxemburg – medzinárodná komunita

Madagaskar – P. Štefan Varecha o svojom 11 – ročnom pôsobení na Madagaskare

Redemptoristi v Ríme (komunita sv. Joachima)

Pápež Ján Pavol II u redemptoristov v Ríme (komuita sv. Alfozna)

Kostol redemptoristov v Ríme (fascinujúca história)

Slovenské redemptoristky v Írsku (Mária Sidorová OSsR)

P. Cyril Axelrod z Južnej Afriky

Peru: Prírodná katastrofa

Provincia Viedeň – Mníchov

Redemptoristi v Európe

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved