Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Denver: Nový spôsob vytvárania misijného tímu

Minulý rok sa P. Ralph Gross, farár z farnosti sv. Bruna v Dousmane vo Wyomingu, opýtal na možnosť uskutočnenia farských misií vedených redemptoristami v pôstnom období 2014. Povedal som mu, že naše misijné tímy zvyknú byť rezervované na dva až tri roky dopredu, ale ak naozaj chce farské misie už v pôste 2014, som ochotný s ním spolupracovať na ich uskutočnení. Poprosil som ho, aby zohnal piatich farníkov – jednu manželskú dvojicu, jedného mladého, jedného staršieho a jedného ovdoveného alebo rozvedeného človeka, ktorí by boli ochotní so mnou vytvoriť misijný tím. Potom som sa s nimi stretol, nechal som každého z nich vybrať si z večerných misijných tém tú, ktorá ho priťahuje, načrtol som im každú tému a ponúkol som, že im pomôžem pri príprave prezentácie na zvolenú tému. Túto metódu vytvárania misijného tímu spolu s miestnymi farníkmi som sa naučil od P. Johna Phelpsa, redemptoristu z Denverskej provincie, keď som s ním pred mnohými rokmi pracoval na misiách vo farnosti Márie, Hviezdy morskej v Grosse Pointe v Michigane.

Tento model sme použili vo farnosti sv. Bruna. Každý večer som mal úvodnú prezentáciu misijnej témy, po ktorej nasledovalo osobné zamyslenie alebo svedectvo niektorého farníka z misijného tímu. Táto metóda má veľmi silný účinok na samotných členov misijného tímu, ktorí prezentujú, ako aj na ich spolufarníkov, ktorí počúvajú. Keď príležitostne kážem na misiách s inými redemptoristami, ako napr. počas celodiecéznych misií v New Ulm v Minnesote alebo v Girard-McClellan v Alberte v Kanade, používame zvyčajný redemptoristický misijný formát. Keď som sám, používam tento systém vytvorenia misijného tímu s miestnymi farníkmi. Vo farnosti sv. Bruna som tiež kázal počas všetkých víkendových omší, rozprával a podieľal sa na hodinách náboženstva na farskej základnej a strednej škole. Po večerných prezentáciách o zmierení boli k dispozícii spovedníci pre slávenie individuálnej sviatosti zmierenia a po prezentáciách o chlebe života nasledovalo slávenie Eucharistie.

Napadá mi, že tento prístup ku kázaniu na misiách je jednoduchým príkladom, ako byť „partnermi na misiách“. Pozývam spolubratov, aby opísali svoje skúsenosti s inými spôsobmi partnerstva na misiách.

P. Dick Mevissen (prevzaté z Denver Link)

Fotografie: John E. Kimpel

Zdroj: cssr.news

Denver misijny tim

Denver misijny tim

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved