Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

V Ríme sa zrodila nová provincia Európa Juh

Vo štvrtok 25. januára 2024 popoludní sa v dejinách Kongregácie zrodila nová provincia – Provincia Európa Juh, ktorú tvoria bývalé provincie Rím, Neapol, Madrid, Lisabon a Francúzsko. Je to prvá provincia, ktorá vznikla v Európe v rámci procesu rekonfigurácie. Slávnostnej eucharistickej slávnosti predsedal páter Rogerio Gomes, generálny predstavený, v redemptoristickom kostole San Gioachino v Ríme. Provinciálny dom novej provincie sa nachádza v San Gioachino v Ríme.

V tento dátum, ktorý bol už sám o sebe významný kvôli liturgickému sviatku Obrátenia sv. Pavla a ukončeniu Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, sa celé generálne vedenie a všetci koordinátori konferencií (súčasní, ale aj bývalí) zišli v kostole sv. Joachima v Ríme na mimoriadnom stretnutí na začiatku roka, ktoré sa konalo na generaláte.

Táto bohatá zhoda okolností umožnila zaradiť túto udalosť do celého procesu rekonfigurácie, ktorým kongregácia prechádza, ale aj pripomenúť, ako to urobil generálny predstavený P. Rogerio Gomes vo svojej homílii, „skutočnosť, že všetci redemptoristi sme súčasťou jedného misionárskeho tela a že štruktúry sú spojené s misiou, ktorej horlivosť mimoriadnym spôsobom stelesnil Pavol z Tarzu.“ Páter Rogerio vyzval k odvahe a dôvere na ceste, ktorou sa musí nová provincia uberať bez toho, aby sa vzdala tvárou v tvár výzvam a protivenstvám.

Homília P. Rogeria počas inaugurácie novej provincie Európa Juh (v angličtine)

Provinciál novovzniknutej provincie, páter Gennaro Sorentino, bol večer 25. januára 2024 uvedený do úradu počas inauguračnej omše. Počas slávnosti, na ktorej sa zúčastnilo veľké množstvo spolubratov a laických veriacich, boli dojímavými momentmi Vyznanie viery a prísaha vernosti, ktoré predniesol nový provinciálny predstavený P. Gennaro Sorrentino CSsR, doterajší vikár neapolskej provincie a predstavený komunity Pagani. Zvyšok rady tvoria P. Desiré Zante CSsR (vikár, doterajší provinciálny predstavený Francúzska), P. Francisco Caballero CSsR (konzultor, doterajší provinciálny predstavený Madridu), P. Rui Santiago CSsR (konzultor, doterajší provinciálny predstavený Lisabonu), P. Massimiliano Guardini CSsR (riadny konzultor, z Rímskej provincie), P. Alberto Esseveri CSsR (mimoriadny konzultor, z Madridskej provincie) a P. Raùl Peralta CSsR (mimoriadny konzultor, z Francúzskej provincie).

Novému pátrovi provinciálovi a jeho konzulte želáme veľa úspechov a plodnú službu. Práve skúsenosť, ktorú prežil sv. Pavol, učí, že rozhodujúca je Božia milosť, ktorá presahuje naše zásluhy a úsilie, aby sme mohli účinne slúžiť hojnému vykúpeniu (Copiosa Redemptio). A je dobré, že začiatok novej provincie poznačuje ďalšia zhoda okolností, a to tá, ktorá vidí rok 2024 ako Rok modlitby, vyhlásený pápežom Františkom len pred niekoľkými dňami. Veľký prostriedok modlitby uisťuje nové provinciálne vedenie, že mu nebude chýbať svetlo a sila pri plnení jeho služby.

Zdroj: cssr.news

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved