Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

V Indii oslávila provincia Liguori 25 rokov

19. februára sa v Kerale konala medzinárodná slávnosť.

V Rakúsku pracujú traja kňazi z provincie Liguori.

19. februára oslavovala provincia Liguori v juhoindickej Kerale svoje strieborné jubileum.

Na túto slávnosť pricestovali do Indie viacerí čestní hostia zo susedných provincií, ako aj z Európy a Ameriky.

V roku 1992 bola zriadená samostatná oblasť v rámci indickej provincie, ktorá jestvuje od roku 1933.

Prvý krok k samostatnosti; zároveň aj uznanie vlastného rítu sýrsko-malabarijských katolíkov. Jedným z prvých redemptoristov z Keraly bol neskorší arcibiskup väčší a kardinál P. Vakier; zomrel v roku 2011.

V roku 1995 bola oblasť povýšená na autonómnu viceprovinciu; jej sídlom bola Chorwara. Kvôli zvyšujúcemu sa počtu členov sa v roku 2008 zriadila provincia Liguori so sídlom v Mattor, v blízkosti letiska Chochin, hlavného mesta Keraly.

Súčasná provincia vzrástla z počtu členov 31 (v roku 1992) na dnešných 73 kňazov a 26 rehoľných študentov. K nim patrí ešte viac než štyridsať juvenistov a kandidátov. Kňazi provincie Liguori pracujú v jedenástich domoch v Kerale, ako aj na viacerých misiách v Indii, Austrálii, USA, Karibiku, Nemecka a Rakúska.

Misia v Rakúsku

Traja kňazi misionári spravujú päť farností diecézy Eisenstadt: Neudörfl, Pöttsching, Bad Sauerbrunn, Krensdorf a Sigles. Všetkých troch na toto „misijné nasadenie“ pripravila viedenská provincia: sú to P. Kuruvila, P. Jomon a (dňom 1. marca) P. Jacob. Svojimi príjmami z Rakúska podporujú aj vzdelávanie v Kerale.

Kňazi z provincie Liguori ponúkajú indickým katolíkom aj možnosť pobytu v arabskom svete a v Kanade. Niekoľko rokov (do roku 2015) pôsobili dvaja kňazi aj v Dánsku.

V samotnej Indii kňazi vedú a podporujú predovšetkým ľudové misie, dni viery, duchovné cvičenia, dni mládeže, pobyty v kláštore a sociálno-pastoračné projekty.

Pri príležitosti jubilea píše provinciál P. Joy Poonoly: „Ďakujeme Bohu za jeho vernosť a starostlivosť počas týchto rokov. Ďakujeme aj Matke ustavičnej pomoci za jej ochranu a príhovor! Vďaka aj spolubratom z iných indických provincií, ako aj v Rakúsku, vyslovene, za ich pomoc a solidaritu!“

Preklad: Jana Badurová

Zdroj

Príbuzné články:

Redemptoristi v Indii spoznávajú iné náboženské tradície

V Austrálii sa slávil sviatok sv. Alfonzy, indickej svätice

Redemptoristi v Európe

Redemptoristi v Afrike a na Madagaskare

Redemptoristi v Brazílii (Aparecida)

Provincia Viedeň – Mníchov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved