Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Opäť vznikol noviciát v materskom dome redemptoristov

Iglesia Madre de los Misioneros Redentoristas s. XVIII Ciorani (Italia)

5. apríla 2017 sa v Ríme uskutočnilo stretnutie predstavených jednotiek Rím, Neapol, Madrid, Lisabon a Francúzko, ktoré zvolal koordinátor Konferencie Európa, P. Jacek Zdrzałek. Prítomní odsúhlasili vznik medzinárodného noviciátu. Prebehli diskusie o nových formačných požiadavkách, ktoré vyplývajú z rozhodnutí generálneho predstaveného z r. 2015. Týkajú sa aj profilu redemptoristu, ktorý bude formovaný novou víziou, o ktorej hovorili posledné dve generálne kapituly.

Na stretnutie prišli koordinátor P. Jacek Zdrzałek, P. Gianni Congiu, P. Serafino Fiore a P. José Luis Bartolomé. Hoci provinciáli jednotiek Lisabon a Francúzsko sa stretnutia nemohli zúčastniť, vyjadrili ochotu participovať v tomto novom medzinárodnom formačnom projekte.

Pátri Jacek Zdrzałek, Gianni Congiu, Serafino Fiore a José Luis Bartolomé.

Účastníci stretnutia pripravili v duchu rozhodnutí generálneho predstaveného nové „Direktórium,“ spolu s novou noviciátnou štruktúrou Noviciátnej rady. P. Searfino Fiore, provinciál jednotky, kde sa dom noviciátu nachádza je zároveň predsedom Medzinárodnej noviciátnej rady. Súčasný dokument Ratio Novitatus bude prehodnotený a aktualizovaný, aby novici boli lepšie pripravovaní na výzvy 21. storočia.

„Nový“ profil redemptoristu umožní, aby spolubratia z rôznych krajín, kultúr, mentalít a jazykov mohli žiť spolu. Novici získajú širokú víziu apoštolských priorít Konferencie Európa, čo im pomôže zapojiť sa do celosvetovej misie kongregácie.

 

Medzinárodný noviciát v Ciorani začne 1. septembra 2017. Budú v ňom novici z provincie Neapol a Madrid.

P. Giovanni Congiu

Príbuzné články:

Spoločná trvalá formácia a mesiac duchovnej obnovy v Poľsku (júl/august 2017)

V Tuchowe sa stretli formačné komunity

Pozdrav z Poľska od našich novicov

Kronika noviciátu

Juraj Džama a Stanislav Marcin začali noviciát v Poľsku

 

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved