Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Brazília: vyše 300 rokov mariánskej úcty v Aparecide

V najväčšej svätyni Južnej Ameriky a druhej najväčšej na svete, pokiaľ ide o počet pútnikov – v Aparecide v Brazílii, kde pracujú redemptoristi – bol 12. októbra 2017 pri príležitosti 300. výročia mariánskej úcty v tomto mieste otvorený jubilejný rok.

Milostivú sošku Panny Márie z Aparecidy našli v rieke Paraiba do Sul v 1717 roku. Na pamiatku tejto udalosti bol naplánovaný program liturgických osláv a iných akcií, aby sa na toto výročie dobre pripravilo – okrem iného boli rozoslané do všetkých diecéz v krajine, a tiež aj do väčších miest, obrazy s mariánskou soškou.

Brazilia

V roku 1717 traja miestni rybári lovili ryby v rieke Paraiba. Po niekoľkých neúspešných pokusoch spustili svoje siete v mieste zvanom Porto Itaguaçu. Podľa tradície jeden z nich vo svojej sieti vytiahol sošku Panny Márie, ktorej chýbala hlava. Znovu spustil sieť a vylovil aj hlavu sošky, a potom vylovili veľké množstvo rýb. Uznali to za zázrak a mariánska úcta sa začala šíriť po celej Brazílii. Niektorí z pútnikov po modlitbe pred soškou svedčili o získaných milostiach, uzdraveniach a obrátení, čo pritiahlo davy veriacich.

V roku 1930 Pannu Máriu z Aparecidy vyhlásili za patrónku Brazílie. Samotnú svätyňu spravuje od roku 1894 Kongregácia redemptoristov z provincie Sao Paulo. Svätyňa postavená po druhej svetovej vojne, tzv. nová bazilika, pojme až 45-tisíc veriacich a je najväčšou mariánskou svätyňou na svete a druhou najväčšou bazilikou po Bazilike sv. Petra v Ríme.

Aparecida je známa tiež v cirkevnom prostredí v Poľsku prostredníctvom tzv. „Dokumentu z Aparecidy“ – záverečného dokumentu Generálnej konferencie biskupov Latinskej Ameriky a Karibiku, ktorého autorom bol vo veľkej miere  pápež František, a je kľúčom k pochopeniu apoštolskej exhortácie „Evangelii gaudium“.

Zdroj: redemptor.pl

Preklad: Viktor Mišuth

Príbuzné články: Prebieha blahorečenie P. Viktora Ceolha, apošotola P. Márie z Aparecidy

Albánsko – medzinárodná komunita

Argentína – Dni mládeže

P. Federico Grote – zakladateľ katolíckych robotníckych kruhov v Argentíne

Brazília: Redemptoristi v Aparecide vydávajú časopis už 15 rokov

Redemptoristi v Brazílii (Aparecida)

Česká republika: Redemptoristi vo Frýdku posvätili sochu Fatimskej Panny Márie

Taliansko: V Ciorani vznikol medzinárodný noviciát

 

List P. Vincenta van Vossela z Badgadu

Denver, USA – Nový spôsob vytvárania misijného tímu

Redemptoristi v Afrike a na Madagaskare

Biskup – redemptorista z Iraku z mladými (Erbil) na Svetových dňoch mládeže v Krakove

Londýn – 150 rokov provincie

Luxemburg – medzinárodná komunita

Madagaskar – P. Štefan Varecha o svojom 11 – ročnom pôsobení na Madagaskare

Redemptoristi v Ríme (komunita sv. Joachima)

Pápež Ján Pavol II u redemptoristov v Ríme (komuita sv. Alfozna)

Kostol redemptoristov v Ríme (fascinujúca história)

Slovenské redemptoristky v Írsku (Mária Sidorová OSsR)

P. Cyril Axelrod z Južnej Afriky

Peru: Prírodná katastrofa

Thajsko – orchester s nevidiacimi deťmi

Venezuelskí biskupi varujú pred morálnou krízou

Provincia Viedeň – Mníchov

Redemptoristi v Európe

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved