Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Generálny predstavený redemptoristov je optimista, pokiaľ ide o situáciu v Kongregácii

Generálny vikár P. Francois Stanula, generálny predstavený P. Rogério Gomes a provinciál P. Martin Leitgöb (zľava) opísali situáciu redemptoristov na tlačovej konferencii. (c) ÖOK/tb

Páter Gomes, pôvodom Brazílčan, narodený v roku 1974, bol zvolený do úradu generálneho predstaveného Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa v septembri 2022 a odvtedy vedie približne 4 500 redemptoristov po celom svete. Jednou z tradícií je, že generálny predstavený a generálny vikár prichádzajú na začiatku svojho funkčného obdobia do Viedne na slávnosť svätého Klementa. Preto prvý raz počas svojho funkčného obdobia navštívili jedno z najvýznamnejších miest pôsobenia svätého Klementa a jeho hrob v kostole Maria am Gestade. Okrem bohoslužieb a výmeny názorov s viedenskými redemptoristami si generálny predstavený našiel čas aj na tlačovú konferenciu, kde opísal situáciu redemptoristov. Kongregácia v Európe sa nachádza v procese reštrukturalizácie vo fáze rastúcej sekularizácie a poklesu povolaní.

Kongregácia je stále nažive

„Ak sa pozriete na situáciu, niektorí hovoria, že je to pesimistická realita. Ja ju však nevidím pesimisticky,“ povedal páter Rogério Gomes. Práca vyše 1 000 európskych redemptoristov je stále dôležitá a je toho veľa, čo treba urobiť. Kongregácia je teda v Európe stále živá.

Podobná situácia je aj v Severnej Amerike. Konferencia v Južnej Amerike a Karibiku je tiež postihnutá rastúcou sekularizáciou, ale v súčasnosti je konferenciou s najväčším počtom členov. Redemptoristi sa objavujú v Ázii a Oceánii. Najmä vo Vietname a Indonézii prudko narastajú povolania; v Indonézii je v súčasnosti až 26 novicov. Veľa povolaní je aj v Afrike a na Madagaskare, ale je ťažké ich tam udržať – aj kvôli zložitej ekonomickej situácii.

Radosť z povolania dáva nádej

Páter Rogério Gomes dáva svojim spolubratom – vrátane starých a chorých – nádej na radosť z povolania. „Máme veľmi kreatívnych mladých ľudí, ktorí prinášajú svoj nový jazyk na ohlasovanie evanjelia,“ vysvetlil a spomenul napríklad sociálne siete. Napokon, hlavnou charizmou rádu je ohlasovanie evanjelia. Na to je potrebné zasadiť konštitúcie do dnešného kontextu. Zdôraznil tiež: „Je dôležité zlepšiť náš komunitný a duchovný život. To má priamy vplyv na naše poslanie.“

Páter Rogerio Gomes je generálnym predstaveným redemptoristov od septembra 2022. (c) OOK/tb

Preto je nesprávne nevidieť budúcnosť redemptoristov v Európe a USA. „Musíme zo všetkých síl robiť to, čo je potrebné. Ak nedosiahneme cieľ, aspoň sa snažíme. Bolo by veľmi smutné, keby komunita zanikla, pretože sme sa uzavreli pred Duchom,“ povedal páter Rogerio Gomes.

V predvečer sviatku, 14. marca 2024, slávil slávnostnú bohoslužbu v kostole Panny Márie vo Viedni-Hernalese. V samotný deň spomienky slávil páter Francois Stanula dopoludnia bohoslužbu pri oltári sv. Klementa v Maria am Gestade. Tam sa o 18.00 konala ústredná slávnostná svätá omša s provinciálom redemptoristov Viedeň-Mníchov, P. Martinom Leitgöbom, pri ktorej kázal P. Rogério Gomes.

Klement Mária Hofbauer

Klement Mária Hofbauer sa narodil v roku 1751 v Tasoviciach pri Znojme na južnej Morave a tam sa vyučil pekárskemu remeslu. Neskôr pracoval ako pekár vo Viedni a študoval teológiu. Potom opustil Rakúsko a v roku 1783 vstúpil do rádu redemptoristov v Ríme.

Ako kňaza ho poslali do Rakúska, kde v čase jozefínskeho zrušenia kláštorov nebolo možné založiť kláštor. Preto sa presťahoval do Varšavy. Do roku 1808 sa tu rozvinula čulá pastorácia; rehoľníci zakladali aj domy a školy pre chudobné a osirelé deti. V tom ich podporovali laické združenia.

V roku 1808 boli redemptoristi na Napoleonov príkaz z Poľska vyhnaní a Hofbauer sa vrátil do Viedne. Najprv pôsobil ako pomocný farár v minoritskom kostole, potom rozvinul svoju osobitnú pastoračnú činnosť ako rektor kláštorného kostola svätej Uršule. Bol spovedníkom a duchovným vodcom študentov, šľachticov i obyčajných ľudí a osobne poskytoval materiálnu pomoc ľuďom v núdzi.

Kongregácia bola v Rakúsku schválená v roku 1820

V roku 1820, v roku jeho smrti, bola v Rakúsku povolená rehoľná komunita redemptoristov. Viedenský kláštor Maria am Gestade sa stal východiskovým bodom pre celosvetové rozšírenie rehoľného spoločenstva. V roku 1909 pápež Pius X. v Ríme Hofbauera kanonizoval. Dňa 14. januára 1914 bol vyhlásený za patróna Viedne.

Centrom úcty ku Klementovi je kostol Maria am Gestade v centre Viedne. Od roku 2014 sa v Maria am Gestade nachádza aj Klemensmuseum, v ktorom sa pomocou originálnych predmetov a výstavných tabúľ prezentuje život a dielo sv. Klementa Hofbauera.

Redemptoristi dnes

Dnes sú redemptoristi s viac ako 4 500 členmi na celom svete jedným zo stredne veľkých mužských rehoľných rádov Katolíckej cirkvi a sú zastúpení vo viac ako 80 krajinách. Rehoľné spoločenstvo považuje za svoju základnú úlohu misionársku pastoráciu, ale plní aj mnohé úlohy v bežnej a mimoriadnej pastorácii.

Zdroj: Scala News, preklad mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved