Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Vo Frýdku posvätili sochu Fatimskej Panny Márie

Počas svätej omše na prvú sobou, 1. apríla o 18:00, bola v bazilike Navštívenia Panny Márie vo Frýdku posvätená nová socha Panny Márie Fatimskej, ktorá bude natrvalo vo farnosti. Pred omšou mala prednášku o fatimských zjaveniach Marta Uchalová​ z Košíc.

Príbuzné články:

Česká republika: Redemptoristi vo Frýdku posvätili sochu Fatimskej Panny Márie

Česká republika: Svatohorské zvony

Príbuzné články o redemptoristoch vo svete

Redemptoristi v Afrike a na Madagaskare

Albánsko – medzinárodná komunita

Argentína – Dni mládeže

P. Federico Grote – zakladateľ katolíckych robotníckych kruhov v Argentíne

Brazília: Redemptoristi v Aparecide vydávajú časopis už 15 rokov

Redemptoristi v Brazílii (Aparecida)

Taliansko: V Ciorani vznikol medzinárodný noviciát

List P. Vincenta van Vossela z Badgadu

Denver, USA – Nový spôsob vytvárania misijného tímu

Biskup – redemptorista z Iraku z mladými (Erbil) na Svetových dňoch mládeže v Krakove

Londýn – 150 rokov provincie

Luxemburg – medzinárodná komunita

Madagaskar – P. Štefan Varecha o svojom 11 – ročnom pôsobení na Madagaskare

Redemptoristi v Ríme (komunita sv. Joachima)

Pápež Ján Pavol II u redemptoristov v Ríme (komuita sv. Alfozna)

Kostol redemptoristov v Ríme (fascinujúca história)

Slovenské redemptoristky v Írsku (Mária Sidorová OSsR)

P. Cyril Axelrod z Južnej Afriky

Peru: Prírodná katastrofa

Thajsko – orchester s nevidiacimi deťmi

Venezuelskí biskupi varujú pred morálnou krízou

Provincia Viedeň – Mníchov

Redemptoristi v Európe

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved