Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Viceprovincia Nigéria: Radostné stretnutie s Kristom v Galilei

Keď som bol hladný, smädný, nahý a v núdzi, postarali ste sa o mňa (porovnaj Mt 25,35-40).

Vyzbrojení jedlom, pitím, oblečením ale hlavne tou sladkou prísadou lásky, ktorá premieňa, pátri redemptoristi Boniface Nnaike, CSsR a Paul Ikeh, CSsR a bratia novici z komunity Matky Božej z viceprovincie Nigéria navštívili psychiatrickú liečebňu v Emene, Enugu v juhovýchodnej Nigérii. Na Veľkonočný pondelok sme sa nadšene vydali na stretnutie s Kristom v Galilei – spoločne s niektorými členmi spoločenstva chvál sme sa išli podeliť o veľkonočný príbeh lásky, starostlivosti a obety. Okrem materiálnych vecí sa pacientom dostalo dobrej hudby, pri ktorej tancovali a sociálnej interakcie, nakoľko to bolo možné.

Bola to pre všetkých obohacujúca skúsenosť, hlavne pre bratov, ktorí videli, ako veľa dokážu poskytnúť zo spoločnej obety a odriekania v komunite počas celého pôstneho obdobia. Bratia sa pri zdieľaní svojej skúsenosti zhodli, že v spoločenstve a jednote je veľká sila a radosť. Spolu môžeme dosiahnuť veľa. Spolu sme mocnými pozitívnymi sprostredkovateľmi zmeny a vykúpenia.

Návšteva pacientov nám tiež poskytla priestor pre zamyslenie sa nad stavom ľudskej bytosti. Každý si zaslúži úctu bez ohľadu na svoju mentálnu kapacitu, nikto nemá byť stigmatizovaný, ale milovaný napriek všetkému. Čím väčší hendikep, tým väčšiu lásku si človek zasluhuje.

Našu návštevu sme zakončili s pacientmi a personálom velebením Boha, piesňami, modlitbou a skupinovým fotografovaním. Bola to pekná skúsenosť a bratia a niektorí členovi spoločenstva chvál sa už tešia na ďalšiu takúto obohacujúcu spoločnú skúsenosť, ktorá sa dotýka životov.

Naozaj sme sa stretli s Kristom v Galilei. Dali sme mu jesť, zaodeli sme ho a dali sme mu pocítiť lásku, porozumenie a úctu. Pacienti a personál skutočne pocítili vykupiteľský a oslobodzujúci dotyk vzkrieseného Krista lásky. V Ňom je naozaj hojné vykúpenie!

Paul Ikeh, CSsR, riaditeľ postulátu

Zdroj: http://www.cssrredemptoristi.com/english/scalanews/vice-province-of-nigeria-our-galilee-experience-our-joy/

Príbuzné články:

Redemptoristi v Afrike a na Madagaskare

Nigéria: Radostné stretnutie s Kristom v Galilei

Albánsko – medzinárodná komunita

Argentína – Dni mládeže

P. Federico Grote – zakladateľ katolíckych robotníckych kruhov v Argentíne

Brazília: Redemptoristi v Aparecide vydávajú časopis už 15 rokov

Redemptoristi v Brazílii (Aparecida)

Česká republika: Redemptoristi vo Frýdku posvätili sochu Fatimskej Panny Márie

Česká republika: Svatohorské zvony

Holandsko: Wittem – nové popartové portréty svätých a blahoslavených

Taliansko: V Ciorani vznikol medzinárodný noviciát

List P. Vincenta van Vossela z Badgadu

Denver, USA – Nový spôsob vytvárania misijného tímu

Biskup – redemptorista z Iraku z mladými (Erbil) na Svetových dňoch mládeže v Krakove

Londýn – 150 rokov provincie

Luxemburg – medzinárodná komunita

Madagaskar – P. Štefan Varecha o svojom 11 – ročnom pôsobení na Madagaskare

Redemptoristi v Ríme (komunita sv. Joachima)

Pápež Ján Pavol II u redemptoristov v Ríme (komuita sv. Alfozna)

Kostol redemptoristov v Ríme (fascinujúca história)

Slovenské redemptoristky v Írsku (Mária Sidorová OSsR)

P. Cyril Axelrod z Južnej Afriky

Peru: Prírodná katastrofa

Thajsko – orchester s nevidiacimi deťmi

Venezuelskí biskupi varujú pred morálnou krízou

Provincia Viedeň – Mníchov

Redemptoristi v Európe

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved