Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Zomrel P. Johannes Römelt, koordinátor Konferencie Európa

V sobotu 9. marca 2024 odišiel k Pánovi páter Johannes Römelt, koordinátor Konferencie Európa. Mal 63 rokov, 42 rokov bol redemptoristom a 37 rokov kňazom; zomrel náhle vo švajčiarskom Bazileji.

P. Johannes bol členom a bývalým predstaveným provincie St. Clement. Narodil sa 5. novembra 1960 v Salzgitteri. Mladosť prežil v Bonne , kde v roku 1979 ukončil strednú školu na Collegium Josephinum Bonn. Po noviciáte vo Forchheime zložil v roku 1980 prvé sľuby u redemptoristov. Nasledovalo teologické štúdium na kolégiu kongregácie v Geistingene (1980 – 1987). Počas tohto obdobia zložil v roku 1983 doživotné sľuby. V rokoch 1984 – 1985 študoval na morálnom teologickom inštitúte rehole v Madride.
Po štúdiách získal praktické skúsenosti v spovednej, telefonickej a poradenskej službe (1987 – 1988) v Trieri. Nasledovalo osemročné postgraduálne štúdium u jezuitov v Mníchove, kde v roku 1996 získal doktorát.

Od roku 1996 bol zodpovedný za formáciu a vedenie. Bol takmer nepretržite členom provinciálnej konzulty provincie Kolín a od roku 2005 provincie St. Clement. Viedol formačnú komunitu nemecky hovoriacich redemptoristov vo Würzburgu (1996 – 2005). Nasledovalo šesť rokov v „kláštore mladých“ v Kirchhellene (2005 – 2010). Počas tohto obdobia bol tiež vymenovaný za predstaveného kolínskeho regiónu provincie St. Clement (2008) až do svojho zvolenia za provinciála v roku 2011. Túto funkciu zastával do konca roku 2017, keď bol vymenovaný za koordinátora Konferencie Európa – túto úlohu plnil až do konca svojho života. Okrem iného sa spolupodieľal na realizácii 26. generálnej kapituly (2022 – 2023).

Nech odpočíva v pokoji!

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved